13. april 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag d. 13 april 2011

Deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen.

Afbud: Jørgen Christensen

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2011.
  1. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
  1. Aktivitetsplan.
    3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.
    3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
  2. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  3. Andre emner og forslag.
  4. Eventuelt.

Referat:

Ad 1 Referat godkendt fra mødet d. 21 marts 2011

 

Ad 2 I.A.B. siden sidste møde d. 21 marts 2011

 

Ad 3.1 I.A.B. siden sidste møde d. 21 marts 2011

Ad 3.2 Leif kontakter SIS vedrørende tilskud til husleje til havnen. Han undersøger hvordan en            kontrakt imellem havnen og sejlklubben skal udformes.

Ad.4 a. Da økonomien på nuværende tidspunkt er lidt anstrengt, må der ikke fortages noget              indkøb uden at Leif, som er økonomisk ansvarlig for sejlklubben, Jørn som er                          økonomisk ansvarlig for skole bådene og Jane som er økonomisk ansvarlig for                        Ungdom, har godkendt disse.
       
b. Anne-Marie og Jane udarbejder et ”forventet” buget for resten af år 2011. Derud fra                  bliver det besluttet, om der skal fortages nogen ændring af kontingentet for resten af              året. 

Næste bestyrelsesmøde torsdag 5/5 kl. 17.00 ved Leif Folke Pedersen

Leif Folke                                                  René R Fjellerup

Formand                                                           Sekretær