16. januar 2017

REFERAT

 

BESTYRELSESMØDE den 16. januar 2017 kl. 17

Mødet blev afholdt på Skals Efterskole

 

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Intet at tilføje

 

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Gaver til de frivillige hjælpere – en poloshirt eller sweatshirt med klublogo. Samlet udgift 4-5.000 kr.
  2. Allan og NO har købt en næsten ny påhængsmotor til ca. 800 kr. til brug i ungdomsafdelingen.

 

 1. Endelig fastlæggelse af datoer for forårsarrangementer
  1. ”Kapsejlads – regler og praksis i Virksund Sejlklub” – helt fra begyndelsen.

Lørdag d. 25/3 er vedtaget.

 1. Regelaften d. 19/4: Sikker sejlads samt nye kapsejladsregler.
 1. Sejlerskolen 2017: Teori. Hvornår?
  6. marts, 13 marts, 20 marts, 27 marts, 3 april kl. 19 i klubhuset.

Pigesejlerne og andre interesserede inviteres til også at deltage.   

Jørgen og Erling bestiller teoribøger – hvis den gamle udgave er til rådighed indkøber vi dem, da de er bedre.

 1. Afslutning af regnskab 2016 (medsendt)
  1. Gennemgang af regnskab

Særlige bemærkninger: Det medsendte regnskab har et årsresultat på lige godt 5.000 kr. Der er afsat penge i balancen til særlige aktiviteter i 2017.

 1. 4.000 kr. til gaver til de frivillige hjælpere
 2. 5.000 kr. til aktiviteter i 2017 – det er penge, vi modtog fra Vild Med Vand i 2016.
 3. Overskuddet fra Åben Havn 2016 – 8.200 kr. – skal anvendes til Åben Havn 2017.
  Årsregnskabet for 2016 blev godkendt, og der blev udarbejdet et budget for 2017 til fremlæggelse på generalforsamlingen.
 4. Erling tager kontakt til revisorerne for at få regnskabet revideret.
 1. Planlægning af generalforsamling d. 4/2 2017
  1. Dagsordenen blev gennemgået. Kapsejladsudvalget og turudvalget får deres eget punkt på dagsordenen, hvor de kan fremlægge planer for 2017 og høre medlemmernes mening herom.
  2. Valg til bestyrelsen
   1. Bestyrelsen indstiller Kenneth Mortensen til valget som formand.
   2. Bestyrelsen indstiller Carsten Overgaard og Jens Kofoed til de to øvrige ledige poster i bestyrelsen.   
 1. Evt.  -

Ref.: Anne-Marie