Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. december. 2012 kl. 17:15

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Lars Hansen, Martin Nielsen, Leif Folke, Heine Bonnevie og Kristian Brøns Nielsen.
Tilstede var også Bente og Kurt fra havnekiosken.

Dagsorden:
        
1.    Kl. 17:15 fremvisning af hjertestarter ZOLL AED Plus     
2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2012
3.    Spisning ca. kl. 18:00  
4.    Siden sidst
5.    Generalforsamling 2013 – Indkaldelse - Vedtægtsændring
6.    Havnens økonomi – Godkendelse af budget 2013
7.    Andre emner/forslag – Hjertestarter – Skulptur – Åben havn 2013 – Skives husbåd
8.    Eventuelt
 
Ad. 1    Konsulent Stefan, fra firmaet Medidyne fremviste og lavede en grundig gennemgang af hjertestarterens funktion, brug og priser for anlægget, herefter ville bestyrelsen så senere på mødet drøfte om indkøb skulle foretages. 
      
Ad. 2    Referater godkendt. 


Ad.3    Da det var sidste bestyrelsesmøde i året 2012 og mødet startede tidligt på aftenen, var det besluttet at der skulle være mad og det sørgede Bente og Kurt for til alles tilfredshed, tak for det og samtidig ønsker bestyrelsen at de må få et godt år i 2013.    


Ad.4    Ole og Erik: Deltog i FLID’s efterårsseminaret, mødet omhandlede mange ting som foregår omkring et havneanlæg, bl.a. var der i år fokus på system Marinabooking, havnenes nye fælles markedsføringstiltag, det betyder at man på forhånd som gæstesejler til en ønsket havn kan booke en plads til en bestemt dato og tid, oplysning om bådens lg.og br., om man vil til side eller mellem pæle, så skulle pladsen være klar når man når frem, det er da nye tider, ikke.
Der vil komme meget mere nyt om dette emne fremover.

    Også på mødet blev der gennemgået emnet SIKKER HAVN og forsikring af alt sikkerhedsudstyr som findes på havnens område.

    Ole: Højvandssikringen er nu klar til at modtage kommende højvande, Lars har fremstillet skodderne som skal lukke af for indtrængende vandmasser, Erik B. J. har været sponser af to dykpumper til brug hvis der trænger vand igennem og Erik Rønn har ordnet kabler og stik for tilslutning.

    Ole: Tinglysning af anlægget vedr. højvandssikringen ligger nu til behandling ved advokat.

    Ole: Havnens Julefrokost med lækkert mad og god stemning, der deltog 60 personer.       

    
Ad.5    Ole: Der afholdes generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 13:00 i klubhuset.
    Lars og Ole meddelte at de ikke ønskede genvalg.
Indkaldelse, dagsorden og forslag til vedtægtsændring, bliver sendt ud sammen med opkrævning fra havnen.

Ad.6    Mogens: Havnens økonomi viser en lille forbedring i forhold til sidste år.
    Budgettet gennemgået og godkendt.
     Sidste frist for indbetaling af kontingent for år 2013, er fremrykket til den 10. januar 2013.


Ad.7    Bestyrelsen besluttede på mødet at der skulle foretages køb af hjertestarter og at der skal findes den bedste og mest fornuftige sted for placering.
    Opstillingen er klar når havnen åbner til foråret.

    Bestyrelsens kulturudvalg indkalder snarest til møde omkring havneskulpturen.

    Åben havn arrangement bliver gennemført lørdag den 31. august. 
    Der skal foretages beslutning om dagens forløb.
    Kiosken indgår også i arrangementet.

Der har været afholdt et møde i borgerhuset om kulturbådens besøg.

    Det blev forlangt af Skive kommune, at der skulle være et samarbejde mellem havnekiosken, Skipperkroen og Campingpladsen hvis kommunen skulle give støtte til arrangementet (10 000,00 kr.) 
På et senere møde mellem de forskellige aktører blev der besluttet hvordan samarbejdet skulle foregå, der var ingen fremmødte fra campingpladsen.
Der opstilles et stort telt ved kulturbåden, men i tilfælde af aflysning af kulturbåden skal teltet opstilles ved klubhuset.
    
    Der afholdes et nyt møde om arrangementet den 20. feb. 2013

Ad.8    Deadline for KLUBBLADET år 2013
    Den 17. februar – 25. marts – 3. juni – 5. august – 23. september – 4. november.

                                                                                                                                           Næste møde: Tirsdag den 12. februar kl. 18:00. 

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

        Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.