14. april 2010

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

onsdag den14-04-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Dagsorden:

  1. Inddeling af løbene til onsdagskapsejladserne.
  2. Gensidig information, alle.
  3. Eventuelt.

Referat: 

Ad 1.                   
Der blev som sidste år, 4 løb med samme starttidspunkt som tidligere. Der blev foretaget mindre justeringer på  bådene i løbene, den endelige inddeling kan ses på hjemmesiden: Kapsejlads – løbsindeling.

Ad 2.                   
I.A.B.

Ad 3.                   
Næste møde: 20-05-10. Mødet var kort, idet det blev afholdt efter regelaftenen.

Thomas Pedersen
formand                                                    

Klaus Nielsen
sekretær