21. november 2012

REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub d. 21. november 2012 i klubhuset.

Ingen afbud

  1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Leif havde inden udsendelse rettet forskellige småfejl. Ingen bemærkninger til det endelige referat.

  1. Gensidig information:

Leif gennemgik indgået post.

  1. Aktiviteter:

3.1 Afholdte aktiviteter.

Ungdomsafdelingen:

Der er afholdt afslutning i Ungdomsafdelingen. Jane har skrevet særskilt referat om dette. Der afholdes en drøftelse af fremtidsstrategi for ungdomsafdelingen den 23. januar 2013.

Præmieaften:

Der var et godt og sobert oplæg om internet til søs fra Net1.

Stor ros til de nye flotte lasergraverede plaketter på teak-fod. Jørgen har graveret alle besætningsnavne på plaketterne – han ønsker sig besætningsmedlemmer med færre og kortere navne!

Der er afholdt Udvalgsaften den 21/11, med god deltagelse. En hyggelig aften med god mad fra Havnecafeen.

Planlagte aktiviteter

Aktivitetskalenderen opdateres allerede nu med de p.t. kendte aktiviteter i 2013.

Et kort resume af de enkelte udvalgs arbejde bør foreligge til Generalforsamlingen.

De to foldere om sejlklubbens arbejde skal gennemgås og opdateres inden Generalforsamlingen

Generalforsamling afholdes i Klubhuset den 19. januar 2013 kl. 14.00

  1. Økonomi:

Anne-Marie minder om, at alle medlemmer skal huske at indbetale kontingent for 2013. Oplysning om beløb og kontonummer findes på hjemmesiden.

Budget for 2013 blev udarbejdet.

Kontingent for 2014 vil på Generalforsamlingen blive foreslået hævet til kr. 650.

Bestyrelsen opfordrer alle faste kapsejladsgaster til at være medlem af Virksund Sejlklub. Dette skal ikke være til hinder for, at ikke-medlemmer gaster på et par kapsejladser i løbet af sæsonen.

  1. Andre emner:

Intet under dette punkt

  1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Næste møde afholdes i Klubhuset den 16. januar 2013 kl. 17.00.

Referent: Claus Skodborg Nielsen