23. april 2008

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

onsdag den 23-4-08 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat, TP
2.      Gensidig information. Alle. (Post, osv)
3.      Aktivitetsplan.
3.1           Opfølgning på afviklede aktiviteter. Alle
3.2           Planlægning af kommende aktiviteter:
                Regelaften: inddeling af bådene i løbene.
                Kapsejladskursus
4.      Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. JH/AMØ.
5.      Andre emner og forslag.
6
.      Udvalgene.
6.0           Kapsejladsudvalget (bestyrelsen), TP.
7.      Eventuelt.

Referat:

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 26-3-08. Mødet var kort, da det blev afholdt i forlængelse af regelaften.

Ad 2.                   
Sejlklubbens bestyrelsesmøder afholdes kl 1800 følgende datoer: 22/5-19/6-4/9-29/10.

Ad 3.                   
3.0 Afviklede aktiviteter.
Rigtig god regelaften, hvor Jørgen C havde gjort et stort stykke forberedende arbejde
3.1 Kommende aktiviteter.
Kapsejladskursus afvikles d: 26-27/4 med 29 deltagere. Onsdagskapsejladser starter d: 30/4, Livø rundt d: 18/5. Bøjer udlægges når der kommer en passende vandstand i fjorden. Weekendarrangementer afvikles om søndagen i stedet for lørdag.

Ad 4.                   
I.A.B.

Ad. 5.                  
LFP og HFP, aflaster for fremtiden TP med indtastning af kapsejladsresultaterne, KN lægger resultaterne på 
sejlklubbens hjemmeside.

Ad. 6.                  
Udvalgene.
6.0 Kapsejladsudvalget.
Løbene til onsdagskapsejladserne inddeles efter SV tal, med 3 løb og 3 starter, med 32 tilmeldte både. 1. start kl 19:00, 2. start kl 19:05 og 3. start kl 19:10.

Ad 7.                   
Hans Bech har fået kontakt med reparatør af bådmotorer, der kan levere en ombytningsmotor (maks 10.000) til klubbåden, hvis dette skulle blive aktuelt i løbet af sæsonen, motoren udskiftes under alle omstændigheder når båden  kommer på land til efteråret.

Thomas Pedersen
formand                                                    

Klaus Nielsen
sekretær