Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 4.maj. 2014 kl. 17:00. I klubhuset Virksund

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Leif Folke, Peter Worsøe, Niels Ove Jespersen.

Fraværende: Kristian Brøns Nielsen, Per Ellitsgaard.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, den 15. april 2014. 
2.    Peter Worsøe, ønsker en drøftelse af forholdene omkring kranen, i bestyrelsen, hurtigst          muligt, og inden at det nye firma begynder arbejdet med kranen.
3.    Eventuelt.


Ad. 1    Referater godkendt, husk dato for næste møde.
      
Ad. 2    Peter Worsøe mener, at vi bør informere alle medlemmer om, at Kranteknik i Farsø er lukket og ikke
 længere kan færdiggøre kranen, men da det forholder sig sådan at, Kranteknik er blevet overtaget af 
SKS Kraner, og at SKS Kraner, færdiggør kranen efter den allerede indgået aftale, ser resten af bestyrelsen 
Ingen grund til, at skabe unødvendig usikkerhed blandt medlemmerne, ved at komme med en sådan melding.
Peter Worsøe ønsker også, at vi får mere information om kranens funktion og hvordan den skal bruges, Evt. ved at se en lign. Kran i funktion, Ole har haft kontakt til Næstved havn, for at høre om deres erfaringer, og har derfra fået oplyst, at der ingen grund er til, at tage over og se hvordan den fungere, da det stort set er ligesom enhver anden mastekran, i den almindelige brug, hvad angår den alm. Funktion så er det, ligesom enhver anden kran.

Ole oplyste at den nye mastekran er lovet færdig så vi kan bruge den i weekenden 10/11. maj. skulle der i     den forbindelse    opstå uforudsete problemer med kranen vil disse blive rettet til hurtigst muligt, og da Firmaet SKS er det samme firma som vi købte den store kran af, mener Ole ikke vi skal være bekymret, idet firmaet altid har holdt det som de har lovet. 
Så lad os nu give SKS chancen for at bevise, at de holder hvad de lover.
I samme forbindelse er det Kåre og Ole, som af bestyrelsen er bemyndiget til at købe kranen, og som følge deraf også skal sørge for at den bliver færdig, og kan bruges til det den er bestemt til, derfor bliver den øvrige bestyrelse også nød til, at have tillid til, at Kåre og Ole gør arbejdet færdigt, bliver resultat derefter ikke som det fra starten var bestemt, ja så er man velkommen med kritik.

Peter oplyser nu, at han ikke var sikker på, om han alligevel vil overtage jobbet, med at have ansvaret for kran området, som beskrevet på sidste bestyrelsesmøde.

Ad. 3     Ikke noget at, referere.

Næste møde 22. Maj Kl. 1800.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.