Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august. 2012 kl. 19:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Mogens Hansen, Lars Hansen og Leif Folke.
 Afbud fra: Martin Nielsen og Heine Bonnevie.                                

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2012.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Højvandssikring. 
4.    Handle og vedligeholdsesplan for Virksund Lystbådehavn 2012/13, rep af strømskærme.  
5.    Kiosken.
6.    Havnens økonomi pr dags dato.
7.    Andre emner/forslag?
8.    Eventuelt.

 
Ad. 1    Referater godkendt. 
      
Ad. 2    Ole: Der er lavet eftersyn og godkendelse af havnekranen.

    Ole: Der er lavet eftersyn og godkendelse af varmeanlægget.

    Ole: Skive kommune forlanger at fiskerhusene på havnen skal i BBR register,
    Havnen står som ejer af materielgården og Sejlklubben som ejer af ungdomshuset.
    Skive kommune forestår fordeling og montering af husnumre.

    Ole: Kræmmermarkedet er afholdt og foregik uden problemer.

    Ole: Åben Havn Møde! Intet er på plads, så det er besluttet at aflyse åben havn i år.
    Der er startet op til at få åben havn stablet på benene i 2013.
    Der afholdes møde den 30 august 2012 hvor dem som vil involverer sig i dette arrangement er velkommen til at møde op eller give besked inden dagen for den planlagte møde.
    
    Ole: Den sunkne kutter er nu fjernet fra havnen og endt som skrot.

    Chr. Brøns arbejder stadig med emnet, arbejdskørsel på havneområdet

Ad.3    Ole: Tilladelsen til højvandssikringer huserer stadig mellem Søfartsstyrelsen og miljøstyrelsen, vi venter stadig på svar.

Ad.4    Lukkeskodderne til højvandssikringen er udsat indtil endelig tilladelse er modtaget fra
    Miljøstyrelsen.

    Lars går i gang med udbedring af strømskærme den 17. august 2012 kl. 1300.

Ad.5    Ang. besøg af Kulturbåden fra Skive Kommune, er havnens bestyrelse enige om at arrangementet forløber ifølge den indgåede aftale.

    Ole og Mogens: afholder et møde  med Karsten fra kiosken ang. kioskens fremtid, begrundelse herfor er at Susanne er syg.

Ad.6    Havnens økonomi er forbedret  i forhold til samme tid sidste år.

    Besøgstallene er ikke så store som sidste år.
Tallene viser at havnen har en sund og god økonomi.


Ad.7    Bådoptagning:

Lørdag den 13. oktober kl. 0900: Stativer og vogne på plads.

Søndag den 14. oktober kl. 0800: Optagning  med havnekran.

Lørdag den 20. oktober kl. 0700: Optagning med Vognmand.

Søndag den 21. oktober kl. 0800: Optagning med havnekran.

Lørdag den 27. oktober kl. 0800: Optagning med havnekran.

Søndag den 28. oktober kl. 0800: Oprydningsdag.                                                                                                                                                
Ad.8    Næste møde: Tirsdag den 18. september kl. 1900.

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.