16. august 2009

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Torsdag den16-08-09 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, , Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 04-06-09 samt ...
  2. Gensidig information, alle.

  1. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.
    B. Planlægning af kommende aktiviteter.
  2. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  3. Andre emner og forslag.
  4. Udvalgene.
  5. Eventuelt.

Referat:

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 04-06-09

Ad 2.                   
L-F afholder 16/8-09 møde med Viborg sejlklub angående afvikling af Fransgaard Cup. J-C har modtaget de første tilmeldinger til næste sæson i lær at sejle. T-P er kontaktet af Danmarks tursejlerforening, med henblik på indmeldelse af sejlklubben, hvilket ikke er aktuelt, det er dog stadig en mulighed de enkelte medlemmer melder sig ind. Henrik Bagge har udviklet klubbens tidtagningsprogram, således det med et enkelt klik kan registrere bådenes tid, dette vil blive prøvekørt. Der er i relevante dagblade annonceret for Åben havn arrangementet. Der er modtaget afslag på sponsorat fra Tuborg fonden. Ringkjøbing bank deltager til åben havn for overrækkelse af deres sponsorat.

Ad 3.
A.
Virksund deltog med 4 både i Mors cup, hvor alle vandt præmier. Fælles tur til Fuur med 23 både og 73 deltagere. Ungdomsafdelingen har haft en deltager på Camp på Mors, med stor succes til et godt afviklet stævne. Der er tilsagn om sponsorat til 2 feva joller fra Nordea, der er stadig uafklarede ansøgninger. Rotholm 1&2 afviklet. Der vil for eftertiden til klubkapsejladserne blive uddelt en præmie for den ”skæve” oplevelse.
B.
T-P og AMØ deltager d:17/8-09 med Ole og Uffe fra havnen for at aftale nærmere om samarbejde. Aktivitets og ansvarsoversigt for åben havn d: 23/8-09 gennemgået. Fransgaard Cup d: 29/8-09 L-F. Stjerneløb kl 1330 d: 6/9-09 L-F. Le Mans løbet d: 9/9-09 J-H. Mandetur d:9-13/9-09. By Match kl 1000 d: 20/9-09 KN.

Ad 4.                   
I.A.B. A-M-Ø.

Ad. 5.                  
Folder angående sejlklubben gennemgået og rettet.

Ad. 6.                    
Henvendelse fra Johan vedr. straf for 5. minutters reglen. Emnet blev drøftet og bestyrelsen er enig i at praksis har været for streng. Forseelsen er på linie med en tyvstart og bør straffes på samme måde. Det blev aftalt at Leif udarbejder udkast til regelændring, men at Hans skal udstyres med et signalflag ”1”, som han hejser, såfremt der er en båd, der begår denne forseelse eller tyvstart, så der ikke bliver forvirring om startsignalet.

Kapsejladsreglerne føres up to date L-F.

Ad 7.                   
Bestyrelsen hilser den nye webmaster Gerda velkommen. Næste møde afholdes den 28-10-09.

Thomas Pedersen
formand                                                 

Klaus Nielsen
sekretær