15. august 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. AUGUST 2013 KL. 17

NØRRESØVEJ NORD 33

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt.7 og 8

 1. Siden sidst
  1. Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen har indgået aftale med med DS og Brårup skole. DS støtter med 2000 kr.. Arr. foregår d.29/8 fra kl.13-1 i Virksund. Der er udarbejdet sikkerhedsinstruks efter DS retningslinjer, og det må ikke blæse mere end 7 s/m, hvis eleverne skal på vandet, men der er en nødplan. DS stiller en undervisningsmaterialer til rådighed.

 1. Sejlerskolen

Igen i år et ualmindeligt velfungerende hold af kursister.

Bestyrelsen vil tage initiativ til at forsøge et fremtidigt samarbejde med Viborg Sejlklub om sejlerskole og teoretisk og praktisk duelighedsundervisning. Jørgen tager den første kontakt til Hjarbæk.

 

Bestyrelsen vil også undersøge muligheden for, om et samarbejde med Viborg Sejlklub yderligere kan omfatte ungdomssejlads og pigesejlads. Vi ser klare synergieffekter ved et sådant samarbejde.

Jørgen har bestilt nye skrogventiler m.m. til Virksundtøsen.

 1. Status vedr. Åben Havn

Erling orienterede om, at dagen er godt forberedt og at aftalerne er på plads. Der er lavet plakater og udsendt pressemeddelelser.

 1. Klubbens økonomi
  1. Bilag: Status pr. 8/8 2013

Der blev orienteret om økonomien, der ser sund ud. Vi vil på et senere tidspunkt overveje at købe et nyt sejl til Virksundtøsen.

Klubbens forsikringer hos Codan blev diskuteret, og vi besluttede at spørge Pantanius, om de vil give et bud på at forsikre skolebåden, jollerne og evt. Sejlerskuret, da selskabet har været meget imødekommende vedrørende Åben Havn (sponsorat). Hvis det er attraktivt, har Erling mandat til at skifte forsikringsselskab.

 1. Aktiviteter i efteråret 2013 og færdiggørelse af kalenderen for efteråret.
  1. Medlemsaften i oktober:

Erling undersøger mulighederne for at lave et ølsmagnings-arrangement på Viborg Bryghus for klubbens medlemmer. Vi satser på fredag d. 4/10 eller fredag d. 25/10.  

 1. Præmieaften 2013

Datoen blev fastsat til d.13. november, og Erling undersøger muligheden for et foredrag med ”Bådbumsen” Elo Kjærsgaard, der har udlevet drømmen om  langtids-sejlads.”

 1. Bestyrelsesmøder i efteråret

26/9 hos Jørgen kl.17, Hindbærvej 7, Viborg, 30/10 kl. 17 på Nørresøvej Nord 33, Viborg. (her planlægges bl.a. generalforsamlingen og udvalgsmødet i januar.)

 

 1. Nyt til klubbladet? Deadline for næste blad er den 23/9.

Hvis vi når at få lavet aftaler omkring ølsmagning og foredrag, bliver det highlightet i en separat notits.

Hvis der er noget nyt om duelighed og samarbejdet med Hjarbæk, skal det også med.

 

Erling sørger for at få opdateret kalenderen for efterårssæsonen og lagt den på hjemmesiden.

 1. Vedtægter

Bestyrelsen vil på den næste generalforsamling foreslå en vedtægtsændring, så datoen for indbetaling af kontingent af praktiske grunde flyttes til 31/1, og at vi ligeledes flytter generalforsamlingen til februar og hvad deraf må følge af ændringer.

Erling gennemskriver et forslag til nye vedtægter til næste bestyrelsesmøde.

Efterfølgende drøftede vi, om faste gaster ved klubbens onsdagskapsejladser skal være medlem af klubben, men diskussionen viste, at en sådan regel i praksis ikke vil være mulig at håndhæve, og derfor endte bestyrelsen med at holde fast i den nuværende praksis, hvor faste gaster opfordres til at blive medlemmer.

 1. Hjemmesiden

Bestyrelsen vil gennemgå hjemmesiden med henblik på at få de faktuelle oplysninger opdateret.

 1. Evt.

Ref. AØ