8. maj 2014

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 8. maj 2014 kl. 17

Nørresøvej Nord 33 (hos Anne-Marie og Erling)

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt

 1. Siden sidst/gensidig info-runde:
  1. V-tøsen i vandet, poleret og med nye skrogventiler. Nye søgelændere er på vej. Et nyt forsejl er hårdt påkrævet – vi har diskuteret det mange gange, og det blev besluttet, at der skal købes en ny mellemfok. Jørgen finder en fornuftig pris og bestiller den. Det blev diskuteret at købe en rullefok, men vurderingen var, at det bliver for dyrt.
  2. Sejlerskole, duelighed, pigesejlads

Sejlerskole starter tirsdag d.13/5 på land, pigesejlads starter mandag d.12/5 og duelighed starter også tirsdag d.13/5

 1. Måleraktivitet.
  1. Mange sejl og både målt. OBS: Ingen ændringer af måltal ved kontrolmåling af både fra sidste års kapsejladser.
 1. Nyt fra DS
  1. DS medlemstal falder år for år – fra 2012 til 2013 en nedgang på 4 %. Det alvorlige er, at det er de unge, der forsvinder. DS peger på en række kreative ideer – er omtalt og kommenteret af Erling i nyhedsbrev nr. 2. Bestyrelsen besluttede at lade notatet stå som et oplæg til refleksion blandt alle klubbens medlemmer.
  2. Klubben har fået tilsendt klistermærker med ”Kun for medlemmer” til DS bøjerne. Vi overdrager dem til Claus fra bøjeudvalget.
 1. Kapsejlads – god start med godt 20 både.
  1. Ulykke ved kapsejlads – perspektiver?

Alle deltagere opfordres til at holde bedre udkig og skærpe opmærksomheden i kapsejladserne. Det er en voldsom oplevelse at være deltager i et sammenstød. Økonomisk er det også en grim oplevelse, hvis man kommer ud i en ulykke med en ældre båd, for så risikerer man at tabe penge, også selv om man er forsikret. Emnet er uddybet i Nyhedsbrev nr. 2.

 1. Vi opfordrer endnu flere til at deltage i kapsejladsen. Vi er gået fra godt 30 både til godt 20 både.
 1. Ungdomsafdelingen:
  1. Der er kommet 4 drenge og 1 pige som nye medlemmer og sammen med de gamle medlemmer starter ungdomsafdelingen med 7 medlemmer. Det vurderes som positivt set i lyset af den generelle udvikling.
 1. Klubbens økonomi
  1. Der er kommet tre nye medlemmer siden sidst. Små udgifter til bl.a. vedligeholdelse af V-tøsen. Ellers er det ikke noget at bemærke.
 1. Forårsaktiviteter

Intet at tilføje

 1. Kalender 2014

EØ opdaterer aktivitetskalenderen på hjemmesiden og omtaler alle arrangementer i nyhedsbrev nr. 2.

 1. Nyt til bladet?
  1. Nyhedsbrevet.
 1. Evt.
  1. Bestyrelsesmøder:
   1. Mødet d. 12/6 er som tidligere meddelt aflyst. Der aftales et juni-møde i forbindelse med en kapsejlads – dato fastsættes senere.
   2. Ordinært møde d. 21/8 – på Nørresøvej Nord 33.

/Erling