28. september 2017

Referat

BESTYRELSESMØDE den 28. september 2017 kl. 17

Mødet holdtes i Virksund

Ingen afbud.

 

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden
  Godkendt med en enkelt tilføjelse (punkt 8).
 1. Siden sidst/gensidig info-runde – bordet rundt
  Boatflex tilbyder information om udlejning af både. Bestyrelsen afventer og sonderer, om der er stemning for at Boatflex aflægger sejlklubben et besøg for at promovere ideen.
 1. Regnskabet – rigets økonomiske tilstand

Kasserer Karin orienterede om balance og status samt om afsluttet gennemgang af medlemskartotek.

 1. Ungdomssejladsen

Drøftelse af evt. nyordning/samarbejde med Viborg Sejlklub
Oprydning/vinterklargøring af joller, gummibåde mm

 

Bestyrelsen drøftede løse tanker om en evt sammenlægning af ungdomssejladsen i henholdsvis Viborg og Virksund. Formanden tager kontakt til Viborg Sejlklub med henblik på konkrete drøftelser.

 

Sven tilbød at Skals Efterskole, efter endt brug af materiellet, rydder op i ungdomsudstyr og vinterklargør.
 

 1. Sejlerskole og praktik, duelighedsundervisningen 2018

Sejlerskole og dueligheds praktik – to sider af samme sag?

 

Sejlerskolen og duelighedsundervisningen forventes slået sammen og der må måske nødvendigvis begrænses i antallet af deltagere af hensyn til en forventning om, at der måske ikke kan skaffes skippere og både nok til det forventede antal interesserede. Formanden orienterer Viborg sejlklub om et forventeligt praktisk problem.

 1. Præmieaften
  Årets præmieaften afholdes onsdag den 15 november kl 19. Bestyrelsen undersøger muligheden for at få en ekstra aktivitet som et aftenindslag.
 1. Vinteraktiviteter

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for vinteraktiviteter. Emner som motorvedligeholdelse og RENSKIB blev nævnt. Det forventes, at der afholdes 2 aktiviteter i foråret.

 1. Klubkonference

Ingen deltager fra bestyrelsen, da programmet ikke synes relevant.

 1. Næste møde
  7. december kl 17 i Virksund.
 1. Evt

Kapsejladsstarterne ønsker sig en nyere computer til brug ved tidtagning. Bestyrelsen arbejder på at erstatte den gamle med en nyere…


28-09-17

/Sven