5. maj 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub:

Torsdag den 5. maj 2011, kl. 17:00, hos Leif, Meldgårdsvej 31, Rødding, 8830 Tjele.

Deltagere:

Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2011.
  2. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
  3. Aktivitetsplan.
    3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.
    3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
  4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  5. Andre emner og forslag.
  6. Eventuelt.

Referat:

Ad 1.  Referat godkendt fra møde d. 13. april 2011

Ad 2.  IAB siden sidste møde d. 13. april 2011

Ad. 3.1 Opfølgning af afviklende aktiviteter:

Regelaften var en succes. Man havde valgt nogle forskellige situationer fra ” Regelspillet ”som er linket til vores hjemmeside. I tillæg til dette blev der gennemgået Sejladsbestemmelserne for Klubkapsejladser.

Ad. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter:

a. Forslag til om vi kan stille med 6 voksne i ungdomsgruppen til at hjælpe som dørmænd ved en fest ved FFU - Frivillige Forældres Ungdomsdiskotek i Hald, Højslev - afholdes d. 18/11 2011. Jane har spurgt i ungdomsgruppen som straks stillede med 6 frivillige. Overskuddet fra festen (kan være fra 1.500 kr. til 6.000 kr.) går til ungdomsafdelingen.

b. Der blev i den forbindelse også spurgt, om der var nogle frivillige forældre som kunne hjælpe til som parkeringsvagt, til kræmmermarked på Virksund havn i uge 29. Her var der også forældre som meldte sig.

c. Der afholdes Spillerkursus d. 14. maj. Der kommer info på hjemmesiden. Interesserede lægger selv båd til. Der vil være lidt teori og lidt praktik på vandet efterfølgende.

d. Kajakklubben ytrer ønske om at benytte Ungdomsskuret som mødested for dens medlemmer. Jane og Anne-Marie undersøger hvad en mulig leje skal være.

e. Det afholdes 2 søndagssejladser i maj måned. Rotholm rundt d.15/5 og Livø rundt d. 29/5.

f. Der er deadline for klubblad d. 27. maj.

Ad. 4 Økonomien er på nuværende tidspunkt ikke for god. Man forventer et underskud i oktober måned på ca. 6.000 kr. Situationen bliver fulgt nøje. Hvis det ikke ændrer sig i positiv retning, overvejer bestyrelsen en kontingentstigning. 

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 16. juni kl. 17.00 i Virksund. 

Leif Folke                                               René Fjellerup

formand                                                       sekretær