17. januar 2009

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Lørdag den17-01-2009 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen i Virksund Sejlklub.
 2. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
 3. Fremtidige aktiviteter: Aktivitetskalender forår 2009. Køb af fiskehus. Oprettelse af en ungdomsafdeling.

Referat:

Ad 1.                   
Konstituering af bestyrelsen med:
Thomas Pedersen Formand  (valgt af generalforsamlingen),

Leif Folke Pedersen næstformand,
Anne Marie Østergaard kasserer,
Jane Høj bestyrelsesmedlem,
Klaus Nielsen sekretær og bestyrelsesmedlem,

Jørgen Christiansen suppleant (valgt af generalforsamlingen). Der er blevet foretaget ændringer i sammensætningen. Nye navne er fremhævet.

Ad 2.                   
Næste bestyrelsesmøde afholdes den: 19-3-2009 kl.1800, med deltagelse af følgende udvalg:

 • Udvalgene.
 • Kapsejladsudvalget.
 • Turudvalget.
 • Klubblad.
 • Målerudvalget.
 • Regeludvalget.
 • Bøjeudvalget.
 • Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole.
 • Motorbådsudvalget.

Ad 3.                   
Aktivitetskalender for foråret 2009 gennemgået og godkendt. Bestyrelsen besluttede at købe fiskehuset af Jørgen Mikkelsen T-P, tager kontakt til sælger. De af sejlklubbens medlemmer der har vist interrese for op
rettelse af en ungdomsafdeling, indkaldes til møde af T-P, med henblik på at få dette projekt søsat.

Thomas Pedersen
formand                                                    

Klaus Nielsen
sekretær