16. januar 2010

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Lørdag den16-01-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard.

Fraværende: Klaus Nielsen.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 09-12-09 samt ...
  2. Gensidig information, alle.
  3. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Udvalgene.
  4. Eventuelt.

 

Referat: 

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 09-12-09.

Ad 2.                   
Evaluering af generalforsamlingen.

Vellykket generalforsamling.Deltagelse af formanden for DS, Carl Gerstrøm, der udnævnte Virksund Sejlklub til Ungdomsvenlig Sejlklub og unger og forældre var til stede og gjorde det festligt.
Medlemmerne ønsker papirkopier af regnskabet til rådighed under generalforsamlingen.
Konstituering:
Formand og kasserer er valgt ved direkte valg.
Leif Folke blev genvalgt som næstformand.
Klaus Nielsen blev genvalgt som sekretær.
Forretningsorden:
Forretningsordenen for bestyrelsesmøderne blev drøftet. Den sædvanlige dagsorden for møderne blev fastholdt. Bestyrelsen ønsker referater godkendt på bestyrelsesmødet forinden de offentliggøres.
Formanden kan foretage økonomiske dispositioner op til 5.000 kr.
Udvalgene kan disponere inden for deres godkendte budget.
TP orienterede om drøftelser i samarbejdsudvalget mellem havn og sejlklub, der bl.a. kan medføre revision af vedtægter.
TP orienterede om møde afholdt mellem naboklubber (Skive, Hvalpsund, Viborg og Virksund) den 10. december i Virksund på initiativ fra TP. Der blev udvekslet gensidig information og der var enighed om et mere struktureret samarbejde. Alle arrangementer er åbne for naboklubberne.
TP orienterede om, at den nye Torm Prisen for 2010 tildeles Virksund Sejlklub tirsdag den 19. januar hos Torm i Hellerup. Hele bestyrelsen deltager. TP lægger bil til uden vederlag. Der følger en check med på 10.000 kr. Tilføjet: der er enighed om at øremærke pengene til et bestemt synligt formål. Alle bestyrelsesmedlemmer går i tænkeboks og kommer med forslag på næste bestyrelsesmøde.
TP deltager i fællesmøde mellem Borgerforening, grundejerforening, fritidsfiskerforening, havn og sejlklub den 24. januar, hvor foreningerne udveksler gensidig information samt planer for det kommende år.

Ad 3.                   
3.0 Afviklede aktiviteter.
Præmieaften forløb særdeles tilfredsstillende hvor der også var en veloplagt Peter Haagen, der fortalte om den sidste del af sin Brasilienstur.
Duelighedskurser kører med 3 hold, idet der også er arrangeret duelighedsundervisning for en stor del af personalet på institutionerne, Strandet Hovedgård og Mosetoft. I alt 17 kursister.
Yachtskipper III kører med 8 kursister.
3.1 Kommende aktiviteter.
Aktivitetskalender blev ajourført og lægges på hjemmesiden.
KN: Nabomatchen er fastlagt til den 20. juni.
Åben Havn er fastlagt til den 22. august kl 11:00 – 16:00.
Foredrag den 23. februar kl 19:00 med entré og kaffe-
kage ting.
VHF kursus ved NOJ den 6. og 7. marts kl 09:00.
Generalforsamling, havnen 13. marts kl. 13:00
Rig og Trim kursus med Michael fra Elvstrøm, Aalborg 22. marts kl 19:00
Opmåling af både og sejl den 27. marts kl 09:00 - ?
Tai Chi kursus den 1. og 2. april er arrangeret af Gerda i samarbejde med AOF – ingen udgifter eller indtægter for sejlklubben.

Ad 4.                   
Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.

Køb af følgebåd (brugt rød gummibåd med 4 takts motor) til ungdomsafdeling, kr. 14.000 blev godkendt.
Sejlerskolen fik godkendelse af køb af ny skolebåd ca. 75.000, gerne maxi 77, idet der optages nyt rentefrit lån hos DS. JH sørger for ansøgning.

Ad. 5.                  
I.A.B.

Ad. 6.                  
Udvalgene.
Udvalgene kan disponere inden for deres godkendte budget.

6.0 Kapsejladsudvalget.

6.1 Turudvalget.

6.2 Klubblad.
Deadlines blev gennemgået.
Foredrag den 23. februar kl 19:00, VHF kursus den 6 og 7. marts, Rig og Trim kursus med Elvstrøm den   22.marts kl 19:00, Opmåling af både og sejl den 27. marts kl 09:00. LF: resultater fra 2009 bringes i klubbladet.

6.3 Målerudvalget.
Erling Østergaard vil gerne uddannes som måler. Tilskud søges. Milter har meddelet at og   så Jørgen Mikkelsen har tilbudt at tage denne uddannelse.

6.4 Regeludvalget.

6.5 Bøjeudvalget.

6.6 Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole.

Ad 7.                   
Næste møde torsdag 11-3-10 kl 18:00

Thomas Pedersen
formand                                              

Klaus Nielsen
sekretær