21. marts 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Klubhuset mandag d. 21. marts 2011

Deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen.

Afbud fra: Jørgen Christiansen

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2011.
  2. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
  3. Aktivitetsplan.
    3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.
    3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
  4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  5. Andre emner og forslag.
  6. Eventuelt.

                      Referat:

 

Ad 1.              Referatet godkendt fra mødet d. 24. januar 2011

 

Ad 2.              IAB. Siden sidste møde d. 24. januar 2011

Ad 3.1            Opfølgning af afviklede aktiviteter:
                    
Ungdomsudvalget har afholdt møde med Allan Borch Madsen                                                (Ungdomskonsulent) og i samme forbindelse har vi fået et diplom til erstatning                        for TORM vandrepokal.

Ad.3.2            Planlægning af kommende aktiviteter:

a. Fra KB Marine i Strandby. 9640 Farsø, har vi modtaget invitation til Tema-aften torsdag d. 31. marts kl. 18:30 – 21:30 - Leif videresender indbydelse til Webmaster.
b. Virksund Sejlklub er inviteret til repræsentantskabsmøde i SIS (Skive Idrætssamvirke) – Jane deltager. Leif og Anne-Marie deltager.
c. DS afholder generalforsamling d. 25. – 26. marts - Anne-Marie og Leif deltager.
d. Der afholdes Jubilæumsmøde torsdag d. 28. marts
e. Ungdom har sæsonstart d. 2. april kl. 09:00 med opstartsmøde for ungdomsgruppen og forældre/børn. Derefter er der klargøring af bådene.
f. Der afholdes Regelaften onsdag d.13. april kl. 19:00
g. Opmåling af sejl forgår lørdag d. 9. april kl. 09:00 Info på hjemmeside og i bladet.
h.  Der afholdes et Spilerkursus d.14. maj eller d.28. maj afhængig af vejet. Deltagerne lægger selv båd til. Det starter med lidt teori, hvorefter man vil afprøve sin nye viden på vandet.
i. Indlæg til Klubblad har deadline d. 25. marts. Referater, Kalender og Regelaften.
j. Da man har mulighed for at få besøg af en helikopterpilot fra Flyvestation Karup til Præmieaften er datoen allerede sat til d. 16. november 2011

Ad.4

a. Da sponsorater på nuværende tidspunkt ikke er på plads, er indkøbet af nye Tera joller udskudt. Der er dog købt 1 stk. Opti-pakke.
b. Claus Skodborg har fået til opgave at udarbejde noget materiale, som kan bruges når der søges sponsorater fra div. Fonde. Bestyrelsen arbejder på at få en kontaktperson, som er tovholder på, hvor der bliver søgt.

 

Næste bestyrelsesmøde d.13. april kl. 17:00 i klubhuset.

 

Leif Folke

formand 

René Fjellerup

sekretær