1. november 2010

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

mandag den 01-11-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen,

Jørgen Christiansen.

 

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 08-09-10 samt ...
  1. Gensidig information, alle.
  2. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Eventuelt.

 

Referat:

Ad 1.                    
Referatet godkendt fra mødet den 08-09-10.

Ad 2.                   
L-F Økonomien i forbindelse med Fransgaard cup opgjort, med tilfredsstillende resultat. J-C Motoren i virksundtøsen har manglet reservedele, og er der for ikke monteret, gråsælerne vil prøve at renovere den defekte motor, sandblæsning af bunden godkendt. J-H forsikring af løsøre er betinget af der bruges en godkendt lås, hvilket der bliver indkøbt. Kåre Brøns har bestået målerkursus, det undersøges om kursusudgiften kan refunderes hos sammenslutningen af idrætsforeninger i Skive kommune. T-P der er afholdt møde i ungdomsgruppen, hvor der er 20 ungdomsmedlemmer og godt engagement af forældre, Tera jollerne har været en stor sucses, hvorfor der er ønske om flere af disse joller, afdelingen afventer evt. tilbud fra Dansk sejlunion. Der planlægges næste år med 2 træningsaftner. Markedet for følgebåde undersøges af Kristian Brøns. Ny op startet kajakklub afholder møde d 16/11-10 J-H og KN deltager. Virksund sejlklub har næste år 25 års jubilæum og havnen har 40 års jubilæum, det foreslås at afholde disse jubilæum er samme dag, der foreslås et fælles udvalg for afvikling af dette, sejlklubben repræsenteres af L-F og J-H. Det forslås endvidere at lave et festscript i samarbejde med havnen tovholdere er T-P og AMØ.

Ad 3.                   
3.0 Afviklede aktiviteter. Le Man afviklet med 9 deltagere. Onsdags sejladserne evalueret, mere herom til præmieaftenen.
3.1 Kommende aktiviteter. Til præmieaftenen d 17/11-10 er der truffet aftale med orlogskaptajn Fin Bay, der har deltaget i operationerne i golfen. Info aften til duelighed og Y3 d 15/11-10. Åben havn forventes afviklet d 20/8-11. Dagsorden til generalforsamling d 15/1-10 gennemgået. Det undersøges om gråsælernes arrangementer generelt er åbne for alle medlemmer.

Ad 4.                   
Regnskabet gennemgået og der forventes et overskud.

Ad. 5.                  
Projekt frivillig for unge mellem 16-20 år, diskuteret der arbejdes med forslag til evt. jobs i sejlklubben J-H. Vedligeholdes aftale om klubbådene blev præciseret af J-C. Der er ønske fra de mest erfarne ungdomssejlere om at sejle onsdagskapsejladser i en af klubbådene, med deltagelse af voksen sejler.

Ad. 6.                  
Næste møde 08/12-10 kl 1800 med udvalg.

Thomas Pedersen
formand       

Klaus Nielsen
sekretær