26. marts 2012

REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub d. 26. marts 2012 afholdt hos Claus.

Afbud fra René.

1.Referat fra sidste møde (generalforsamlingen):

Ingen bemærkninger           

2. Gensidig information:

Der er stadig en del medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2012. Man skal meldes sig ud hvis ikke man længere vil være medlem af Sejlklubben. Det er ikke nok bare at undlade at betale, hvilket også fremgår af klubbens vedtægter. En mulig vedtægtsændring desangående blev kort drøftet.

Der er modtaget en henvendelse fra et firma der vil lave kurser til speedbådskørekort og Duelighed. Henvendelsen henlagt – klares glimrende i klubregi.

Der er modtaget tilbud på en ny jolletype til ungdomssejlads. Henlagt.

3. Opfølgning på aktiviteter:

3.1. Afholdte aktiviteter.

Jane informerede om rigtigt mange aktiviteter som er afholdt (eller afholdes) i ungdomsafdelingen. På stikordsform følgende:

-Årets sejlerkammerat udnævnt.

-Førstehjælp og kæntringsøvelser (sidstnævnte i trygge forhold i badeland).

-Fordeling af joller mellem sejlerne.

-”Ny” jolle øremærket til stævner.

-Flere af de unger vil gerne deltage på de store bådes onsdagssejladser.

-Jollerne er forårsklargjort.

-Organisationsdiagrammet er opdateret.

-Ny følgebåd spøger stadig – en del-sponsor haves ”på hånden”.

-Visionsplanen skal revideres

-To forældre deltager i DS/Torm- sejladser i Skive og i Silkeborg

-Der købes en jollevogn til Optimistjollerne

-Man mangler dragter – de unge mennesker vokser jo!

-Der skal udarbejdes et oplæg til nye sejlere.

-Ungdomsafdelingen vil deltage i ”Åben Havn” – evt. med en lille kapsejlads.

-Arbejdet som P-vagt ved Virksund Marked vanskeliggøres af, at det er placeret i sommerferien.

 

Afregningsformen i ungdomsafdelingen blev drøftet. Kontingent og leje af udstyr bør afregnes separat og med angivelse af sejlerens navn – ikke kun et forældrenavn, der kan være mere end svært at knytte til sejlerens navn, da kasseren ingen chance har for at gætte hvem der betales for!

DS- generalforsamling:

Leif og Anne Marie deltog. De berettede om for megen snak og for lidt konkret handling og planer. Enighed om, at fordelene ved medlemskab af landets sejlklubber, f. eks ret til at anvende de udlagte turbøjer og billigere bådforsikring bør synliggøres bedre end det nu er tilfældet.

3.2. Kommende aktiviteter.

Regelaften den 18. april 2012.

Leif bestiller kaffe og kringle i kiosken. Projektor skal fremskaffes. Claus medbringer pc og skaffer whiteboard og ”magnetbåde”. Enighed om, at de lokale sejlbestemmelser også skal gennemgås grundigt til regelaftenen.

Sejlerskolen:

”Virksundknægten” er muligvis solgt.

Sejlerskolens priser i 2012 blev fastlagt til 1.000 kr. for sejlerskole og 400 kr. for ”pigesejlads” – begge aktiviteter løber over 10 gange.

4.Økonomi.

Anne Marie gennemgik klubbens økonomi. Økonomien p.t er god. Der er 130 medlemmer i sejlklubben – håbet er, at der er lidt flere der kommer til.

Medlemsliste drøftet af hensyn til Dansk Sejlunions udsendelse af ”Sejlerbladet”.

5. Andre emner.

Udarbejdelse af folder/poster drøftet. Det blev besluttet, at vi vil læne os op af oplæg fra DS, men tilrettet til de lokale forhold.

Turbøjer og start/målbøjer drøftet. Alle bliver udskiftet til nye i foråret – med reflexer. Desuden også lys på start/målbøjer.

6. Eventuelt.

”Sailing Connect” drøftet.

Næste møde er den 24. maj, i klubhuset. Jane bestiller mad.

Referent: Claus Skodborg Nielsen