2. juni 2016

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 2. juni 2016 kl. 17

På Nørresøvej Nord 33

 

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Ok – ingen tilføjelser

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Ungdomsafdelingen: Er kommet rigtig flot fra start med 8/9 deltagere. Åben Havn-søndagen gav nye deltagere.   
  2. Pigesejlads: Der er kommet god gang i pigesejladsen med ikke færre end 14 piger hver mandag. Martin, Kim, Henning og Jørgen deltager med både. Da der p.t. er meget run på Virksundtøsen pga træningen til  den praktiske duelighedsprøve, har Kenneth meget venligt lånt os Tøsen med Erling som ”skyggeskipper”. Det er dejligt at have så god opbakning fra klubbens medlemmer.
  3. Praktisk duelighed: Træningen er netop begyndt med Claus (Spir), Klaus (Blue Note), Allan H og Leif F som instruktører.
  4. Sejlerskolen: Er i højt humør i fuld gang med Martin, Jørgen og Erling som instruktører.
  5. Onsdags-kapsejladserne: Er kommet fint i gang i det bedste sejlervejr i mands minde. Løbsinddelingen forekommer os at være bedre end sidste år. Vi vil gerne have endnu flere deltagende både, og Erling vil forsøge at skabe endnu mere opmærksomhed omkring disse sejladser og på den måde motivere flere til at deltage.  En videooptagelse på Facebook og måske en situationsberetning fra tidstagerne blev nævnt som ideer. 
  6. Kapsejladsudvalget vil planlægge og annoncere DJS cup (sidste søndag i august) inden sommerferien. Der er møde næste onsdag. Rene foreslår at udvalget søger Limfjordskredsen om støtte til arrangementet.
  7. Der er interesse for et spilerkursus og Erling vil forsøge at finde en instruktør.
 1. Vild med Vand arrangementet d. 29/5
  1. Evaluering: Meget fin dag med god stemning. Det ser ud til, at der bliver et overskud at fordele, og Erling taler laver aftale herom med Niels Ove. Vi skal prøve at få motorbådene med til det næste arrangement. Vild med Vand - udvalget har lavet et rigtig flot arbejde og skal have stor ros.
 1. Brug af private både til klubaktiviteter
  1. Enkelte medlemmer af sejlklubben bruger gennem en længere årrække deres private båd til klubformål – pigesejlads, sejlerskole o.l. De mange timer i klubbens tjeneste medfører et slid på bådens udstyr (først og fremmest sejlene), der ligger betydeligt ud over det slid, der stammer fra privat brug af båden. Det foreslås derfor, at klubben – efter ansøgning fra den pågældende skipper – yder et tilskud til reparation eller udskiftning af sliddele på båden. Et tilskud kan kun ydes, når begge betingelser er opfyldt: Båden har været brugt til klubformål gennem adskillige år og hvert år i mange timer. En bevilling afgøres af bestyrelsen efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Princippet blev godkendt

 1. www.Virksundlyst
  1. Referat af møde med Havnen om den fælles hjemmeside (Svend):

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra havnen, sejlklubben og kajakklubben, og udvalgets overvejelser skal fremlægges på et bestyrelsesmøde til efteråret. Sejlklubben vil gerne deltage i arbejdet og er særdeles positiv over for en modernisering af den fælles hjemmeside.

 1. Regnskab 2016
  1. Regnskabets hovedtal blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger – alt ser ud som forventet.
 1. Evt.

Status for Virksundtøsen: Motoren starter fint og går godt men oser lidt rigeligt. Jørgen snakker med sælger.

Jørgen sætter Virksundtøsen til salg på den Blå avis til 38.000 kr. Hvis et salg lykkes, er det planen at købe en skolebåd i cirka samme størrelse, men mere moderne udstyret.

/Anne-Marie