9. december 2009

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub      onsdag den 9-12-09 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Allan Handberg, Leif Tørring, Martin Andersen, Erik Jacobsen, Milter Mogensen, Hans Bech Pedersen, Thomas Rasmussen, Kurt Gråugaard, Ole Boel.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26-10-09 samt ...
  2. Gensidig information, alle.
  3. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Udvalgene.
  4. Eventuelt.

Referat:

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 26-10-09.

Ad 2.                   
J-H, har deltaget i klubkonference under Dansk sejlunion, i Odense, med fokus på arbejde i ungdomsafdelinger. 
Hvor det skal bemærkes at Ungdomsvenlig klub  skal genansøges hvert 3 år, samt orientering af reglerne for tilskud til træneruddannelse.
T-P og AMØ, har ligeledes deltaget i konference under Dansk sejlunion i Horsens med temaet tursejlere, hvor der blev foreslået at oprette en database med relevante foredragsholdere, samt aktiviteter i sejlklubberne.
T-P, deltager d 10/12-09 i møde med vores naboklubber Hvalpsund, Skive, og Viborg, med henblik på nærmere samarbejde med nævnte klubber.

Ad 3.                   
3.0 Afviklede aktiviteter.
Infoaften til duelighedsbevis afholdt, der er oprettet 2 hold med 20 deltagere på hver. Præmieaften, med uddeling af præmier, hvor der i den forbindelse, bør orienteres om de opnåede point, samtidig med præmieoverrækkelse, ligeledes afviklede Peter Haagen 2 del af sit flotte lysbilldeforedrag.
3.1 Kommende aktiviteter.
16/1-10 Generalforsamling og overrækkelse ungdomsvenlig sejlklub bevis i sejlklubben.
17/1-10 opstart yachtskipper 3, hvor der er ledige pladser.
31/1-10 tur til Randers bådudstyr.
23/2-10 Lysbillde foredrag, 6 år på havet. Rig/sejltrim ved Elvstrømsail dato følger.
6-7/3-10 V.H.F. kursus.
14/4-10 regelaften og tilmelding til onsdagskapsejladserne.
21/4-10 Tune Up sejlads.
28/4-10 start onsdagskapsejladser.

Ad 4.                   
Sejlklubben vil i løbet af 2010 runde medlem nr 200, hvilket vil blive markeret. Budget for 2010 gennemgået.

Ad. 5.                  
I.A.B.

Ad. 6.                  
Udvalgene.
6.0 Kapsejladsudvalget.
Fransgaard cup afvikles 28/8-10. Onsdagskapsejladserne overvejes det at lave en aften med kort bane, hvor der efterfølgende er teori og eventuelt fællesspisning.
Det fremrykkede starttids
punkt i efterårssæsonen, har givet flere deltagere. Weekendkapsejladserne har haft et lavt deltagerantal, der forsøges med frit valg ved tilmelding om med/uden spiler, samt evt. afvikling lørdage.
6.1 Turudvalget. God tilslutning til Fuur turen, 22 både 60 deltagere samt god hjælp af havnefogeden. Mandetur med 13 både og 32 deltagere, god behandling i de besøgte havne, der savnes dog til disse ture deltagelse af motorbåde.
Der blev foreslået at lave pensionist dag ture.

6.2 Klubblad. Deadlines 2010: 8 feb-23 mar-30 maj-3 aug-20 sept-1 nov.
6.3 Målerudvalget. 33 sejl, 5 både vejet og 9 både opmålt. Der bør uddannes yderligere 1 til opmåler, udvalget kommer med forslag ny måler. Der blev diskuteret oprettelse af kartotek, til registrering af knap nr. Hvor det dog stadig er den enkelte bådejers ansvar at sejl og båd er korrekt i forhold til målerbrev. Målerdagen lægges tidligere på sæsonen, for bedre registrering og løbsindelingen.
6.4 Regeludvalget. Regelændringer gennemgås på regelaftenen. Dansk sejlunion opfordrer klubberne til uddannelse af banedommerer og kapsejladsledere, udvalget foreslår personer til disse kurser.
6.5 Bøjeudvalget. Der skal støbes fundamenter til startbøjerne samt opskummes 2 stk bøjer. Der optages 3 stk bøjer af Dansk union Therás have- Ulbjerg og Lundø, således de ikke driver til sene for fiskerne.
6.6 Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Klubbåden budgettere med et overskud i 2010, båden trænger til nyt forsejl, udvalget søger efter en person til vedligehold af båden. Behovet for en klubbåd nr.2 overvejes, hvilket bestyrelsen ser positiv.
Pigesejladserne nyder stadig godt af klubmedlemmernes udlån af både, til afvikling af 
disse sejladser.
Sejlerskolen sejler 2 aftener med 12 elever, Dansk sejlunion laver kurser for instruktører i sejl
skoler i januar Martin og Thomas deltager. Lær ar sejle opretter rent pigehold hvis deltager antallet er til dette.
Praktisksejlads til duelighedsbevis udføres af Erling og Klaus.
6.7 Motorbådsudvalg. Vil tage direkte kontakt til motorbådene i havnen, for registrering. Samt lave nogle kortere ture i nærområdet.

Ad 7.                   
I.A.B.

Thomas Pedersen
formand                                              

Klaus Nielsen
sekretær