24. maj 2012

REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub d. 24. maj 2012 i klubhuset.

Afbud fra Claus

1. Gennemgang af referat fra sidste møde:

Ingen bemærkninger

2. Gensidig information:

Steen har kontaktet Tryg Fonden vedr. donation af hjertestarter til havnen, de ser sig ikke i stand til at

imødekomme ønsket, da der er mange der ønsker disse hjertestartere.

LF tager kontakt til Chris for at få årets sejlerkammerat pokal og indgravering på plads, der er usikkerhed om pris

m.m.

3. Opfølgning på aktiviteter:

3.1. Afholdte aktiviteter.

Regelaften afholdtes med 30 deltagere, fint arrangement som sædvanlig.

Kapsejladsbøjerne er udlagt, dog lidt forsinket, primært grundet DS. Fremover skal vi søge at have bøjerne ude til

opstart af kapsejlads sæsonen.

Lars Klok er kontaktet grundet den ”ekstra” Trangmand, den er nu fjernet.

Vi skal overveje at udlægge issikre vinterbøjer i stedet for at tage ankre med videre op hvert år, Skive praktiserer

dette med stor succes.

Opstarten af Kapsejlads sæsonen er forløbet OK.

Pigesejladsen er startet op, foreløbig med 4 tilmeldinger, teoridelen er sløjfet, hvorfor der heller ikke betales

gebyr for pigesejladsen. Tøseturen er droppet grundet manglende tilmeldinger.

Sejlerskolen er startet med 1 hold på 3 elever. Behovet i området er ved at være dækket, dels af Virksund, dels af

vore naboklubber som arrangerer tilsvarende kurser.

Den 11 maj, deltog en del af klubbens medlemmer i overrækkelsen af en donation på 11.000 kr. fra

Serapionsordenen, øremærket til køb af jolle til ungdomsafdelingen, med Serapionsordenens logo.

Overrækkelsen fandt sted i ordenens lokaler på Sønæs i Viborg . Vi takker Serapionsordenen for donationen.

Trekant bane 1. blev afviklet med meget begrænset deltagerantal, formodentlig grundet dårligt vejr fra

morgenstunden af.

Rotholm rundt 1. blev afviklet med 8 deltagere i fint sejlervejr.

3.2. Kommende aktiviteter.

Kommende kapsejladser bliver slået op på hjemmesiden med en ”appertizer” på forsiden, herudover vil LF sende

en SMS til de skippere der normalt deltager i sejladserne.

Livø Rundt: Alle løb starter samtidig

Fransgaard Cup: Jørck er trådt ud af arrangør gruppen, dette medfører at vi kommer til at mangle en dommer til

sejladsen, vi søger at finde en der er interesseret i dette .

Invitationer sendes ud til klubberne. Tilmelding, betaling og data for deltagende både skal følges ad.

Usikkerheden om betaling af havneafgift for de deltagende både skal løses, normal procedure er at deltagere i

kapsejladser ikke betaler havneafgift. Sponsorering af madpakker drøftes med kaffeteriabestyrerne.

Næste møde i Åben Havn udvalget afholdes fredag den 1 juni.

4. Økonomi.

Anne Marie gennemgik klubbens økonomi. Økonomien p.t. er udmærket. Der er 135 medlemmer i sejlklubben –

flere er på vej. Der er dog nogle medlemmer der stadig mangler at betale.

Virksundknægten er solgt. Modregning af investering i stativ til Knægten, ombyttes til pladsleje til

ungdomsafdelingens følgebåde.

5. Andre emner.

Den gamle fladskærm fra sejlerkøkkenet, er blevet sponsoreret af Havnen til sejlerskuret hvor den nu kan gøre

gavn for ungdomssejlerne.

Klubbens Visionsplan tages op ved næste bestyrelsesmøde således vi kan diskutere og evt. tilpasse denne til

situationen i samfundet i dag.

Vi undersøger muligheden for et samarbejde med naboklubberne omkring duelighedsundervisningen, som det er

nu konkurrerer vi alle indbyrdes, med det resultat at ingen har tilfredsstillende antal elever.

Der er ønske om at ungdomsafdelingen får eventuelle aktiviteter med på den fælles kalender på hjemmesiden.

Næste møde er den 8. August, i klubhuset. Jane bestiller mad.

Referent: Jørgen Christiansen