7. marts 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 07.03. 2013

Til stede: Erling Østergaard (EØ), Jørgen Christiansen (JC), Anne-Marie Østergaard (AØ), René Fjellerup (RF), Jane Høj (JH), Sven Primdal (SP).

Fraværende: Ingen

Referent.: (SP)

Sted: Nørresøvej Nord 33

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

 1. Siden Sidst: Gensidig info-runde
 • EØ har talt med Ole Boel om placering af en evt. ekstra følgebåd til ungdomsafdelingen. Ole er positiv over for at finde en løsning, så der ikke skal betales pladsleje for en ekstra følgebåd, forudsat den ikke beslaglægger en normal plads i havnen.
 • Leif Folke har sagt ja til at være tovholder ved Fransgaard-cup d. 31/8.
 • EØ har været testpilot for DS’ nye administrationssystem. Der er mange fejl, så det er uvist hvornår det bliver rullet ud til sejlklubberne. En af konsekvenserne er, at vi ikke kan indberette nye medlemmer, så de modtager ”Sejler”.
 • Kalenderen er nu på hjemmesiden med aktiviteter i årets første tre kvartaler.
 • JC deltager i regelgennemgang i Skive sejlklub (Limfjordskredsen).
 • Der er uddelt ungdomsfoldere (her og der).
 1. Klubbens økonomi
  1. Status: Intet nyt siden sidste møde.
  2. Sponsormuligheder:
  3.                     Bestyrelsen drøftede emnet. Konklusionen blev, at der er muligheder for sponsorering, men igangsættelse af konkrete ansøgninger afventer sejlklubbens nærmeste udvikling.

Drøftelsen om klubbens økonomi gav endvidere overvejelse om, hvorvidt deltagelse i sejlklubbens arrangementer bør ske ved tilmelding af hensyn til beregning af maden. Emnet drøftes med Kurt.

 1. Ungdomsafdelingen
  1. Siden sidst: Der er afholdt møde med Allan fra DS angående ”bevarelse af ungdomsvenlig sejlklub”. Fokus fastholdes på at bevare/hverve nye medlemmer. Der arbejdes på, at de ”voksne unge” får mere autoritet i den daglige undervisning.
  2. Rekruttering af nye ungdomssejlere: Brochurer, skoler (SP undersøger markedet lokalt), pressemeddelelse ved opstart den 6. april (EØ) samt annonce/pressemeddelelse før sommerferien. Evt. reklamering i form af biografreklame (dette undersøges nærmere). RF har startet en åben facebook gruppe ( med hjælp fra Gustav), som må udvikle sig. Tages op igen på næste møde.
  3. Sikkerhed: Sikkerhedsbestemmelserne blev drøftet med Allan fra DS. Bestyrelsen ønsker følgende procedure: Sikkerhedsregler skal foreligge, reglerne gennemgås ved sæsonstart samt for nye sejlere. Det understreges i den forbindelse, at deltagelse sker på eget ansvar. Forældre til nye ungdomssejlere spørges, om deres børn kan svømme. Hvis børn ikke kan svømme skal de bære redningsvest (ikke svømmevest). Der laves en sammenskrivning af sikkerhedsreglerne, som rundsendes til bestyrelsen til godkendelse.
 1. Klubfolderen
  1. AØ har gennemskrevet folderen. Navne og priser er renset ud af folderen, så den dermed bliver mere langtidsholdbar.
  2. Brochuren blev gennemgået og tilrettet. EØ laver en sidste udgave og sender den til SP, der trykker til omdeling.
 1. Sikkerhed ved kapsejlads
  1. Sikkerhedsprocedurer ved kapsejlads blev omdelt, gennemgået og tilrettet. JC laver på den baggrund en ny udgave, der sendes til EØ. Procedurerne gennemgås på regelaftenen.
 1. Aktiviteter
 1. Det første nyhedsbrev blev evalueret: EØ har modtaget positive tilkendegivelser fra enkelte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne sender ideer til temaer i det næste nyhedsbrev til EØ.
 2. Nyt til kalenderen: Opstart af pigesejlads mandag den 13/5.
 3. Indlæg til klubbladet (deadline 25/3): Sejlerskolen (JC) samt pigesejlads (AØ). Der opkræves 300 kr i betaling for pigesejlads.
  1. Sejlerskole. JC skriver i bladet og EØ skriver i nyhedsbrevet.
 1. Klubarrangementer.

Bestyrelsen drøftede omfang og emner.

Beslutning: Der gennemføres et arrangement i foråret med temaet Trim af sejl og rig med Michael fra Elvstrøm Sails torsdag den 16. maj (EØ er ansvarlig for aftale). Arrangementet bliver for både kapsejlere og tursejlere, og det er placeret efter at bådene er kommet i vandet, så man med det samme kan bruge anbefalingerne fra Michael. 

Til efteråret er foreløbigt aftalt en rødvinssmagningsaften i et samarbejde med Kurt/Havnecafeen. JC arbejder videre med dette arrangement, som planlægges snarest og bringes i kalenderen.

Et foreslået ”gaste-kursus” i betjening af VHF (uden eksamen) drøftes på et senere møde.

 1. Medlemskab af Sejlklubben (udsat til næste møde).
 1. Evt.

Ingen punkter.

Næste møde: Torsdag den 18. april kl. 17 i Virksund.

SP 09/03/2013