19. april 2017

Referat
BESTYRELSESMØDE den 19. april 2017 kl. 17
Mødet holdes i Virksund – Afbud fra Sven og Jens
 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden
  Et ekstra punkt vedr. Vinteraktiviteter tilføjes
 2. Siden sidst/gensidig info-runde
  a. Ungdomssejlads
  Se pkt. 5
  b. Duelighedsundervisning – teoretisk og praktisk
  12 kursister gik til den teoretiske prøve og 9 bestod. De tre, som ikke bestod, tager til prøve i maj hos Kristian Meldgaard i Midtjysk Sejlerskole i Skive. Jens Kofoed har organiseret træning til den praktiske prøve samt selve prøven i samarbejde med censor. En del af Sejlklubbens medlemmer er involveret og vi takker for hjælpen.
  Måske er det en ide at kombinere sejlerskolen med teorien for på den måde at samle teori og praktik.
  c. Sejlerskolen
  Mange har været gennem det indledende forløb og det virker som om den nye måde at or-ganisere undervisningen på er en succes.
 3. Regnskabet – rigets økonomiske tilstand
  Regnskabet ser fint ud. Der er måske lidt færre medlemmer nu (79 stk.) end på samme tidspunkt sidste år.
 4. Observatørroller - Havnens bestyrelse/Sejlklubbens bestyrelse
  Sejlklubben er positivt stemt for at Sejlklubben og Havnen med mellemrum kan deltage i bestyrelsesmøder hos hinanden.
 5. Samarbejde om ungdomsarbejdet med Viborg Sejlklub
  Efter lidt uformelle kontakter stiller Virksund Sejlklub sig positivt overfor et samarbejde med Viborg Sejlklub i ungdomsarbejdet. 
 6. Forretningsorden i bestyrelsen
  Udvalg og bestyrelsesmedlemmerne er relativt autonome i beslutningsprocesserne. Det man har ansvaret for, træffer man også de fleste beslutninger omkring. Dvs. at de ansvarshavende vurderer normalt selv, hvor snittet ligger hvor man selv beslutter og hvor bestyrelsen inddrages. Tilsvarende skal de ansvarshavende selv orientere udadtil omkring deres virke f.eks. på hjemmeside eller på Facebook.
 7. Sejlerskur
  Sejlerskuret trænger til vedligeholdelse. Carsten vurderer hvad der skal til og organiserer arbejdet.
 8. Næste møde
  Næste møde d. 8. Juni kl 17 i Virksund
 9. Vinteraktiviteter
  Carsten har fgl .ideer på tapetet
  Motorkursus
  El i både
  Nem vurdering af strømsætning
 10. Evt.
  Intet
Ref. Kenneth