10. januar 2018

BESTYRELSESMØDE den 10. januar 2018 kl. 17

Mødet holdes i Virksund

 

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden
  Godkendt og ingen tilføjelser.
 2. Siden sidst/gensidig info-runde – bordet rundt
  Målerkursus ved Dansk Sejlunion drøftet, pt har vi 5-6 medlemmer, der har udtrykt ønske om at få DH måleruddannelse fra både Hjarbæk og Virksund. Vi vil arbejde på, at kursus afholdes i Virksund. Der findes i øvrigt herudover en række relevante kurser i Dansk Sejlunions regi, herunder bl.a. instruktør- og træneruddannelse, sejlerskoleinstruktøruddannelse, dommerkursus, banelederkursus mv. Alle kurser kan findes www.sejlsport.dk/mere/uddannelse.
  Generel drøftelse af kapsejladser i Limfjordskredsen.
  Virksund Sejlklub er blevet meldt ind i Dansk Fritidssejler Union, for at kunne afholde praktisk duelighed i deres regi, da kravene til prøveaflæggelse flugter med Virksund Sejlklubs ressourcer.
 3. Regnskabet – oplæg til årsregnskab
  Regnskabet ser fornuftigt ud og vil blive tilsendt formanden.
 4. Havnens debatdag d. 14. januar kl 13
  Sejlklubbens input

  Mentorordning for primært nye medlemmer, Jens vil præsentere oplægget.
  En samlet forening med kajakklub, sejlklub, havn på sigt? Bestyrelsen er positiv over for ideen og vil gerne fortsætte drøftelserne med alle interessenter.
 5. Generalforsamlingen 2018

Oplæg til dagsorden
Kenneth har lavet oplæg – godkendt.

Dirigent og referent
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Kristian Brøns.
Referent: Bestyrelsen foreslår Lise Greve.

Drøftelse af emner til supplering af bestyrelsen
Kenneth tager kontakt til flere aktive medlemmer før generalforsamlingen.

Udvalgsstruktur samt drøftelser af emner til supplering af udvalg
Nuværende udvalgsstruktur blev sendt til debat på Nytårskuren og konklusionen blev, at vi fastholder nuværende struktur.

Oplæg til 2019 kontingent
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent.

Beværtning
Kenneth spørger Rikke, om hun har mulighed for at stå for dette.

 1. Evt. ekstra møde inden generalforsamling
  Aftalt, at vi reserverer onsdag den 31/1 kl 17.00.
   
 2. Evt.
  Virksundtøsen har lidt osmose på kølen, Jørgen vil slibe det væk for at det kan lufte af inden forårs klargøringen.

 

Referant: Carsten Overgård