Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 30. oktober. 2013 kl. 1900.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen,                   Leif Folke, Heine Bonnevie, Kristian Brøns.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2013. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan – Muren.
       4.     Mastekran udvalg.
       5.    Sikker Havn udvalg.
       6.    Kiosken/klubhus.
       7.    Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       8.    Havnens aktuelle økonomi, vedtagelse af takstblad samt forslag til budget for 2014.
       9.    Andre emner/forslag.
     10.    Evt.

Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Flid har inviteret til messe i Fredericia, Ole og Mogens tager der ned.

    Borgerforeningen har ikke henvendt sig, med yderlige kommentarer, efter det sidste svar vi har sendt dem.

    Alarmen, er oppe og kører igen, forsikringen dækker de fleste udgifter, til reparationen.
    
    Bådoptagning, er vel overstået, for de fleste både, kranen brød først ned ved den sidste båd, hvilket jo var rimeligt heldigt, der skal lyde et stort TAK, til alle der hjalp til, med de forskellige opgaver.

    Bådvogne/stativer, da der er en del af de private, vogne og stativer, der er ved at være så ringe, at andre ikke vil, have deres båd stående ved siden af dem, er det besluttet at bestyrelsen, inden bådisætning til foråret, vurderer stativer og vogne, for at få sorteret ud i de ringeste, de berørte bådejere vil selvfølgelig blive tilbudt, at komme over på havnens stativer, dette vil også blive nævnt ved generalforsamlingen.
     
Ad.3    Muren, efter at et par eksperter har vurderet, revnerne i muren, er man nået frem til, at de er en kombination af for hurtig optørring, og bevægelses revner. Kristian har haft kontakt til et firma, Protectos A/S, som har tilbudt, at vi kan lave et forsøg med en fleksibel lapning/udfyldning, forstået på den måde, at de fylder de største revner, samt reparerer et stykke på 3-4 meter af muren hvor den er værst, for at se om det er en holdbar løsning, dette har vi sagt ja til, da den eneste anden løsning er, at rive muren ned, og støbe en ny.
    
Ad.4    Mastekran, vi har fået et par gode tilbud, fra Kranteknik A/S i Farsø, derfor har vi valgt at få dem her ned, til en nærmere snak om, hvad der er det mest fornuftigt, til vores havn, Kåre aftaler et tidspunkt, med Carsten fra Kranteknik A/S.

Ad.5    Sikkerhavn, er næsten i mål, der er enkelte ting som førstehjælpsskab, refleksbånd på stolper ved stiger og en beredskabsplan, der lige skal på plads, så skulle vi være klar til at søge om certificering, Leif er i gang.

Ad.6    Kiosk/klubhus, der er kommet 57 tilbagemeldinger, fra medlemmerne, de fordeler sig med, 44 for at bevare kiosken/cafateriet, 11 for et rent klubhus og 2 der ikke tog stilling.
    Ud fra det, vil vi forsøge at finde, et nyt forpagter par, og evt. kombinere forpagtningen, med nogle tillægs opgaver på havnen, så som at opkræve havnepenge, og andre havnefoged opgaver, så der er et bedre indtjenings grundlag, for et evt. nyt forpagter par.
    Mogens og Ole, forsøger at sætte et job opslag sammen.

Ad 7.    Vi venter stadig på svar fra Skive kommune.

Ad 8.    Økonomien, ser stadig yderst fornuftig ud, Takstbladet blev godkendt med enkelte rettelser, forslag til budget blev udsat til næste møde.

Ad 9.    Da brevpost, er ved at være en dyr fornøjelse, vil vi forsøge, at sende så meget som muligt via E-mail, Derfor vil vi gerne have, at alle der har en E-mail adresse, oplyser den til Ole eller Mogens, så vi kan få dem med på listen, og på den måde spare mest muligt på porto.

Fælles ansvarsforsikring, der er et tilbud på vej fra Codan, det skulle være klar til næste møde.

Deadline for klubbladet i 2014 bliver, Den. 15. februar, 23. marts, 3. juni, 3. august, 21. september, 2. november.
 
Ad 10.    Der har desværre været ubudne gæster, i et par af bådene, alle opfordres til at fjerne deres løse stiger eller låse dem fast, der er jo ingen grund til, at gøre det alt for nemt for banditterne.

    Erik foreslog, at vi kigger på hvad Ebeltoft, og andre havne, gør når de skifter deres pæle ud, de bruger et alternativ, der består af et brugt borerør omsluttet af et plastrør, i stedet for træpæle, det lyder som en god ide.


Næste møde bliver ved Jenny og Erik, Den 4. december Kl. 1800.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

 Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.