12. august 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

torsdag den12-08-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Afbud fra: Jørgen Christiansen. (Notat fra J-C drøftet)

 

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20/5 samt ...
  2. Gensidig information, alle.
  3. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Eventuelt.

 

Referat:

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 20/5.

Ad 2.                   
L-F: Positionerne på bøjerne til Franagaard Cup udleveres til deltagerne. Info skærm med master/slave er opsat, der udarbejdes en brugsanvisning. A-M-Ø: Tankerne om et familiekontigent, vil medføre en stor administration der ikke står mål med det i fore vejen billige medlemskab af Sejlklubben. T-P: Dansk sejlunions opfordring til personer til D.V.S. udvalg, der ikke P-T overskud i Sejlklubbens bestyrelse til dette arbejde. Der er afholdt møde med naboklubberne, hvor det blev præciseret at deltagelse Virksund sejlklubs kurser mm. Kræver medlemsskab af klubben. Der er købt en brugt motor til erstatning af den stjålne. Der er et tilbud fra et klubmedlem om køb af motor til følgebåd nr 2, dette tilbud overvejes. J-H: Indmeldes i sammenslutningen af idrætsforeninger i Skive kommune godkendt, med forventet medlemskab pr januar 2011.

J-C notat: Kim Johansen, vil i fremtiden tage sig af den løbende vedligeholdes af Tøsen og Knægten, forudsat han får besked om eventuelle reparationer, det han skal varetage er de mindre reperationsopgaver, det skal pointeres at det ikke er hans opgave at rydde op efter brugerne, det skal de selv klare. Betalingen for førnævnte er at han kan låne en af bådene i weekender og ferieperioder.

Ad 3.    
3.0 Afviklede aktiviteter. Livø rundt afviklet med 6 deltagende både. Fur tur med 20 både og 50 deltagere. By-matchen med 3 deltagere.

3.1 Kommende aktiviteter. 15/8-10 afvikles Rotholm rundt 2. 21/8-10 Matchrace Skive ingen deltagelse fra Virksund. 22/8-10 åben havn, aktiviteterne gennemgået. 5/9-10 Stjerneløb. Sejlklubben vil i fremtiden støtte følgende arrangementer med kr 500,-, Familie turen til Fur, mandeturen og pigeturen. Efterårets foredrag den 17/11-10, afholdes af T-P, og hans sommertogt i skærgården.

Ad 4.                   
Medlem nr 200 er passeret, dette vil blive markeret og offentliggjort til onsdagskapsejlads.

Nogle medlemmer har spurgt til hvorledes økonomien hænger sammen med det store aktivitetsniveau og investering i de mange joller. TP redegjorde for økonomien. Første år med ungdomsafdelingen brugte vi ca. 83.000 kr heraf blev 48.000 finansieret med sponsorater. Andet år har vi budgetteret vi med en udgift på 55.000 og ind til nu har vi mindst 47.000 kr hjemme i sponsorater. Altså en nettoudgift i 2009 på 35.000 og i 2010 på maks. 8.000 kr. Ungernes klubmedlemskaber på ca. 6.000 kr er ikke modregnet. En bevidst strategi, som fik fuld støtte på begge generalforsamlinger. I forlængelse af dette blev nødvendige investeringer i ungdomsafdelingen drøftet og det prioriteres at investere i følgebåd nr 2, som skal være en instruktørbåd. Herefter er der stort behov for flere Terajoller. Der jagtes brugte joller eller joller på tilbud.

Ad. 5.                  
Der vil fremtiden blive mulighed for at deltage sejlklubbens weekend kapsejladser, uden at båden er opmålt, 
med tidtagning og udregning af en præmietid der er dog ikke mulighed at vinde præmier. Forsikrings selskabet Alm brand vil ikke længere forsikre sejlbåde, dette får konsekvenser for Virksundtøsen. Codan vil blive ny Forsikringsselskab, der skal undersøges om de er villige til at forsikre følgebåde og løsøre i ungdomsafdelingen.

Ad. 6.               
Næste møde: kl 1630 d: 8/9-10.                                   

Thomas Pedersen
formand                                                 

Klaus Nielsen
sekretær