Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 8 marts- 2008 kl. 10.00


Dagsorden:

1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra besty¬relsesmødet den 2. februar 2008.
2.    Siden sidst orientering, 
3.    Tilrettelæggelse at generalforsamling. 
4.    Eventuelt.
5.    Frokost.

Generalforsamling kl. 13.00.


    Ad 1)    Godkendt.
    Ad 2)     Erik: Stormflodsmuren, første etape er ved at være færdig, der lægges nye fliser på terrassen øst for klubhuset, gamle fliser bruges til at lave en bredere sti mellem klubhus   og bro 2-3.
         Ole: Claus Skodborg Nielsen har lavet en Konsekvensvurderingen som er sendt til berørte myndigheder, Stor tak til Claus for et meget fint stykke arbejde.
     Ledige pladser, 6 stk., er blevet fordelt. Der er 15 på venteliste.

     Køkkenet har haft besøg fra fødevarekontrollen.. En bordplade og et køleskab blev kasseret.

     Henning har lavet en afsatsplade ved kiosken i klubhuset. Tak for det.
     
    Ad 3)    Thomas gennemgik og orienterede om PowerPoint programmet til anvendelse ved     afviklingen af generalforsamlingen.
    Ad 4)    Intet

Ref Aage