8. december 2010

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub 
onsdag den 8-12-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Allan Handberg, Leif Tørring, Martin Andersen, Erik Jacobsen, Milter Mogensen, Hans Bech Pedersen, Dennis Laursen ,Kristian Brøns, Niels Ove, Henning Kristensen, Ole Boel.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 01-11-10 samt ....
  2. Gensidig information, alle.
  3. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Udvalgene.
  4. Eventuelt.

Referat: 

Ad 1.                    Referatet godkendt fra mødet den 01-11-10.

Ad 2.                    Der har været deltagelse fra sejlklubben til klubkonference i Dansk                                         sejlunion, nærmere info følger. Ole Boel orienterede om eventuelle                                         ændringer i havnens vedtægter.

Ad 3.                    3.0 Afviklede aktiviteter. Infoaften til duelighedsbevis afholdt, der er                                     oprettet 1 hold med 17 deltagere. Præmieaften, med uddeling af præmier,                             samt foredrag af Or­log­s­kap­ta­jn Finn Bay om pira­te­ri ud for So­ma­lia.                                       Ungdomsafdelingen har haft filmaften med 32 deltagere.
                            
3.1 Kommende aktiviteter. Generalforsamlingen i sejlklubben                                             planlægges på næste bestyrelsesmøde d 5/1-11. Der planlægges med en                             foredrags aften 1 uge i februar, med Sun-way og panthanius. Der laves et                               spilerkursus formentlig i maj.

Ad 4                     Budget og regnskab gennemgået.          

Ad. 5.                   I.A.B.

Ad. 6.                   Udvalgene.

                            6.0 Kapsejladsudvalget. Forårets kalender, kræver god planlægning, for                             at nå alle kapsejladserne. Valg af Kapsejladsbanerene er suverænt                                       tidstagernes valg. 
                            
6.1 Turudvalget. God tilslutning til Fuur turen. Mandeturen afviklet i frisk                               vind hvor der i den forbindelse overvejes justering af sikkerheden af                                         motorbåde. Der blev foreslået at lave pensionist dag ture.                                                      6.2 Klubblad. I.A.B.

                            6.3 Målerudvalget. Der uddannet yderligere 1 opmåler Kåre Brøns.  Der                               blev diskuteret oprettelse af kartotek, til registrering af knap nr. dette er                                 påbegyndt de seneste år. D-H målene revideres markant i den nye                                       sæson.
                            
6.4 Regeludvalget. Regelændringer gennemgås på regelaftenen. Nyt                                   medlem i udvalget er Claus Nielsen.

                            6.5 Bøjeudvalget. Der har været problemer med tæring i ankerbøjerne                                 dette medfører at der indkøbes 3 nye Bøjer, der monteres med reflekser.                               Bøjerne ud lægges på de positioner der opgivet i kapsejladskortene.

                            6.6 Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Klubbådene har haft en travl                               sæson, hvorfor der trækkes store veksler på få instruktører, derfor                                         efterlyser udvalget instruktører. Ungdomsudvalget har planer om at bruge 1
                            
skolebåd til onsdagskapseladserne. 

                            6.7 Motorbådsudvalg. I.A.B.

                           6.8 Ungdomsudvalget. Der er pt 18 ungdomssejlere, dette medfører                                    behov for indkøb af yderligere 3 Tera Joller evt sponserede. Markedet for rib                            følgebåd undersøges stadig, idet markedet er lidt broget, i Mellemstør-                                  relsen. 7 instruktører deltager i kurser i løbet af foråret, hvor det for ventes                              at samvirkende Skive Sportsklubber dækker en del af udgifterne.

Ad 7.                    Næste møde: 5/1-11

 

Thomas Pedersen
formand 

Klaus Nielsen
sekretær