22. oktober 2015

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2015 kl. 17

Nørresøvej Nord 33

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
 1. Hvem vil tage med til klubkonference d. 21-22/11 i Vingstedcentret sammen med Jørgen?
  1. Svend melder tilbage senere.
 2. Præmieaften
  1. Jørgen byder velkomme, da Erling må melde afbud pga. operation.
 3. Spir afleverer overaltvinder-pokal til Svend. Kapsejladsudvalget sørger for en ny pokal.
 1. Forsikringsskiftet fra Codan til First
  1.  Processen har været ualmindelig bøvlet men er nu på plads. Policerne er kommet og vi er herefter forsikret i ”First”.

”First” skal have alle skrognr. og motoroplysninger på RIB-bådene.

Vi skal også have forsikret den nye RIB-båd. Erling skriver til forsikringsagenten.

Karin har betalt forsikring på Virksundtøsen d.18/9 til Pantaenius, Erling tager kontakt for at få pengene tilbage.

 1. Weekendsejladser – hvad gør vi?
  1.  Det har i de sidste par år vist sig umuligt at samle både/skippere til deltagelse i kapsejlads i weekends, hvilket stemmer med udviklingen i andre sejlklubber. En del af forklaringen ligger i, at havnen i stigende grad fyldes med både, der bruges til tursejlads. Bestyrelsen må sammen med kapsejladsudvalget overveje, hvad vi gør i næste sæson.   

Bestyrelsens diskussion om fremtiden kan sammenfattes således:

 • Vi skal ikke længere bruge den praksis, som nu gennem flere år har vist sig ikke at kunne tiltrække deltagere.
 • Vi bør fremover koncentrere kræfterne om 1 stor weekend-kapsejlads om året – DJS-cup (den tidligere Fransgaard Cup).
 • Vi bør satse på at fastholde og kvalitetsudvikle onsdagskapsejladserne, fx -
  • Længere sejladser i den lyse tid
  • En sejlads om måneden med efterfølgende ”stor” spisning i cafeteriet.
  • Et cruiserløb uden målerbrev
  •  Bestyrelsen vil til foråret tage initiativ til en kampagne for at få flere gaster til onsdagskapsejladserne.
 1. Duelighedskursus 2016

Gennem de senere år har vi i et samarbejde med Viborg Sejlklub/Kristian Meldgaard haft et stort antal kursister gennem sejlsportens duelighedsprøve. Viborg Sejlklub har stået for den teoretiske undervisning/prøve, mens vi har stået for den praktiske undervisning/prøve. Nu har Kristian meddelt os, at han starter et privat firma – Midtjysk Sejlerskole – der tilbyder den teoretiske del af dueligheds-undervisningen men at han fortsat er interesseret i at lade Virksund afvikle den praktiske del. Viborg Sejlklub tilbyder også den teoretiske del og er også interesseret i et samarbejde med os om det praktiske.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med begge parter i Viborg Sejlklub. Jørgen kontakter Viborg Sejlklub og Erling kontakter Meldgaard.

 1. Klubbens økonomi
  1. Udviklingen siden sidste møde – bilag udsendes fra KH inden mødet.

Udviklingen følger budgettet, så der er ingen problemer

 1. Samarbejdsmøder mellem havnen og sejlklubben
  1. Referat af møde er vedhæftet denne dagsorden.

Der er et rigtigt godt samarbejde mellem Havnen og Sejlklubben.

 1.  ”Vild med Vand” – Dansk Sejlunions kampagne 2016.

Der er en skeptisk holdning fra både Havnen og Sejlklubben, da der er meget arbejde og få gevinster for klubben/havnen. Det forlyder, at rammerne for Vild med Vand” er blevet løsnet markant og måske kan Åben Havn og Vild med Vand kombineres. Men der er stadigvæk usikkerhed omkring økonomien, så vi er fortsat meget skeptiske. Det virker ikke som et gennemtænkt projekt, men vi afventer videre information og holder døren åben.

 1. Efterårs- og vinterkalenderen
  1. Limfjordsmuseet har lovet at finde en foredragsholder til Præmieaftenen.

Aftalen er på plads

 1. Gode ideer til arrangementer i løbet af vinteren?

Jørgen efterlyser gode ideer til oplægsholdere på DS Klubkonferencen.

Forårsarrangement: Hempel om polering og maling/lak – kombineret med salg til rabatpriser. Erling kontakter Hempel. Onsdag d.9/3 i Uge 10

Jørgen kontakter Jens Als Andersen om et foredrag

 1. Dato for Generalforsamling?

Lørdag d. 6 februar 2016

 1. Næste bestyrelsesmøde?

Tirsdag d.24/11 kl. 17.00 på Nørresøvej Nord 33

 1. Evt.

Jørgen: Forslag om gasteaftener i foråret

Sejlerskolen er næsten fyldt op

Rene vil gerne slutte som ansvarlig for ungdomsafdelingen. Der skal findes en afløser. Vi tager det op på næste møde. Alle må prøve at finde på gode ideer.

Ref.: Anne-Marie