14. januar 2016

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 14. januar 2016 kl. 17

 Skals Efterskole

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Intet at tilføje

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Løgstør-arrangementet d. 10/1

Det var en rigtig god oplevelse, interessant og hyggeligt. Synd der ikke var flere, der havde tid til at deltage. Der var fælles frokost på hotel du Nord – kan anbefales.

 1. Erling skriver i næste nyhedsbrev om mulighed for at få en instruktør i egen båd til sejl-trin og/eller spilersejlads.
 1. Åben Havn/Vild med Vand 2016
  1. Referat fra møde d. 13/1

Havn, sejlklub og kajakklub laver i fællesskab ”Åben Havn” d. 29. maj som en del af det landsdækkende DS-projekt ”Vild med Vand”, der har til formål at invitere alle med interesse for maritime aktiviteter til at komme og se, hvad der foregår i havnene – og forhåbentlig efterfølgende få lyst til at være med på den ene eller anden måde. Vi får info-materiale m.m. fra DS, der også sørger for landsdækkende reklamekampagner i både trykte og elektroniske medier.

 1. Afslutning af regnskab 2015
  1. Bilag udsendes til jer før mødet

Årsregnskabet for 2015 blev godkendt af bestyrelsen. Erling laver et notat til regnskabet om en ny praksis vedr. betaling af kontingent til DS. 

 1. Budget 2016
  1. Budget 2016 blev gennemgået, og som en særlig post blev det besluttet at afsætte penge til en ny motor til Virksundtøsen. Den nuværende er mere end 30 år gammel og ”gør knuder” hvert år. Med mange nybegyndere i båden – sejlerskole og duelighedsundervisning – er det helt afgørende at have en velfungerende og stabil motor.  De to aktiviteter genererer alene i 2016 godt 17.000 kr i indtægter. Jørgen undersøger priser, men et første gæt lyder på ca. 40.000 kr. som indkøbspris.  

Erling udsender nyt budget, der indeholder ny motor m.m.

 1. Gaste-dag lørdag d. 16/4
  1. Annonceforslag – se vedhæftet – indrykkes i Viborg-nyt medio marts – 2 annoncer á ca. 2000 kr.
  2. Jørgens brochure – se vedhæftet – Svend lover at trykke et antal
 1. Forberedelse af generalforsamlingen d. 6. februar 2016
  1. Dagsorden er for længst udsendt og lagt på hjemmesiden.
  2. Erling har næsten bestyrelsesberetningen færdigt, men mangler fra et par af udvalgene. Vi tror de fleste udvalg er villige til genvalg. Den største udfordring bliver at finde en ny tovholder til ungdomsafdelingen. Finder vi ikke en tovholder går ungdomsafdelingen formodentlig mere eller mindre på stand by i 2016.
  3. Svend medbringer sandwich og Jørgen køber supplerende øl/vand.   
 1. Årskalender – uddeles ved mødet
  1. Hempel har sagt OK til et medlemsarrangement d. 10/3.

Erling kontakter Hempel for at få garanteret noget rabat på deres produkter til medlemmerne.

 1. Kalenderen 2016 blev opdateret med de arrangementer, vi kender på nuværende tidspunkt. Lægges på hjemmesiden snarest.
 2. Næste bestyrelsesmøde?
  1. 6/2: Konstituerende møde efter Generalforsamlingen
  2. 31/3
  3. 2/6
 1. Evt

Vi drøfter igen-igen det ønskelige i en info-tavle ved indgangen til klubhuset. Måske kommer der en i forbindelse med Vild med vand (Havnens initiativ).

/Anne-Marie