13. august 2015

REFERAT

BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 13. AUGUST 2015 KL. 17

I klubhuset i Virksund

Deltagere: Svend, René, Jørgen, Anne-Marie og Erling. Afbud fra Karin.

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Sejlerskolen – det går rigtig godt, igen i år har et par af deltagerne købt egen båd.
  2. Ungdomsafdelingen –  2 af eleverne er stoppet pga efterskole og efteråret indledes med 5 elever. Det er nødvendigt med yderligere mindst 1 voksen som hjælper – henvendelse til René.
   Skals Efterskole vil gerne leje ungdomsafdelingens joller og udstyr et antal gange i sensommeren - René og Svend aftaler de praktiske forhold indbyrdes.
  3. Andet?  intet at bemærke.
    
 2. Klubbens økonomi

Karin arbejder med regnskabet – opdateret udgave til næste møde. Der er p.t. godt 120.000 kr i banken/kassen. Der er brugt 9.900 kr på gummibåd og påhængsmotor, og der er kommet 13.000 kr. ind på duelighed og sejlerskole. Samlet set ser regnskabet fornuftigt ud.
 

 1. Forberedelse af samarbejdsmøde med Havnen og Kajakklubben
  1.  Erling samt Jørgen og/eller Svend deltager i mødet.
  2.  Sejlklubbens ønsker til en brainstorm om en udviklingsplan for havnen:  
   1. Uddannelse af kranførere.
 1. Udvidelsen af masteskuret.
 1. En åben hal til vinteropbevaring af både.
 1. Mulighed for at lade masterne blive på bådene om vinteren.
 1. Bedre internet i Havnen
 1.  Landsdækkende ”Vild med Vand” (Åben havn) - arrangement i 2016 (Dansk Sejlunion).

Havnen, sejlklubben og kajakklubben har sendt en fælles interessetilkendegivelse til DS, selvom tidspunkt og vilkår ikke kendes endnu. En egentlig ansøgningsrunde kommer i løbet af efteråret. DS har fået et betydeligt millionbeløb af Nordea-fonden til formålet.

 1. Aktiviteter i sensommeren og efteråret
  1.  DJS-Cup (tidl. Fransgaard Cup) lørdag d. 29/8

Svend snakker hurtigst muligt med kapsejladsudvalget om info, annoncering m.m. 

 1.  Natsejlads 21/8

Jørgen lægger en invitation på hjemmesiden og inviterer mundtligt ved onsdagskpsejladsen d. 19/8.

 1. Efterårsarrangementer:
  1. Præmieaften og foredrag d.18/11 kl.19.00
  2. Overvejelser om en ”Tøseaften” med journalist Signe Storr (fast klummeskriver i Bådnyt)
  3. Foredrag om lokalhistorien i Virksund og omegn (”Udsigten fra Marens patter” el. lign.) Erling forsøger at finde en foredragsholder.
  4. Fortsat brainstorm om emnet ved næste bestyrelsesmøde.
 1. Måltagere/(startere til onsdagssejladserne
  1. Vi mangler assistance til Vibeke til start og måltagning ved onsdagskapsejladserne. Interesserede kan kontakte bestyrelsen og Erling forsøger noget opsøgende arbejde.
 1. Evt

Referat/Anne-Marie