Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. december. 2013 kl. 1800.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen,                   Leif Folke, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2013. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan – Muren.
       4.     Maste kran udvalg.
       5.     Sikkerhavn udvalg.
       6.     Kiosken/Klubhus.
       7.     Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       8.     Generalforsamling 2014 – Indkaldelse – vedtægtsændringer – forslag.
       9.     Havnens økonomi.
     10.     Andre Emner/forslag.
     11.     Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Ole og Mogens, har været af sted, på et seminar i Flid, de var enige om, at det var et godt seminar,
    der kommer et referat, i næste nummer af Flid.
    Der ligger et hæfte, Gør havnen mere attraktiv, på Flids hjemmeside, med forslag og ideer.

    Borgerforeningen, har endeligt svaret, og det ser ud til at der er enighed, om vilkårene for 
kræmmermarkedet.

    Lars Klok, fra værftet i Skive, har forespurgt på, om det er muligt at leje nogle båd stativer
    af havnen, med henvisning til, at stativer skal blive ved havnens område    , har vi meddelt at dette ikke kan lade sig gøre.
    
    Fortøjnings pæle, Ebeltoft havn, har tilbudt at rådgive og fortælle, om deres løsning til erstatning af træpæle.

Ad. 3    Protectos A/S, har været her og lave forsøgsstykket på muren, så nu venter vi spændt på om det kan holde.
    
Ad. 4    Mastekran, da der var enighed om at det var et godt tilbud der var kommet fra Kranteknik A/S, blev det vedtaget at gå videre med det, Ole og Kåre udarbejder forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, samt får forlænget tilbuddet, til efter denne.

Ad. 5    Sikkerhavn, det blev besluttet, at indkøbe, et oliespild sæt til 125 Liter, samt 2 stk. førstehjælps bokse fra Lomex.
    Leif bestiller, en rulle refleksbånd, til stolper.
    Ole har kontakt til et firma, der kan lave et tilbud på skilte og plan over havnen.
    Leif og Erik, laver layout for plan over havnen.

Ad. 6    Kiosken/klubhuset, der har været 3 henvendelser men desværre ingen ansøgninger, annoncen gentages I Fjendsbladet, i forbindelse med at de kører et tema om området.

Ad. 7    Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus, det ser ud til, at Skive kommune, i den nærmeste fremtid,
    vil gå i gang med at behandle vores ansøgning, de virker umiddelbart positive over for projektet.
    Der søges godkendelse af projektet på generalforsamlingen.

Ad. 8    Generalforsamling, forslag til indkaldelse blev godkendt, forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.
Forslag om fælles ansvarsforsikring, søges godkendt på generalforsamling, Codan er kommet med et tilbud som ser fornuftigt ud, 250,-Kr. pr. plads. Det foreslås at havnen betaler det første år, så medlemmer kan få ændret deres forsikring på fornuftig vis.
    
    Der er indkommet forslag, fra et medlem, om forskudt optagning og isætning af både, bestyrelsen kan ikke støtte dette, da der i forvejen trækkes meget på kranfolk og hjælpere.

Ad. 9    Økonomien i havnen ser stadig fornuftig ud. Budgettet for 2014 blev godkendt til forelæggelse for generalforsamlingen.

Ad. 10        Forslag om indkøb af ”talerstol” med indbygget højttaler og forstærker samt tilhørende trådløs mikrofon, blev vedtaget.
    Det blev også vedtaget, at indkøbe og opsætte, udstyr til video overvågning af havne området omkring klubhuset.

Ad. 11    Eventuelt, 
    Obs. Den årlige Kontingent og bådpladsopkrævning er nu udsendt, skal være betalt senest den 10. januar 2014, betales Årsopkrævningen ikke senest den 10. januar 2014, udsendes der en rykker med et rykker gebyr på 100 kr. der udsendes kun en rykker, konsekvensen af rykkeren, forsøges tydelig gjort på rykkeren, da der er enkelte der ikke helt forstår det.
    
     Næste møde bliver D.12. februar 2014 Kl.1830 i klubhuset.

    Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.