8. august 2012

REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub d. 8. august 2012 i klubhuset.

Afbud fra Anne-Marie

  1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen bemærkninger.

  1. Gensidig information:

Der er modtaget tilbud fra Skive Idrætssamvirke om 1. hjælpskursus. Kurset er for alle medlemmer af Virksund Sejlklub. Se opslag på tavlen i klubhuset.

Der er sat lys på start/målbøjerne. Fyrkarakteristikken er Fl(2s). Søfartsstyrelsen har bedt om en ansøgning der skal lovliggøre disse lys. Claus ansøger snarest.

Der er kommet et tilbud om et sejlerkursus ”Vind i sejlene” fra DS

Der er indkommet diverse tilbud fra udstyrsfirmaer.

  1. Aktiviteter:

3.1 Afholdte aktiviteter.

Der har været afholdt en god Furtur.

Livø Rundt afviklet med 8 deltagende både. Som noget nyt blev der udsendt en SMS til alle bådejere om sejladsen. Dette blev vel modtaget og vil ske igen til andre sejladser.

Virksundmester 1 er sejlet på en god op/ned bane

Tidtagning/måldommertjansen fordeles ved lodtrækning blandt de kapsejlende både. Claus skriver en step by step vejledning om startproceduren og samler alt grej i en kasse, så der er samling på det.

Der sejles pigesejlads stort set hver mandag.

Sejlerskolen kører stille og roligt. Den har sommerpause, men starter igen den 22. august. Der er 4 elever fordelt på to både. Der sejles afslutningstur til Hvalpsund den 22. september.

Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen holder sommerpause men er så småt startet igen den 6. august. Der er behov for en ny tovholder til at tager over efter det gode arbejde udført af den hidtidige.

Der er 12 -13 elever, men to af dem drager nu på efterskole. Årets sejlerkammerat vil igen i år blive udnævnt og modtage vandrepokalen samt en erindringspræmie. Ungdomsafdelingen holder sæsonafslutning den 3. november.

Der er et fortsat behov for en ny følgebåd. Mulighederne – indenfor de givne økonomiske rammer – vil blive undersøgt. Markedet for egnede både undersøges.

Leif ophænger fladskærmen i sejlerskuret.

Ungdomsafdelingen har – i modsætning til tidligere år - ikke haft indtægt fra p-vagttjeneste under Virksund Marked. Pengene savnes, med forbruget i år har været beskeden, så det løber rundt.

Der har været deltagelse i Sunds Cup også i år.

3.2Kommende aktiviteter.

Der vil blive afholdt duelighedskursus til vinter, eventuelt i samarbejde med naboklubber så der kan ”stilles hold”

Fransgård Cup afholdes den 25. august. Der er sendt invitationer og informationsplakater ud til naboklubberne. Husk tilmelding!

Åben havn 2012 skulle have været afholdt, men er aflyst, da planlægningen i løbet af forsommeren løb ud i sandet. Åben Havn 2013 vil blive forsøgt afholdt samtidig med Fransgård Cup. Der holdes indledende planlægningsmøde allerede d. 30. august i år. Mødetidspunkt kl. 18.30 i klubhuset.

Præmieaften afholdes den 14. november kl. 19.

Der holdes det samlede udvalgsmøde onsdag den 21. november kl. 18 i klubhuset.

3.3.Visionsplan

Indledende drøftelse af Visionsplan blev gennemført

  1. Økonomi:

Intet under dette punkt grundet kassererens feriefravær.

  1. Andre emner:

Det blev oplyst, at de nye DS-bøjer med nyt fortøjningssystem fungerer godt.

Leif og Jørgen gennemfører en tiltrængt reparation (vist nærmest en total ledningsudskiftning) af Virksundtøsens elsystem.

  1. Eventuelt:

Intet

Næste møde afholdes i Klubhuset onsdag sen 10. oktober 2012 kl. 17

Referent: Claus Skodborg Nielsen