Virksund 7-3-2018.

 

Referat af:

Fællesudvalgsmøde den 7-3-2018. i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Deltagere:

Jens Kofoed (Formand for Sejlklubben)

Alice Nørgaard (Formand for havkajakklubben)

Flemming Sandal (havkajakklubben)

Niels-Ove Jespersen (Formand for havnen)

Birgitte Hald Hansen (havnen)

 

 1. Formål med samarbejde på tværs af havnen:
  Vi ønsker en havn for alle, og som samarbejder på tværs af klubberne.
  Ved fælles hjælp vil vi sikre os en havn med liv og hvor der kommer nye til.
  Der var enighed om at vi kan styrke samarbejdet, ved at arbejde mere sammen, når der bl.a. søges hos kommunen om div. tilskud.
  Der skal laves et fælles informationsskab hvor vi kan hænge relevante oplysninger og arrangementer op ved værkstedet.
  Niels Ove tager kontakt til Poul Mackenhauer.

   
 2. Bygninger i havnen:
  Vi blev enige om at arbejde sammen om at få lavet et forslag på hvad der vil være det bedste for havkajakklubben, sejlklubben og havnen. Jens vil tage kontakt til Thomas Pedersen, (arkitekt), om han vil hjælpe med nogle skitser til en materiel bygning. Ellers vil Alice se om hun kan finde en arkitekt, der vil lave det for os. Alle var enige om at der skal søges div. fonde og kommunen om tilskud, da det er et stort projekt.

   
 3. Fordeling af arbejdsopgaver klubberne imellem:
  Havnen arbejdsdag bliver søndag den 22-4 kl. 9.30 alle vil prøve at finde medlemmer til at hjælpe.

   
 4. Hvordan klubberne vil bidrage til havnes økonomi:
  Sejlklubben har et ønske om på sigt at forene og udnytte alle kræfter gennem en sammenlægning af sejlklub og havn. En sådan proces skal selvsagt forberedes ordentligt under inddragelse af alle relevante parametre og personer. Bl.a. skal fordele og ulemper af en sammenlægning afdækkes. En sammenlægning vil bl.a. have den fordele, at de økonomiske muskler vil blive større. Havkajakklubben er villig til at betale det der svarer til passivt medlemskab pr. medlem af havkajakklubben, når de får nogle bedre forhold i havnen.
   
 5. Mødefrekvens i udvalget:
  Vi vil mødes ca. hver 3 mdr., dog skal vi mødes inden længe, hvis der bliver fundet en arkitekt som vi kan få hjælp af.

   
 6. Idræts fællesskabet:
  Jens oplyste om idræts fællesskabet i Skive kommune. Her var mulighed for at søge    om tilskud til forskellige aktiviteter i 2018.

   
 7. Evt.
  Havkajakklubben har åbent hus den 16-6, hvor man kan komme og prøve havkajakker og stand up paddle, Sejlklubben vil undersøge om de ikke også kan være der med optimist joller. Sidst på året mødes og gennemgås næste års aktiviteter, så vi kan lave det der er oplagt at lave sammen.