11. marts 2010

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

torsdag den11-03-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Afbud: Jørgen Christiansen.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16-01-10 samt ...
  2. Gensidig information. Alle. (Post, osv)
     
  3. Aktivitetsplan.
    3.1           Opfølgning på afviklede aktiviteter. Tur til Randers bådudstyr.                             Lysbilledforedrag 6 år på havet. Førstehjælpskursus.
    3.2           Planlægning af kommende aktiviteter: Rig og trim kursus. Opmåling                   af sejl og både. Tai Chi kursus. Regelaften.

4.      Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.

5.      Andre emner og forslag.

6.      Eventuelt.

Referat: 

Ad 1.                   
Referater godkendt fra mødet den. 16-01-10. Samt referat fra ordinær generalforsamling den. 16-01-10.

Ad 2.
Gensidig information, alle. J-H, har i forbindelse med ansøgning af midler fra Skive kommune, erfaret at der er en sammenslutning af  idrætsforeninger, i Skive kommune. Prisen for medlemskab er kr. 5 pr medlem, bestyrelsen indstiller sejlklubben til optagelse i sammenslutningen, idet denne er et samlet talerør overfor skive kommune. AMØ, har modtaget flere spørgsmål angående familiekontigenter i sejlklubben, dette er eksisterende i form af  passivt medlemskab. Limfjordskredsens aktiviteter offentliggøres på hjemmesiden. Planlægningen af Fransgaard Cup er begyndt. Sejlklubben repræsenteres til Dansk sejl unions generalforsamling af T-P. L-F. J-H. A-M-Ø. Punkterne til generalforsamlingen blev gennemgået.

Ad 3.                   
3.0 Afviklede aktiviteter.
Opfølgning på afviklede aktiviteter. Tur til Randers bådudstyr, deltog ca 25 medlemmer. Lysbilledeforedrag med stor tilslutning, godt  afviklet. Førstehjælpskursus med fint fokus relevante punkter for sejlere tiden taget i betragtning.
3.1 Kommende aktiviteter.
Planlægning af kommende aktiviteter. 22/3-10 Rig og trim kursus ved Michael Elvstrøm sail. 27/3-10 Opmåling af sejl og både. 1-2/4-10. Tai Chi kursus. 14/4-10 Regelaften og tilmelding til kapsejlads. 22/8-10 Åben Havn kollidere i år med Sundstrup/Ulbjerg der denne dato afvikler musik arrangement, T-P retter henvendelse til tovholderen for dette, med henblik på evt ændring af Åben Havn dato.

Ad 4.                   
Medlemstallet er stigende, højere end budgetteret. Økonomi I.A.B.

Ad. 5.                  
2 stk. Feva joller er købt. Diskussion af oplæg til samarbejdet mellem Sejlklub og Havn, emnet opfølges.

Der søges om lån til klubbåd nr 2, ved Dansk sejlunion, J-C undersøger markedet om egnet båd.
Erling Østergaard deltager i næste ledige kursus i opmåling af sejl og både, målerudvalget tager stilling til behovet for yderlige målere.

Ad. 6.                   
Sejlklubben er værter for Dansk sejlunions Tera dag, formentlig sidste weekend i maj. Info folder rettes J-H.
Forslag til anvendelse af midlerne modtaget af Torm, L-F under søger prisen på en elektronisk info tavle.
Forplejning i forbindelse med fremtidige arrangementer aftales med J-H.

Næste møde: 14/4-10.

Thomas Pedersen
formand                                                 

Klaus Nielsen
sekretær