29. September 2016

REFERAT

BESTYRELSESMØDE den 29. september 2016 kl.17

Mødet blev afholdt på Nørresøvej Nord 33

 

Afbud fra Karin.

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt – og ikke noget at tilføje

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Ungdomsafdelingen

Alt er pakket sammen og i orden. En god sæson med 7 sejlere til slut.

 1. Pigesejlads

En god sæson med 15 piger og gode ”Skyggeskippere” (sidst på sæsonen kaldt ”hygge-skippere!) i Henning, Martin og Kim

Anne-Marie laver opslag til Pigesejlads til foråret

 1. Sejlerskolen

Det har været en god sæson og deltagerne har været meget glade og tilfredse.

Erling laver opslag om næste års Sejlerskole

 1. Kapsejladserne

Onsdagskapsejladserne har været meget vellykkede – næste år kan vi godt bruge endnu flere deltagende både. DJS-cup’en var en rigtig god sejlads, som vi skal passe på og koncentrere os om.

 1. Vild med Vand 2017

Bliver i næste sæson lavet i en neddroslet form i forhold til i år.

 1. Kursusrefusion – ansøgningsfrist 1/11.

Erling søger refusion af klublederseminar

 1. Kontraktunderskrivelse vedr. køb af Sofie af Jyllinge

Kontrakten blev underskrevet

Båden bliver døbt om til Virksundtøsen II

Erling og Svend står for vedligeholdelsen af skolebåden

 1. Havnens og klubbens hjemmeside

Erling (sejlklubben), Niels Ove (havnen) og Hans (webmaster) har holdt møde om en ny eller opdateret version af hjemmesiden. Der blev opnået enighed om, hvad ambitionen skal være. Hans laver et udkast til en mere moderne hjemmeside.

Sejlklubben vil fortsat både bruge hjemmesiden og klubbens Facebook-side – på sigt skal vi have fundet en praksis for, hvordan vi bruger de to platforme. Det er vores erfaring, at vi når hurtigere og mere effektivt ud til medlemmerne via Facebook, mens hjemmesiden er bedre til at lagre information, mødereferater o.l.

 1. Duelighedsbevis 2017

Både Viborg Sejlklub og Midtjysk Sejlerskole er interesseret i en fortsættelse af samarbejdet, hvor vi tager os af den praktiske del af undervisningen. MS foreslår et møde for ”…at afstemme de gensidige forventninger”.

Det mener vi i bestyrelsen er en god ide. Erling, Jørgen og en af skipperne fra sidste års kursus deltager i et møde med Viborg sejlklub og Midtjysk Sejlerskole.

 1. Droneoptagelser af klubaktiviteter (kapsejlads)

Vi synes, at det er en god ide. Det skal bruges som en indbydende præsentation af Sejlklubben og optagelserne skal tages en kapsejladsaften. Erling tager emnet op på den førstkommende generalforsamling. 

 1. Regnskab 2016

Erling gennemgik regnskabet, der ser ud som forventet.

 1. Skift af bank

Som konsekvens af det fine sponsorat fra Den Jyske Sparekasse blev det besluttet at flytte klubbens konto fra Nordea til DJS. Vi får ingen form for økonomisk støtte fra Nordea.

Svend tager kontakt til banken i Skals og melder tilbage til Erling.

 1. Mentorordning i havnen (Jørgen)

Jørgen foreslår at lave en mentor-ordning for nye sejlere i havnen, så de hurtigt vil føle sig velkomne. Bestyrelsen finder, at det er et fremragende forslag, der kan fungere som en del af markedsføringen af Havn og Sejlklub. Erling tager kontakt til Havnens bestyrelse for at præsentere ideen.

 1. Planlægning af efterår og vinter 2016/17
  1. Præmieaften onsdag d. 16/11
  2.  ”Julefrokost” for klubbens frivillige hjælpere mandag d. 16/1 2017
  3. Efterårs- og vinterarrangementer. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med disse planer:
   1. Kapsejladsregler ”fra bunden af” – 1-2 aftener – målrettet nybegyndere og alle (vi) andre, der har brug for en systematisk gennemgang. Skal ligge i marts/april. Tovholder: Jørgen  
   2. ”Sejlervejr” – besøg af en meteorolog. Kan evt. ligge på præmieaftenen.

Tovholder: Erling

 1.  Etablering af en motor-mentor-ordning, hvor man som klubmedlem kan kontakte en motor-kyndig klubkammerat og få vejledning i, hvordan man udfører almindelig vedligeholdelse på sin motor.

Tovholder: Jørgen

 1. Bestyrelsesmøder:  3/11, 7/12, 16/1.
 2. Generalforsamling d. 4/2 2017 kl. 14
 1. Evt.

Intet at bemærke

/Anne-Marie