Virksund Lystbådehavn
                   
Referat Bestyrelsen den 8. september 2015 kl. 18.00

 

1.    Orientering:
a.    Formanden
Gæstesejlere – Bådpladser – kummer til cigaretskodder med sand er indkøbt – oprydning foran det hvide hus er nu ok – plan for bådoptagning og maste aftagning er nu fremlagt i klubhuset – møde med traktor- og kranførere.
b.    Orientering om økonomien v. Mogens
c.    Øvrige medlemmer
Beslutning/ 0rientering:
a) Martin orienterede om de anførte punkter.
Der har i 2014 været 86 Autocampere, i år har der indtil dato været 89.
Både/overnat. I 2014 489 stk. 2015 indtil dato 449 stk.
Så det ser fornuftigt ud trods en halvskidt sommer.
Der er blevet opsat kummer til Cigaretskodder, brug dem men IKKE til papir.
Båd optagningen er ved at være på plads, lister er lagt frem i klubhuset, der opfordres til at man hjælper med båden før ens egen, da kranføreren har rigeligt at gøre med at kører kranen, der afholdes møde med Kran og Traktor fører tirsdag D.15/9 kl. 1900.
Martin er tilmeldt krankursus så han også kan tage de store både ;-)
OBS. Ang. træer ved bro 4, Martin snakker med Per om det, så vi kan få det på plads.
b) Mogens orienterede om økonomien. Der er et meget positivt resultat af de første 8 mdr. i forhold til 2014.
c) Flere vandslanger på broerne er dårlige (især de gule) Broformændene kan udskiftes disse – Der er enkelet nye på lager.

2.    Indkøb at stativer:
1.    Antal stativer dags dato ifølge optælling
2.    Nytilmeldte (MH)
3.    Hvor mange skal vi bestille
Beslutning: Der er efter optællingen 80 stativer til rådighed- Kun 4 er ledige. Der bestilles 10 nye stativer.

3.    Nyt takstblad (MH) 

Beslutning: Der tilføjes særlig takst for langtidsophold på en plads i havnen. Takstbladet blev vedtaget af bestyrelsen.

4.    Optagning af skinner og sveller på nord siden af mastehuset (ML)
Beslutning: Der var enighed om at skinner og sveller optages. Skinnerne er egnet som mulige ”pæle” (med plastikrør). Arbejdet igangsættes først til foråret. Kåre følger op herpå.

5.    Oprydning i mastehus samt registrering af master (PW)
Beslutning: Peter W vil udarbejde nye oversigter over placeringer i mastehuset. Der planlægges udleveret ”hyldenummerskilte” i forbindelse med aftagning af master. PW vil så efterfølgende montere lamminerede skilte med Bådnavn, ejer, telefonnr., broplads mm

6.    Fremtidig anvendelse af havnens rambuk (PW)

Beslutning: Aftale om evt. fremtidig brug af rambuk beliggende i Hjarbæk undersøges. Det afklares på hvilke betingelser der er omkring en sådan ordning. Nuværende rambuk anses for udtjent inden længe. 

7.    Mastehusbyggeri (PW)
a.    Referat fra samarbejdsmøde (bilag)
Beslutning: Mogens og Peter gav en redegørelse for mødet med Kajakklubben, herunder deres ønsker til nyt byggeri i kombination med mastehuset. Bestyrelsen besluttede, at kajakklubbens medlemmer fra 2016 betaler passiv kontingent til Virksund Lystbådehavn. Mogens giver besked til formanden for kajakklubben.

8.    Nyt til hjemmesiden

Beslutning: Der er under hjemmesidens faneblad ”Havnen” indsat oplysninger om ”kran” tidspunkter, liste over Kran- og traktorførere mm. 
Der indsættes beskrivelse af den omtalte ordning med navneskilte til master i Mastehuset. 

9.    Sidste nyt/punkt
Beslutning: Der bestilles nye ”Virksund flagstandere” af en bedre kvalitet end sidst. Disse skulle så gerne holde længere og se bedre ud i længere tid.
Der var en drøftelse af internetordningen på havneområdet. Denne findes af flere ikke særlig anvendelig. Der søges forhandlet en bedre dækning og større hastighed/kapacitet. 

10.    Eventuelt
Beslutning:  Næste bestyrelses møde den 27. oktober 2015.  

Martin Lindgaard            Mogens Hansen 

Kåre F. Johannesen             Leif Folke

Peter Worsøe            Kristian Brøns Nielsen (ref.)