Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2011 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen og Mogens Hansen. Uffe Haagen-Olsen og Heine Bonnevie.
Fraværende: Martin Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2011.
2.    Siden sidst.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn, herunder to nye forslag.     
4.    Uffe har meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen med udgangen af august måned,
Forslag til ny kasserer, Mogens Hansen.
5.    Havnens økonomiske stilling pr. 9. august. 
6.    Andre emner / forslag. Åben Havn.
7.    Eventuelt.

Ad. 1    Referater godkendt. 

Ad. 2    Ole: Har haft et møde med Sejlklubben og Skive Kommune, om tilskud for klubbers brug af havnens faciliteter. S. K. har lovet at fremkomme med et udkast herom snarest.
    
    Ole: Miljøstyrelsen har godkendt havnens affaldsplan for de næste tre år.

    Ole: Søfartsstyrelsen har bedt havnen om hjælp hvis der er mistanke om ulovlig erhvervssejlads med passagerer på skibe i havnen, hvis fartøjet ikke er synet og godkendte iht. gældende regler af søfartsstyrelsen.
    Der er ikke nogen dækning fra forsikring ved evt. ulykke.
    Jfr. havnens kontrakt med Skive kommune § 1 stk. 2, Udlejning af bådplads til erhvervsmæssigt formål må ikke finde sted. 
    DS er gået ind i en undersøgelse om emnet kan give problemer ved brug af skolebåd, det er i orden hvis eleverne er medlem af sejlklubben.  

    Ole: Kræmmermarkedet blev afviklet uden nævneværdige problemer.
    Parkering på beddingspladsen forløb planmæssigt. 

    Ole: Havnen har modtaget invitation til at deltage i Limfjordskonferencen den 17. august
    I Glyngøre.

    Ole: Bestyrelsen har modtaget skriftlig klage som omhandler dårlig rengøring af toiletter, bad og klublokaler, ligeledes at hunde ikke må medtages ind i klublokalerne hvis de ikke er i kort snor.
    Bestyrelsen afholder et møde med kioskbestyreren.
    Udendørs på havnens område skal hunde føres i kort snor.
    Hundens ejer / fører skal opsamle og bortskaffe hundens efterladenskaber fra området.
    
    Ole: Der er gennemført det årlige eftersyn af havnekranerne og godkendelse gælder yderlig et år. 
    
    Plan for optagningsdatoer.

    Lørdag den 15. oktober: Stativer og vogne sættes på plads.
    Lørdag den 15. oktober: Både over 4.3 t. sættes på land.
    Søndag den 16. oktober: Både under 4.3 t. sættes på land.
    Lørdag den 22. oktober: Fra kl. 07:00 alle både som skal på land med vognmand.
    Søndag den 23. oktober: Fortrinsvis både over 4,3 t. sættes på land.
    Lørdag den 29. oktober: Både under 4,3 t. sættes på land.

    Søndag den 30. oktober: Oprydning på pladserne.

    Ole: Indsender ansøgning til Skive Kommune om godkendelse af plads for autocampere.

Ad. 3    Der er fremsendt forslag til udførelse af skilte på samtlige broer.
    Tilbud på fremstilling modtages snarest.

    Der er fremsendt forslag om udførelse af opholdsplatform ved bro 5 og 6.
    Det kan oplyses, at det allerede er med i planerne for 2012.

    Højvandssikringen ved klubhuset vil blive videreført til efteråret.
    Ole og Erik planlægger udførelsen. 

Ad.4    Uffe har meddelt at han udtræder af bestyrelsen da han flytter fra området i en længere periode.
    Mogens indtræder herefter som bestyrelsesmedlem.
    Bestyrelsen konstituerer sig med Mogens som ny kasserer.

    Bestyrelsen ønsker at forlænge havnens kassekredit ved kommende bankmøde.  

Ad.5    Havnens har en god økonomi.

    Der er pr. d. d. 33 både på ventelisten, der er 10 frie bådstativer tilbage.
    Der skal ikke foretages nye indkøb af stativer i år men der bliver tilkøbt dele til de stativer vi har.

Ad.6    Havnens salg af diesel er steget så meget, at det til tider er et problem for kiosken at modtage betaling pr. kort, og derefter afregne med kontanter til havnen.

Ole har fået tilsendt materiale over et elektronisk system som kan bruges til betaling med kort for diesel, havnepenge og kran, med overførsel til havnens konto, terminalen kan måske demonstreres ved næste bestyrelsesmøde.

Det klare visir på tanktælleren er beskadiget og skal udskiftes.
Erik fremskaffer et nyt.

Efter forslag fra sidste generalforsamling, blev det pålagt bestyrelsen at finde en rimelig og brugbar ordning om tilslutning af el. til både.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det nu besluttet at el. ikke må være tilkoblet når båden forlades, stikket skal være fjernet fra stander-søjlen.

Emner til åben havn, flere bådejere stiller sig til rådighed med åben båd.

Efterårsfesten afholdes den 8. oktober. Der kommer særligt opslag.


Næste møde: Tirsdag den 20. september kl. 19:00.

      

    Ref: Erik B. Jacobsen.        


Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen.         Uffe Haagen-Olsen.              

    Kristian Brøns Nielsen.        Lars Hansen.            Martin Nielsen.