18. august 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub:

Torsdag den 18. august 2011 kl. 17:00, hos Anne-Marie, Nørresøvej Nord 33.

Med følgende deltagere:

Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen.

Dagsorden:

 

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16.juni 2011.
  1. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
  1. Aktivitetsplan.
    3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.
    3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  1. Andre emner og forslag.
  1. Eventuelt.

Referat:

Ad. 1. Referat godkendt fra d.16. juni 2011

Ad. 2. IAB siden sidste møde d.16. juni 2011

Ad. 3.1 Opfølgning af afviklende aktiviteter.
            Kræmmermarked i Virksund i uge 29 gik over alt forventning. Der var lidt problemer                 med, at skaffe frivillige nok til hjælp med at kræve penge ind fra parkering, da det er               midt i industriferien. Men nogle hurtig telefon opringninger løste hurtigt problemet. Alle             frivillige skal have et stort tak for den gode indsats der blev ydet den weekend.                       Ungdomsafdelingen modtog 8885 kr. som var deres del af de indsamlede penge.
           Der blev afholdt Kajak dag d. 26/6. Jane melder tilbage, at det kneb med tilslutning.
           Fælles tur til Fur d. 24-26/6 var en succes. Der var dog tilbagemeldinger om lidt hårdt              vejr undervejs.
Ad. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
           Åben havn d. 20/8. Leif melder tilbage at alle opgaver er fordelt imellem de frivillige.                Leif informere  at annoncering af arrangementet i de lokale medier er sløjfet, grundet                dårlig økonomi i sejlklubben. Man vil dog sætte skilte op ved hovedvej ned til havnen.

           Fransgaard Cup 27/8

           Rotholm Rundt 4/9

          Mandetur 14-18/9

Ad. 4. Der er ingen ændringer i økonomien.

Ad. 5. Bestyrelsen har bestemt at sælge klub båden (Knægten). Den er ikke blevet brugt i               den udstrækning man havde forventet. Jørn Christiansen undersøger hvad den skal                 koste. Da de gamle tidstagere  ved onsdagskapsejlads ikke har ønsket at fortsætte               med deres i øvrigt  rigtige gode stykke arbejde, er det besluttet fra bestyrelsens side               fremover at udvælge nye tidstagere fra gang til gang blandt deltagerne i kapsejlerne.               Det skal dog ske onsdagen før de skal tidstage.  

Ad. 6. Næste bestyrelsesmøde onsdag 5. oktober ved Rene R Fjellerup

                       

Leif Folke                                                                     René Fjellerup

formand                                                                        sekretær