21. august 2014

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 21. august 2014 kl. 17

Nørresøvej Nord 33 (hos Anne-Marie og Erling)

 

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt

 1. Siden sidst/gensidig info-runde:
  1. Sejlerskolen...

6 deltagere med Martin og Erling som instruktører i hhv. Medea og Virksundtøsen. Det fungerer godt, men det er svært at finde et tidspunkt til afslutningsturen til Hvalpsund.

 1. Pigesejlads…

Der er 6 deltagere + Jane & Anne-Marie. Martin lægger båd til og Henning har tilkaldevagt!! Vi har måttet aflyse en gang – ellers har det været meget fint vejr.

 1. Virksundtøsen…

Jørgen, Martin og Erling har arbejdet på båden, der p.t. er i bedre stand end længe og er på det seneste også blevet forsynet med et nyt forsejl. Båden er netop blevet renset for et gevaldigt lag ruer, og vi skal huske næste år, at skolebåden skal op og renses, inden efterårssæsonen starter i august.

 1. Kapsejladserne…

Der er dejligt mange både til start, selv om der har været lidt færre her efter ferien. Vi håber at antallet øger igen, når alle både er retur fra ferie. Der er altid en god stemning onsdag aften, og vejret har været godt.

 1. Ungdomsafdelingen…

Der er 7 deltagere og tingene fungerer fint i en god stemning. Rene og Rikke prøver at lave en lørdagstur d.6. september med sejlads og grillspisning.

 1. ”Fur-turen” til Glyngøre…

Evalueringerne lyder på en meget vellykket tur med rigtig godt vejr.

 1. Flottillesejladsen til Sverige…

Der er positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

 1. Våbentilladelse

Vi har nu både en startpistol og en tilhørende våbentilladelse. Pistolen opbevares i Martins våbenskab.

 1. Klubbens økonomi

Karin fremlagde regnskab pr. 1/8 2014. Økonomien ser sund ud. Der skal sendes opgørelselse til DS over udgifterne til bøjer. Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for at indkøbe et antal ”smarte” trøjer/jakker med klublogo til salg til medlemmerne.

 1. Efterårsaktiviteter
  1. Mandetur

Er under planlægning. Der er netop kommet invitation på hjemmesiden.

 1. Kapsejladser
  1. Lø 30/8: Fransgaard Cup

Der er foreløbig meget få tilmeldinger, men der er stadigvæk mulighed for at tilmelde sig. Erling har netop udsendt en reminder på e-mail.

 1. Lø 6/9 Trekantbane
 2. Sø 7/9 Rotholm Rundt
 1. Forslag til andre arrangementer

Vi arbejder med et foredrag i forbindelse med præmieaftenen. Foreløbig undersøger Erling et arrangement om flodsejlads. Han undersøger også muligheden for et spændende aftenarrangement i jan/februar om langturssejlads.

 1. Præmieaften

Vi besluttede datoen 12/11 til præmieaften 

 1. Forslag vedr. kapsejladser
  1. Kan vi begynde tidligere i august?

Sommerferien er rykket længere hen på sommeren, så mange har stadigvæk ferie i august, derfor fastholder vi den nuværende praksis

 1. Kan der kapsejles i juli?

Juli er reserveret til tursejlads, så eventuelle kapsejladser skal arrangeres af sejlerne selv.

 1. Duelighed
  1. Vi planlægger også i næste sæson et fortsat samarbejde med Viborg Sejlklub omkring teoretisk og praktisk duelighed. Jørgen tager kontakt til Christian Meldgaard fra Viborg Sejlklub.
  2. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på det principielt uheldige i at bruge en censor til duelighedsprøven fra samme sejlklub som kursisterne. Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at vi er enige i synspunktet og vil prøve at finde en anden ordning i næste sæson.
  3. I forbindelse med eksamen i praktisk duelighed gik skolebåden på grund. Bestyrelsen har besluttet at dække evt. mindre skader på de både, der kom til hjælp, hvis deres egen forsikring ikke dækker.
 1. Nyhedsbrev nr. 3/2014

Erling orienterede bestyrelsen om emnerne til det næste nyhedsbrev og bad om yderligere input fra bestyrelsen            

 1. Evt.  
  1. Jørgen foreslog, at Sejlklubbens formand og kasserer får en sejlklub-mailadresse til erstatning for de nuværende private. Det er mere langtidsholdbart, og vi undgår problemer, når der skiftes ud på posterne. Jørgen fik opbakning til ideen og forsøger at finde et egnet domæne/adresse.
    
  2. Rene spurgte, om der kan være forsikringsmæssige problemer ved at benytte private både til skolesejlads og pigesejlads i klubbens regi. Erling spørger DS om det principielle angående forsikring, når klubbens medlemmer frivilligt lægger både til.
    
  3. Næste møde fastsættes til torsdag d. 2. oktober kl. 17 på Nørresøvej Nord 33

Ref.: Anne-Marie