16. juni 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub:

Torsdag den 16. juni 2011 kl. 17:00 i klubhuset i Virksund.

 

Med følgende deltagere:

Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard.

Dagsorden:

 

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. maj 2011.
  2. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
  3. Aktivitetsplan.
    3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.
    3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
  4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  5. Andre emner og forslag.
  6. Eventuelt.

Referat:

Ad 1. Referat godkendt fra møde d.5. maj 2011

Ad. 2 IAB siden sidste møde møde d. 5. maj 2011

Leif Folke Pedersen har nu mulighed for at komme på hjemmesiden. Man kan sende info til ham.

Ad 3.1 Opfølgning af afviklende aktiviteter

                      Rotholm rundt 1. 9 deltager.

                      Livø rundt 3 deltager.

                      Spiler kursus. 4 deltager. 5 Instruktør. Kurset fik meget ros.                             Vejret var perfekt for spiler sejlads.

                      Jubilæum for Virksund havn og Virksund sejlklub blev afholdt på                       bedste vis. Vejret viste sig fra sit gode hjørne med høj solskin                         og en god temperatur. Sejlklubben donerede 15000. kr. til                               havnen i forbindelse med jubilæet.

Ad 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.

                      Jane mangler frivillige til Kræmmermarked i uge 29 til                                     parkerings vagt torsdag og søndag.

                      Der afholdes Kajak dag d. 26/6 hvor man kan melde sig på 3                           forskellige hold.

                      Der er arrangeret fælles tur til Fur 24-26/6

                      Der er arrangeret Rotholm rundt 2 15/8                             

                      Der afholdes Åben havn lørdag 20/8. Alle frivillige vil blive                                 adspurgt om de vil give en hånd med til div. Opgaver.

                      Der er arrangeret Fransgaard Cup 27/8

Ad. 4 Økonomien ser på nuværende tidspunkt fornuftig ud. Den følger budgettet.

Ad. 5 På næste bestyrelsesmøde vil punktet skole både tages op til diskussion.  

Næste bestyrelsesmøde torsdag 18. august kl. 17.00 ved Anne-Marie Østergaard.

Leif Folke                                   Rene Fjellerup

         Formand                                       Sekretær