7. december 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Onsdag d. 7. december 2011 kl. 17:00 hos Jane, Fabrikvej 13, 8800 Viborg.

Med følgende deltagere:

Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5.oktober 2011.
  2. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
  3. Aktivitetsplan.
    3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.

Møde i Ungdomsgruppen lørdag den 29. oktober.

Tilmelding til Duelighed og Yachtskipper III mandag den 14. november.

Aflysning af Duelighed og Yachtskipper III

Præmieaften onsdag den 16. november:

Foredrag af helikopterpilot Carsten Bo Pedersen fra Eskadrille 722

Pæmieoverrækkelse m.m.

3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.

Generalforsamling lørdag den 21. januar 2012 kl. 14:00

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Eventuelt.

Referat:

Ad.1. Referat godkendt fra d. 5. oktober 2011

Ad.2. IAB siden sidste møde d. 5. oktober 2011

Dansk sejlunion har 100 års Jubilæum. Virksund sejlklub sender vores Jubilæumsskrift som et bidrag til dansk sejlunions historie.

Da vi mangler faste tidstager til næste års kapsejllas, undersøger Leif Folke blandt den ældre del af Virksunds medlemmer om de kunne have en interesse i at give en hånd med.

Vi har fra bestyrelsens side manglet en tovholder til bøjeudvalget. Claus Skodsborg melder sig som den person.

Ad.3.1. Opfølgning på afviklende aktiviteter.

Møde med ungdomsafdelingen.

Både sejlere og forældre var tilfredse med den afsluttede sæson. Alle mener der er en god stemning på holdet, og alle glæder sig til at tage hul på den kommende sejler sæson. Der blev aftalt 4 vinter aktiviteter med forskelligt indhold.

November: Førstehjælp og fællesspisning

Januar: Svømmehal med jolle

Februar: Filmaften med fællesspisning

Marts: Sportsaften på Borre Mose efterskole

NO meddelte at (?????logen) bidrager med 11000kr. som bliver øremærket til en ny Tera jolle. Christian står for indkøb af denne.

For at få lidt mere opmærksomhed på ungdomsafdelingens eksistens, udarbejdes der nogle Flyer som fordeles på div. Skoler i området.

Opstarts møde ungdom: Lørdag d. 24 marts kl. 9

Opstartsdato: mandag d. 16. april.

Da der var for få tilmeldte til Duelighed og Yachtskipper lll, bliver der ikke afholdt nogle kurser på nuværende tidspunkt.

Præmieaften var en succes. Der mødte 35 personer op, for første at høre et rigtigt godt foredrag med helikopterpiloten Carsten Bo Pedersen fra Eskadrille 722. Derefter blev der afholdt præmieoverrækkelse.

Ad.3.2. Planlægning af kommende aktiviteter.

Der afholdes Generalforsamling lørdag d. 21. januar 2012 kl. 14.00. Indkaldelse til generalforsamling er udsendt med klubbladet november 2011.  Dagsordnen for generalforsamlingen blev gennemgået.

Ad.4. Økonomi.

Vi kommer ud med et positivt resultat på 15.464 kr. for 2011. Det har dog, været et økonomisk hårdt år for Virksund sejlklub, hvor der ikke har været plads til at fortage sig ret meget. For at imødekomme det i regnskabs år 2012 er der besluttet et kontingent stigning på 50 kr. pr medlem pr. år.

Næste bestyrelsesmøde 9. januar 2012 kl. 17.00 i Virksund.

Møde med udvalg 9. januar kl. 18.30 i Virksund.

Leif Folke                                                                     René Fjellerup

formand                                                                       sekretær