7. december 2016

REFERAT

 

BESTYRELSESMØDE den 7. december 2016 kl. 17

Mødet blev holdt på Nørresøvej Nord 33

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt uden tilføjelser

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Evaluering af præmieaftenen

Velbesøgt. Foredraget var velforberedt og spændende, men indholdet var kompliceret.

 1. Hjemmeside:

En ny hjemmeside er under udarbejdelse med deltagelse af alle interessenter – Erling repræsenterer sejklubben.

 1. Referat fra DS’s klubkonference (Jørgen/Erling):
 • DS brugte lang tid på at gennemgå den store undersøgelse Havets Motionister, men mange konklusioner var forudsigelige.
 • Tursejlerne fylder mest i de enkelte klubber landet over.
 • Fremragende indslag fra Horsens Sejlklubs VM- og OL-medaljetagere (Annemarie Rindom m.fl.) om hvordan man bygger en vinderorganisation op.
 • Den mest markante nyhed i de tilbudte workshops vedrører kravene til duelighedsprøven, hvor  kravene vil blive skærpet i fremtiden, i særlig grad til den praktiske del af prøven.
 • Jørgen fik inspiration til en ny måde at gennemføre Rotholm rundt på – gives videre til kapsejladsudvalget.
 • Havnen har reageret positivt over for vores forslag om en mentor-ordning for alle nye medlemmer i havnen og har lovet at vende tilbage om sagen.  
 1. Sejlerskole 2017
  1. Der er 6 tilmeldinger – det er som forventet.
  2. Som noget nyt bliver der vinterundervisning i sejladsteori v/Erling og Jørgen. Pigesejlergruppen inviteres til også at deltage.
 1. Praktisk duelighed 2017

Erling har afholdt møde d. 15/11 om praktisk duelighed med deltagelse af 2 instruktører fra klubben, repræsentanter for Midtjysk Sejlerskole, Viborg Sejlklub samt vores censor Jan Lomholt (censor).

Viborg Sejlklub har 18 tilmeldte til teoretisk duelighed i vinteren 2016/17 og vil henvise til os med henblik på praktisk duelighed. I Midtjysk Sejlerskole i Skive har de også 18 tilmeldte til teoretisk duelighed og tilbyder også praktisk duelighed, men i sejlbåde uden motor, så formodentlig får vi også en del kursister derfra.

Tilbagemeldingerne fra kursisterne fra dette års praktiske duelighed viser, at en del kursister har brug for mere træning end de nuværende 2 x 2 timer. En ny praksis blev aftalt:

 1. Kursisterne mødes med vores instruktør, der orienterer om krav til prøven og laver første træningssejlads.
 2. Kursisterne træner på egne både i det omfang, de har brug for.
 3. Kursisterne mødes igen med vores instruktør til en afsluttende gang træning.
 4. Prisen (550 kr.) blev af nogle kursister vurderet som for høj.  Vi fastholder prisen, da der er driftsudgifter for klubben, og desuden bliver der lagt mange frivillige arbejdstimer i projektet .
 1. Vinteraktiviteter 2016/17
  1. Jørgen tager initiativ til et klubarrangement: ”Kapsejladsregler – helt fra begyndelsen”.  Afvikles en lørdag i marts – formodentlig d. 25/3.
  2. Regelaften er planlagt til onsdag d. 19/4.  Aftenen planlægges med et foredrag om sikker sejlads (Jørgen tager kontakt til foredragsholder), tilmelding til sæsonens onsdagssejladser samt en gennemgang af nye kapsejladsregler/spidsfindigheder. Foredraget bliver med adgang for alle, mens resten er for klubmedlemmer.

Vi har fra ”Vild med Vand” fået 5.000 kr. til vinteraktiviteter med adgang for alle. Pengene vil blive brugt i forbindelse med klubbens aktiviteter i denne vinter.

Planlægning af generalforsamling d. 4/2 2017

 Planlægning af generalforsamlingen blev påbegyndt. Fra bestyrelsen ønsker Anne-Marie, Rene og Erling ikke genvalg, og der skal derfor vælges ny formand, et nyt medlem til bestyrelsen samt ny suppleant (sidstnævnte deltager i bestyrelsesmøderne).

Vi ønsker igen i år nogle temadiskussioner på generalforsamlingen om tre emner: klubbens kapsejladser, klubbens tursejladser samt klubbens vinteraktiviteter, hvor medlemmerne kan komme med ideer.  

 1. Sponsorat til ny legeplads på havnen?

Havnen har ansøgt sejlklubben om at bidrage med et sponsorat til en ny legeplads. Bestyrelsen ser positivt på ideen, fordi det kan være med til at tiltrække nye, unge sejlere til havnen og bevilgede derfor 5.000 kr. til formålet. Karin giver besked til havnen.  

 1. Regnskab 2016

Regnskabet er blevet justeret, så den ”gamle” Virksundtøs er kommet ud af regnskabet og den nye ind. Købet af den nye Virksundtøs er finansieret af bankbeholdningen, så årets driftsregnskab belastes ikke.

Regnskabet blev gennemgået, og det ser ud, som om vi kommer ud af året med et pænt overskud.    

 1. Kontoflytning fra Nordea til Den Jyske Sparekasse
  1. Underskrift af flyttepapirer med vitterlighedsvidner
 2. Evt.

Sejlklubben har fået mange klager over dårlig internetadgang på Havnen. Vi bringer det op på Havnens generalforsamling.

Ref./Anne-Marie