26. november 2014

REFERAT

 

BESTYRELSESMØDE 26. NOVEMBER 2014 kl. 17

Nørresøvej Nord 33 (hos Anne-Marie og Erling)

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt og intet at tilføje

 1. Siden sidst/gensidig info-runde:
  1. Evaluering af præmieaftenen:

Meget velbesøgt aften med ca. 50 deltagere, hvoraf de 10 var betalende deltagere. Veloplagt foredragsholder. God ide med indgraverede glas som præmie.

 1. Stand Up Paddling (SUP):

Erling afventer et udspil fra kajakklubbens formand. Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde, fordi det kan være med til at trække flere mennesker til havnen. Vi vil foreslå at koordinere SUP med sejlerskole/ungdomssejlads/pigesejlads/kajaksejlads m.m. for at skabe liv på havnen, og vi ser mange muligheder for ”koblinger” mellem de forskellige vandaktiviteter. SUP bør organisatorisk være forankret i kajakklubben.

 1. Duelighed:

Der er en meget positiv udvikling med 25 tilmeldte til teoretisk og praktisk duelighed i næste sæson – der er venteliste. Jørgen deltager i introduktionsmøde i Hjarbæk i morgen for at orientere om praktisk duelighed og Sejlerskole. Claus ”Spir” har meldt sig som instruktør til praktisk duelighed, men vi har brug for endnu 1-2 instruktører.

 1. Dansk Sejlunions klubkonference

Jørgen og Erling har deltaget i mødet og gav et referat af indholdet, hvor ikke mindst udviklingen i medlemstallet i DS fyldte meget. På landsplan styrtdykker medlemstallet uden at man kender en præcis forklaring, hvilket naturligvis giver anledning til mange overvejelser. Bestyrelsen drøftede situation og glædede sig over, at Virksund Sejklub er blandt dem, der klarer sig godt. Vores strategi vil fortsat være at prioritere de fælles oplevelser højt – onsdagskapsejladserne er ”kronjuvelen”, men derudover vil vi blandt andet skrue yderligere op for initiativer omkring kortere eller længere sejladser i fællesskab, og vi overvejer at forsøge os med sejladser, hvor der foregår kapsejlads, men hvor også tursejlere og motorbåde deltager. Håbet er yderligere at udbygge det gode sociale fællesskab mellem besætningerne i alle typer både i Virksund Havn.

Erling skriver mere om konferencen i et kommende nyhedsbrev.

 1. Klubbens økonomi
  1. Karin redegjorde for udviklingen siden sidste møde. Vi har lige pt. 116 000 kr. på bankbogen og forbruget følger i store træk budgettet.
  2. Udgifter - Virksundtøsen:

Vi er i gang med at optimere Virksundtøsen, så den bevarer sin værdi og er tryg og stabil at sejle i. Bestyrelsen gav derfor sin tilslutning til vedligeholdelse ud over ”det sædvanlige”, d.v.s. til nyt batteri, vantskruer, lak m.m. samt til indkøb af en simpel kortplotter. Motoren skal desuden ses grundigt efter i sømmene. Alt arbejde udføres som ulønnet arbejde af klubmedlemmer.

 1. Bestyrelsen besluttede at undlade kontingent til Limfjordskredsen, da vi p.t. tilsyneladende intet får for pengene.
 1. Klubbens forsikringer
  1. Som medlem af DS er Virksund Sejlklub omfattet af en række kollektive forsikringer - vedhæftet som bilag.
  2. Erling har fra DS’s forsikringspartner First skaffet et forsikringstilbud vedr. klubbens både samt sejlerskuret. Det viser sig ikke at være billigere end vores nuværende forsikringer hos Codan, så i første omgang besluttede bestyrelsen af fastholde disse. Erling vil til et kommende møde sammenligne forsikringsdækningen hos de to firmaer.
 1. Klub-jakker
  1. Bestyrelsen besluttede at indkøbe et antal Softshell-jakker med logo som tak for indsatsen til alle frivillige hjælpere. Erling undersøger muligheden for via hjemmesiden/nyhedsbrevet at tilbyde alle klubmedlemmer en tilsvarende jakke med logo til en attraktiv pris.
 1. Kalender 2015
  1. Aktivitetskalender 2014-15 blev gennemgået, og der blev tilføjet punkter om Livø rundt, pigesejlads og ungdomsejlads.
  2. Der er aftalt en medlemsaften d. 21/1 2015 med Birgit og Anders Boye, der sejlede verden rundt i 5 år med to teenagedøtre.
  3. I forbindelse med regelaftenen i april – d. 15/4 eller d. 22/4 – forsøges det at få et foredrag med single-sejleren Ole Larsen, der har banerekorden på Fyn Rundt (”Sølvroret”) og som planlægger en singlesejlads jorden rundt i sin lille Mini650-båd.
  4. Peter Worsøe har sendt en række forslag vedr. næste sæson (tak for det!) og som opfølgning på det besluttede bestyrelsen at opgradere turudvalget med flere medlemmer og flere opgaver, bl.a. flotillesejlads og familiekapsejlads i weekends.  
  5. Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde med havnen om Åben Havn 2015, meget gerne koordineret med det landsdækkende arrangement ”Vild med Vand”, som FLID står for. Erling kontakter Ole.   
 1. Virksund Sejlklubs aktiviteter
  1. Kapsejladserne næste år

Kapsejladsudvalget gennemgår og justerer kapsejladsbestemmelserne. Weekend-kapsejladserne har i år haft meget ringe tilslutning, og det blev besluttet at høre medlemmernes synspunkter herom på Regelaftenen i april. Bestyrelsen drøftede nye ideer til weekend-sejladser og Jørgen tager dem med i kapsejladsudvalget og vender tilbage med deres synspunkter. Bestyrelsen foreslog desuden, at der laves et papir med de vigtigste regler for kapsejlads i Virksund sejlklub, som kan tages med på bådene, og vi vil drøfte med Claus, hvilke regler der især skal lægges vægt på i forbindelse med regelaftenen.

 1. Fransgaard-Cup afvikles som vanligt i næste sæson, men uden Viborg Sejlklub som medarrangør. Jørgen er tovholder og drøfter tilmeldings-problematikken i kapsejladsudvalget.
 2. Sejlerskolen i sæson 2014

Vi satser på deltagere til 2-3 både - Jørgen og Erling er tovholdere. Vi laver et opslag på hjemmesiden

 1. Pigesejlads i sæson 2014

Anne-Marie er tovholder. Vi laver et opslag på hjemmesiden.

 1. Diverse ”skriv”

Erling fremlagde vedr. forsikringsforhold udkast til diverse ”skriv” til brug i ungdomsafdelingen, sejlerskolen og ved brug af egen båd til foreningsformål. Efter nogle forskellige justeringer blev de godkendt af bestyrelsen. Erling renskriver dem.

 1. Medlemmernes ønsker og forventninger til sejlklubben
  1. Bestyrelsen besluttede at sætte et punkt på den forestående generalforsamling d. 21/2 2015, der skal kaste lys på, hvad medlemmerne af Virksund Sejlklub forventer af deres klub. Ønsker de flere/færre/andre arrangementer eller…? Det vil blive organiseret som brainstorm i grupper og derefter en fælles drøftelse i plenum. Erling laver et udkast til spørgsmål til medlemmerne, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
 1. Næste møde:

Torsdag d. 8/1 2015 - fra kl.17-19. Derefter julefrokost med udvalgene samme sted. Begge dele afholdes hos Svend på Skals Efterskole.

 1.  Evt.

Den øvrige bestyrelse roser formanden for en stor arbejdsindsats og et godt forarbejde inden bestyrelsesmøderne.

Ref./Anne-Marie