7. december 2015

REFERAT

 

BESTYRELSESMØDE 7. december 2015 kl. 17

på Nørresøvej Nord 33

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Ingen supplering

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Præmieaftenen d. 18/11 – evaluering

Ok foredrag – vi kom Limfjorden rundt, men der var ikke så meget fra Lovns. Fin stemning og god aften. Men lidt færre deltagere end sidste år.

 1. Duelighed 2016

Vi får en hel del kursister til foråret – både fra Christian Melgaard og fra Viborg Sejlklub.

 1. DS Klubkonference (Jørgen)

Den konstant nedadgående tendens for antal medlemmer i DS har måske nået bunden – der ses en ganske svag vækst i nogle klubbers medlemstal. Det er stadigvæk seniorer der fylder mest. Jørgen efterlyser en strategi for mellemgenerationen – fra 30-40 år. Nogle Sejlklubber tager vinterbaderne og kajakklubberne ind i klubberne. Vi følger udviklingen.

Et foredrag om sejlerskole i England viste, at man derovre kører det meget professionelt med lønnede instruktører og dyre ugekurser m.v. Ikke en praksis, der kan overføres til danske forhold.

 1. Sejlerskolen 2016

Der er tilmeldinger til 2 både – 6 personer. Prisen er 1300 kr.

 1. Andet

Intet at bemærke

 1. Åben Havn 2016

Det ser ud som om havnen går aktivt ind i projektet ”Vild med vand”, som afvikles d.29/5. Sejlklubben afventer indkaldelse til møde med Havnen. Det begynder at haste, hvis vi skal have kontakt til helikopter m.m. Jørgen har foreløbig meldt sig som medlem af gruppen.

 1. Gastedag i foråret 2016

I et forsøg på at trække flere medlemmer til klubben og samtidig støtte onsdagskapsejladserne blev det besluttet at lave et orienteringsarrangement for nye (rutinerede/urutinerede) gaster: 

 1. Lørdag d.16/4 kl. 10.00 – 14.00
 2. Målgruppe: Voksne fra 18 år
 3. Dagens indhold? Bestyrelsen
 4. Tovholder? Erling
 5. Annoncering: Erling laver et udkast til annonce til Viborg Nyt d.30/3. Vi skal også tænke i andre fora – fx face-book, opslag på bådene i Havnen, andre opslagstavler. Skal nævnes på Generalforsamlingen for at finde skippere.
 1. Klubbens økonomi
  1. Udviklingen siden sidste møde – bilag udsendt fra KH.

Fornuftig økonomi – årsresultatet lander omkring nul.

 1. ”Julefrokost” for de frivillige medhjælpere i klubben
  1. Torsdag d. 14/1 2016 på Skals Efterskole kl. 19.00

Vi holder bestyrelsesmøde fra 17-19 samme sted

 1. Hvem skal inviteres?

Bestyrelsen og alle udvalg

 1. Forberedelse af generalforsamlingen d. 6. februar 2016
  1. Erling udkast til dagsorden blev godkendt.
  2. Enighed om et særligt diskussionspunkt med indledende oplæg omkring:
   1. Ungdomsafdelingen
   2. Kapsejladserne
   3. Tursejlads i klubregi.
 1. Efterårs- og vinterkalenderen
  1. Hempel har lovet at vende tilbage vedr. et arrangement d. 9/3.

Erling rykker for svar (for 3. gang!)

 1. Gode ideer til arrangementer i løbet af vinteren?
  1. AM undersøger pigesejladserne i Svendborgsund – hvordan smitter engagementet af på ”fællessejladsen” på egen båd.
  2. ”Træ i båden” – Rene tager kontakt med Værftet i Løgstør. Et arrangement med dette tema bør kombineres med Hempel-arrangementet.
 1. Næste bestyrelsesmøde?

D.14/1 kl. 17 i Skals

Ref.: AM