Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 8. marts. 2014 kl. 10:00

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Leif Folke, Kristian Brøns Nielsen,
                Heine Bonnevie og Peter Worsøe.

Fraværende: Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. februar 2014. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Kiosken/klubhus.
       4.     Kajak, toilet, maste og ungdomshus.
       5.    Generalforsamling 2014.
       6.    Havnens økonomi pr. dags dato.
       7.    Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Video overvågning er blevet installeret, og det kører, tak til Leif.
           Ole og Kåre, har fået det sidste på plads, med hensyn til mastekranen, og har bestilt            kranen, under forudsætning af, at generalforsamlingen, godkender det.
           Det er blevet undersøgt, om der kræves speciel tilladelse for at udvide, den                          eksisterende kran.
           Den gamle mastekran, bliver opgraderet med et krøjegear og vejet ned til 250 Kg.                  Samt godkendt efter reglerne, der vil blive monteret godkendelses skilt på kranen.    
           Fælles ansvarsforsikring, tilbuddet fra Codan ser ud til at holde, det bliver måske lidt              billigere.
           LAG Skive, har forespurgt om de kan afholde møde D. 7. april Kl.19.00 i klubhuset,             det har de fået ja til.
          Ole deltager fra havnen.
          Mogens og Ole, er ved at have pladsfordelingen på plads, Mogens skulle have det                 sidste afklaret tirsdag.
     
Ad.3    Vi har haft, jobannonce i Hobro ugeavis, og der har været positiv respons, med 2                 meget seriøse Henvendelser, videre behandling af ansøgninger og henvendelser tages           op i den ny bestyrelse.
    
Ad.4    Det ser desværre ud til at, borgerforeningen er gået i baglås, og fastholder deres                   indsigelser overfor projektet, der er blevet foreslået et møde, hvor borgerforeningen,               havnen og teknisk forvaltning deltager, for at få løst problemerne.
         Ole tager kontakt til tekniskforvaltning, efter generalforsamlingen.    

Ad.5    Bestyrelsen foreslår Peter Worsøe, som dirigent, Heine og Kristian tager sig af                    registrering og udlevering af stemmesedler.

Ad.6    Økonomien ser sund og fornuftig ud pt.

Ad.7    Deadline for klubblad er D. 23 marts.

 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.