Referat fra generalforsamlingen i Virksund Lystbådehavn lørdag den 13. marts 2010.

Dagsorden:

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Budget med kontingent, rykkergebyrer og indskud

5. Orientering - Sejlklub og udvalg

6. a. Medlemsforslag: Der er ikke indkommet forslag.                                                                                                                      

    b. Bestyrelsesforslag: ingen.

    c. Vedtægtsændringer: ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Valg til bestyrelse: på valg er.

  • Uffe Haagen-Olsen: modtager genvalg.
  • Erik Bruunshøj Jacobsen: modtager genvalg.
  • Martin Nielsen: modtager genvalg.

Valg af suppleanter: på valg er.

  • Heine Bonnevie: modtager genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er.

  • Revisor Leif Tørring: modtager genvalg.
  • Revisorsuppleant Erik Fårup: modtager genvalg.

8. Eventuelt.

Velkomst: Ole bød velkommen.

Ad. 1.            Valg af dirigent og stemmetællere: Mogens Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Ad. 2.  Formandens beretning:

Da sidste års ordinære generalforsamling blev afholdt var vi ved at lægge sidste hånd på havne & kran projektet, det lykkedes næsten også at blive færdig til indvielsen den første lørdag i maj.

Jeg vil benytte lejligheden til endnu engang at takke alle frivillige, 60 i alt, for et kæmpe arbejde, ja jeg kan ikke rose jer nok, for uden jeres indsats ville det ikke have været mulig at realisere havne projektet.

Jeg vil også takke alle der har sponsoreret projektet, specielt vil jeg takke, Kræn og Søren (Lundgård teglværk), Jørn og Flemming (Arnold D), elektriker Ib Thomsen, Skive kommunes By & Landsbyudvikling med støtte på 500.000 kroner, og sidt men ikke mindst Skive Landsby aktions gruppe, i daglig tale LAGen, med støtte på knap 400.000 kroner.

Hele projektet blev afsluttet med en indvielse ceremonien hvor Skive kommunes Viceborgmester på behørig vis klippede snoren for kranen og det nye havne afsnit.

Om aftenen var der indvielse og forårs fest for alle frivillige samt for alle medlemmer i havnen.

Efter veludført arbejde med havne projektet var det tid af komme ud at sejle, nyde det gode vejr og få samlet kræfter igen.

Men Sejlklubben lå nu ikke på den lade side for ud over de sædvanlige kapsejladser, fandt nogen i sejlklubben også tid og kræfter til at få en ungdomsafdeling op at stå, man må sige med stor suses, Dansk Sejlunion udnævnte nemlig sejlklubben til ungdomsvenlig sejlklub, sejlklubben modtog også TORM - PRISEN 2009, for det gode eksempel, på det brede og frivillige arbejde i dansk sejlsport, med prisen fulgte en check på 10.000 kroner. Havnen ønske sejlklubben stort tillykke.

Der blev også tid til et ÅBEN HAVN arrangement i samarbejde med sejlklubben, Fritidsfiskerne og hav kajak Thomas, det var et kanon godt arrangement, som var meget velbesøgt med over tusinde besøgende.

Der vil blive holdt ÅBEN HAVN igen, i august måned i år. 

Hvordan gik sommeren så, ja vejrmæssigt var det en rimelig sæson, og mange var på lange sejlture i sommerens løb, heldigvis har jeg ikke hørt, at der er nogen sejlere her fra havnen som har haft nævneværdigt uheld. Så mit håb for os alle er, at sejler sæsonen 2010 også må vise sig fra den pæne side, med godt sejlervejr både til tursejlere og kapsejlere, for jeg synes, at det har vi alle har fortjent.

Mastehuset:

Nu hvor vi har 150 båd i havnen, er presset på mastehuset, selv efter udvidelsen med nye udvendige hylder, blev meget stor, Martin er blevet mastehus ansvarlig, så det er ham man henvender sig til når man skal have plads til sin mast, jeg skal hilse fra Martin og sige, at han vil rose langt de fleste der har sin mast i huset for at have afrigget og lagt masten på anvist plads i huset, endda med en synlig navneseddel, han håber at alle, i år følger det gode eksempel, så der kan blive plads til alle master til efteråret.

Den nye kran og de nye bådstativer.

Kranen har bestået sin prøve, og de nye bådstativer og transportvognen har fungeret helt perfekt, alle har været meget overbærende med de indkøringsproblemer der har været, og som også har været uundgåelige. 

Kran og vognfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, det frivillige nævnes, for nu kører systemet, og man kan fremover blive hejst op og ned med kranen, men kranføreren og vognfører er stadig frivillig, de kan ikke være her hele tiden. Det letteste er hvis man bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og vognfører til stede.

Der vil blive fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, kan det ikke passer så lav en aftale med kran og vognfører i god tid, og husk det hele går lettere når alle hjælper alle.                                                                                                                                 

Vi hjemkøbte 45 bådstativer, deraf er de 44, enten udlejede eller der er betalt depositum, de fleste har betalt depositum.

Vi har bestilt 25 bådstativer mere, stativerne bliver af samme størrelse som dem vi allerede har, så tilpasning af stativerne til de forskellige størrelser af både, skal ske, ved at bruge det forskellige tilbehør der er til støttepuderne.

Som forudsagt så bliver stativerne desværre dyre, nemlig 12.500 kroner i depositum, leje prisen stiger også og bliver i år 1250 kr..

Prisstigningen skyldes hovedsalig at vi skal betale moms af stativerne, vi havde regnet med at stativerne ville blive fritaget for moms, men sådan blev det desværre ikke.

Jeg vil opfordre alle der har et bådstativ eller bådvogn der ikke længere opfylder kravet til et godt og sikkert bådstativ eller bådvogn, om at få det skrottet og få bestilt et ny af havnens bådstativer i god tid, meget gerne her i maj måned, så vi kan være sikker på at have bådstativer til alle, når bådene skal på land igen.

Beddingsplads: 

Bådene i de nye bådstativer på beddingspladsen er et flot skue, det er meget mere rydeligt at se på, alle både har stået godt og sikkert hele vinteren. jeg tror også, der vil blive meget bedre parkerings mulighed på beddingspladsen når bådene er kommet i vandet.

Det er meningen at bådstativerne skal sættes sammen så de kun vil fylde det samme som en 5-6 stativer, og så bliver de placere på beddingspladsen foran træerne mod vest, således der spærre mindst mulig for udsigten til sommerhusene.

Forsikringer:

Vi har i det forløbne år haft en gennemgang af vore forsikringer i havnen, vi havde forsikringer i flere forskellige forsikringsfirmaer, så det var blevet noget uoverskuelig hvad vi havde forsikret. Nu har vi samlet alle havnens forsikringer i selskabet Codan. Der kommer en forklaring omkring forsikringsforholdene for kran, bådvogn og bådstativer i næste klubblad.

Klubhuset:

Straks det satte ind med streng nattefrost frøs vandrørene til den nye tilbygning, heldigvis var det den smed der havde lavet rørføringen, der kom for at reparere, så han kunne fortælle at vi havde (glemt) at isolere rørene som vi havde lovet da vi byggede om.

Så vi brugte en lørdag eftermiddag på at isolere rørene, det var heldigvis plast rør så det gav ingen rør sprængning, herefter har der ikke været problemer med vandet i klubhuset.

Kiosken:

Vi har forlænget kontrakten med Anni.

jeg vil sige hun har klaret det fantastisk godt, der er, og der kommer mange rosende ord fra havne medlemmer, gæstesejlere og andre der besøge Virksund Lystbådehavn for hendes gode mad.

Da det ikke er let at finde nogen der gider arbejde og servicerer os om sommeren, når vi har fri og gerne vil nyde tilværelsen med sejler livets glæder, uden at der kan tjenes rimelig ved det, så vi må alle seriøst hjælpe med til, at der kan komme en større omsætning i kiosken.

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 569 både som var her i havnen mindst et døgn, det er en stigning på ca. 9 % i forhold til 2008.

Herudover havde vi også besøg af et ukendt antal både som man kan betegne som 1. dags turister, jeg vil anslå det næsten er lige så mange både.

Så man må sige at Virksund Lystbådehavn er godt besøgt af turister fra vandsiden. Hvilket er godt for kiosken og hele området.

Jeg vil i den forbindelse sige, at det er vigtigt at man husker at få sit optaget/fri skilt, sat på fri når man er væk fra havnen en nat eller mere, for så er det noget lettere for gæstesejlere at finde en plads.

Cykler:

Der er nu også fundet 3 personer der vil holde cykler i orden i sommer perioden. Der indkøbes 2 nye cykler, så må vi efterfølgende se hvad behovet er.

Havnefoged:

Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig jævnligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en hvis service i havnen.

Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad mig det vide snarest, midt i april måned blive der lagt en plan for havnefogeden, Viggo har allerede meldt sig.

Bådpladserne:

Vi er så heldige her i Virksund, at alle bådpladser i havnen er udlejet, der var 5 nye der fik fast bådplads i år, derudover har vi det luksusproblem at vi pt. har 34 på ventelisten, heraf har langt de fleste en båd som de gerne vil have i vandet her i Virksund, og da vi meget gerne vil hjælpe dem alle, med at få båden i vandet her i Virksund, vil jeg opfordre medlemmer med fast bådplads, til at give bestyrelsen en melding hurtigst mulig hvis: man ikke får sin båd i vandet i år, eller man ikke bruger sin plads et stykke tid, eller ens plads af en eller anden grund er ledig.

Bestyrelsen vil så bruge pladsen som gæsteplads til en på ventelisten.

Jeg vil også lige henlede opmærksomheden på, hvis man inden den 15. april oplyser bestyrelsen om at ens bådplads er ledig i år, så får man som tak en betaling på 500,00 kr.

Pladsmand:

Der skal lyde en stor tak Lindy Gandrup for hans hjælp på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt.

Det er også Lindy der passer redningsposterne, Jeg vil endnu engang opfordre jer alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy, jeg kan sige at der er bestilt holdere til håndtaget på den hvide lineholder, så den kan komme til at sidde ordentlig og den er til at få fat i hvis uheldet er ude.

Foreninger i Virksund.

Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb også i år i en god og fordragelig tone, referat har været offentliggjort i klubbladet og på hjemmesiden.

Sct. Hans Bål onsdag den 23. juni samarbejder vi også om i år, bål taler er ikke kendt endnu, bålet tændes kl. 21.00.

Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

Virksund kræmmermarked finder sted i uge 29. Nærmere bestemt fra torsdag den 22. juli til og med søndag den 25. juli.

Virksund Lystbådehavns Klubblad:

Vi fik en ny redaktør til vort klubblad sidste år, han heder Mogens Hansen, han er tilfældigvis også vores dirigent i dag.

Jeg synes vi har et godt klubblad, jeg er sikker på at Mogens har gjort alt hvad han kan for at det skal blive ved med at være et godt blad, der har været et par enkelte smuttere i årets løb, men det tilgiver vi ham gerne, der er meget at huske på når bladet sættes.

Men for at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet eller i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning. Og husk så, for at man altid kan får bladet på sin hjemadresse, skal man huske at melde adresse ændring til kassereren.

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodre den nye webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt.  

Gråsælerne:

Onsdag den 17. februar så senior klubben Gråsælerne dagens lys, klubben er for dem der har mere tid i hverdagen, end så mange andre, og har en relation til Virksund lystbådehavn.

Klubben er tænkt som en social- og en vedligeholdelses af Virksund lystbådehavn klub, med vægten lagt på det sociale samvær.

Internet:

Så er der gode nyheder til alle som ønsker at bruge internettet når de er i Virksund lystbådehavn.

Et firma der heder Zebnet har fået lov til at sætte en parabol/antenne på taget af klubhuset, det bevirker at alle her i området kan få trådløst internet fra firmaet Zebnet.

Den aftale havnen har lavet med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen.

Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge.

Medlemmer med bådplads i havnen får sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det.

Man sender en mail til Jan@zebnet.dk hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns Hot Spot man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten.

Det er Antennespecialisten Skivevej 244, 8831 Løgstrup der har oprettet firmaet Zebnet.

Nyt Projekt:

Bestyrelsen besluttet i efteråret at starte et nyt havneprojekt, projektet består af en jolletrappe med 2 opholdsplatforme og belægningssten mellem bro 6 og 7. Det var planlagt at det skulle havde været udført her i vinter, så projektet kunne stå færdig inden sæson start.

Men kong vinter besluttet åbenbart at sådan skule det ikke være, som alle ved så har det været umuligt at arbejde her på havnen med alt det sne og frostvejr.

Vinteren har gjort at der er andre arbejdsopgaver der skal klares først, sne trykke blev for stort for tagpladerne på terrassen foran kiosken, så de skal udskiftes straks det kan lade sig gøre.

I havne bassinerne mellem bro 1 & 2 og 3 & 4 har der været et meget tykt lag is meget længe, det har gjort at mange bag pæle er kommet op, så det første vi skal i gang med, når isen er smeltet, er at slå pæle ned igen, jeg håber at broerne ikke har taget skade.

Jeg vil også lige gøre opmærksom på havnens arbejdsdag søndag den 25. april, mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuse og havnen hel klar til den nye sejler sæson.

Samarbejdet med sejlklubben:

På sejlklubbens generalforsamling i januar måned, debatterede sejlklubbens medlemmer samarbejdet mellem Sejlklubben og havnen.

For at havnens medlemmer også kan få lejlighed til at komme med deres synspunkter og kommentarer til samme emne, vil jeg derfor citere indlægget i sejlklubbens beretning, og derefter knytte nogle kommentarer til det.

Jeg citerer et uddrag af Thomas beretning:

De senere år har samarbejdet mellem havn og sejlklub forløbet meget harmonisk, og det er mig magtpåliggende, at det fortsætter med at være sådan.

I forbindelse med at havnen har overvejet om der evt. kunne komme nye aktivitetsforeninger til havnen, som f.eks. en kajakklub, er der opstået tvivl om sejlklubbens formelle muligheder og rettigheder til at anvende havnens faciliteter. Der har derfor fundet drøftelser sted mellem Havn og Sejlklub for at få afklaret disse forhold og evt. få revideret både havnens og sejlklubbens vedtægter.

Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub er to selvstændige foreninger, i praksis med hver sit sigte. Havnen tager sig af klubhus, havn, broer og praktiske foranstaltninger og sejlklubben af aktiviteterne i forbindelse med havnen. Sådan er praksis blevet gennem årene, selv om foreningernes vedtægter principielt tilsiger noget andet.

I havnens vedtægters formålsparagraf står der citat:

d) Afholde arrangementer til støtte for medlemmerne i sømandskab, samt vedligeholde og istandsættelse af både.

e) Afholde sejlads, fællesture og sammenkomster.

I Sejlklubbens vedtægter står der næsten det samme:

Klubbens formål er at fremme søsporten og interessen for denne, hvilket bl.a. søges nået ved:

- at yde medlemmerne vejledning med hensyn til sejlads samt vedligeholdelse og istandsætning af både.

- at foranstalt kapsejladser og fællesture, samt samle medlemmerne til sammenkomster, der kan virke fremmende på klubbens formål.

Så Havnen har næsten samme formålsparagraf som sejlklubben, men i praksis har havnen overladt det til sejlklubben at udfylde pkt d) og e), uden at det fremgår af vedtægterne. Denne ansvarsfordeling har haft den store fordel, at hver forening kan koncentrere sig om hvert sit fokusområde og bibringe det den fornødne energi og engagement.

Sejlklubbens aktivitetsniveau er gennem de seneste år øget markant, og nogle medlemmer i Havnen har givet udtryk for at nogle sejlklubmedlemmer lukrerede (nassede) på havnens faciliteter uden at bidrage til havnen, og modsat findes der sikkert også sejlklubmedlemmer, der synes at de gør en stor indsats for maritime aktiviteter i havnen, som ikke blev påskønnet af Havnen, på trods af, at denne forpligtelse egentlig er Havnens.

Det forøgede aktivitetsniveau medfører selvfølgelig også et forøget forbrug af havnens faciliteter, som med større eller mindre ret kan ønske brugerbetaling for denne anvendelse. Det er f.eks. faldet nogen havnemedlemmer for brystet, at sejlklubbens skolebåd har fået tildelt en gratis plads i havnen, når andre skal betale for det. Hvis sejlklubben har brug for flere pladser, bliver dette kun endnu mere aktuelt. Modsat udfylder Sejlklubben blot havnens formålsparagraf om at fremme søsporten og dette gøres med stor frivillig indsats af sejlklubbens medlemmer. Havnen og Sejlklubben har som tidligere nævnt derfor indledt nogle drøftelser, for dels at få formålsparagrafferne ført ajour med virkeligheden og dels få rene linjer omkring sejlklubbens brug af havnens faciliteter.

Dybest set er det jo både medlemmer af havnen og medlemmer af sejlklubben, som aktiviteterne kommer til gode. Så uanset om udgiften ligger i havnen eller i sejlklubben ender den på et eller andet tidspunkt hos medlemmerne. Erik Jacobsen, der er bestyrelsesmedlem i Havnen har udtrykt det på denne måde: ”Sejlklubbens mange aktiviteter gavner hele havnen og dens udvikling, og det medfører bl.a. at vi har lang venteliste”. Sejlklubben og Havnen er enige om, at disse forhold skal drøftes på generalforsamlingerne inden der bliver udarbejdet egentlige forslag til vedtægtsændringer.

Jeg vil derfor gerne lægge op til debat om dette emne og hører gerne synspunkter fra både havn og sejlklub. - Er det f.eks. rimeligt, at sejlklubben fremover skal betale for at anvende nogle af havnens faciliteter? Citat slut.

Det er rigtigt at Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub er to selvstændige foreninger, i praksis med hver sit sigte.

Det er også rigtigt at emnet om ændring af havnens vedtægter har været drøftet med sejlklubben.

Jeg havde lavet et udkast til vedtægtsændringer, som tilgodeser klubber/foreningers optagelses i Virksund lystbådehavn på ens og rimelige vilkår.

Men vi blev enige om først at høre medlemmernes mening på generalforsamlingerne, og så efterfølgende vurderer om der skal laves om på vedtægterne, hvis det bliver tilfældet vil det blive fremlagt på næste års generalforsamling.

Det er rigtigt at vedtægterne har nogle formålsparagraffer, men det skal jo helst ikke udvikle sig til en konkurrence om hvem der udretter mest. Så det må være op til den enkelte bestyrelse at forsøge at opfylde dem på bedst mulig måde.

Havnen og sejlklubben har fået en del nye medlemmer, det har naturligvis øget presset på havnens faciliteter markant.

Til det må jeg bare sige, havnens faciliteter, herunder klubhus – broer m.v. er ikke kommet af sig selv, og tingene skal vedligeholdes hele tiden ellers varer det ikke længe inden det bliver træls at være her.

Da Virksund lystbådehavn er en privat havn, har der kun været medlemmerne af havnen, til at lave havnen, bygge klubhus og meget mere, det er således havnens medlemmer der har arbejdet og betale for alle faciliteter.

Så der er vel ikke noget at sige til, at havnens medlemmer forsøger at passe på tingene, og de samme medlemmer kan mene, at andre som ønsker at bruge havnens faciliteter også må medvirke til at bære byrderne.

Sejlklubben ønsker også flere bådpladser, man har i dag 2 både i vandet den ene har havnebestyrelsen tilladt må ligge på låneplads, det vil sige at den kan cirkulere rundt i havnen alt efter hvor der er en tom plads. Den anden båd er en følge båd til ungdomssejlads.

Det er imidlertid således at der i havnens vedtægter står at man kun kan have en bådplads i havnen, den paragraf forsøgte bestyrelsen sidste år at få lavet om, men vi måtte trække forslaget på grund af modstand fra medlemmerne generalforsamlingen.

Det mener sejlklubben er urimelig, sejlklubben mener, at de bør have adgang til at få de pladser de har brug for. Det vil kræve vedtægtsændringer. Men er det rimelig?

På et møde i onsdags mellem sejlklubben og havnen blev sejlklubbens Maxi 77, Virksundtøsen meldt ind på ventelisten til en fast plads.

Jeg vil derfor gerne høre medlemmernes meninger og synspunkter inden vi går videre med at lave om på havnens vedtægter.

Jeg vil slutte med at stille spørgsmålet som blev stillet på sejlklubbens generalforsamling:

Er det rimeligt, at sejlklubben fremover skal betale for at anvende nogle at havnens faciliteter?

Jeg vil slutte beretningen med endnu engang, at tak alle medlemmer og frivillige som har hjulpet til på den ene eller anden måde.

Tak til sejlklubben for et godt samarbejde i det forløbne år.

Samt stor tak til bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbne år.

Tak.

Kommentarer / Debat.

Der rejste sig en livlig debat omkring havnens og sejlklubbens materiel, samt havnens faciliteter.

Bla. om pladsleje til følgebåd, om for dårlig plads til klubbernes materiel, hvorfor at der skal være aflåst i klubhusets toiletter under afholdte aktiviteter.

Der var et spørgsmål om nødvendigheden af to foreninger, dansk sejlerunion kan ikke godkende havnens vedtægter.

At der skulle være strid mellem havnen og ungdom, er en forkert opfattelse, da det ikke er rigtigt.

 Der blev spurgt om hvad vi ønsker om forholdene i Virksund for fremtiden.

Det har været på tale, at der måske ville komme en kajak klub eller andet til Virksund, men det er ikke aktuel lige for tiden.

Gråsælerne ikke er en forening i havnen, men en genoptagelse af et gammelt socialt  samvær og som også går til hånde med forskellige ting.

Havnen er stadig under udbygning og vedligehold, der bliver brugt mange penge, derfor skal vi alle på en eller anden måde være med til at betale, og rigtig mange hjælper med frivilligt arbejde.

Der blev også spurgt, hvem må flytte og krane bådene. Det er kun de medlemmer der er godkendt til det.

Der er ophængt liste ved kranen med navne og tlf. nr. båd op eller i, ud over de fast afsatte datoer.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad.3    Regnskab.

            Regnskabet er medsendt i sidste udgivende blad.

            Uffe: Der er solgt 157 bådpladser.

            Indtjeningen på kranen viser kun det halve af det forventede, men det skyldes at bådstativerne kom senere end forventet, og som derfor kun kan vise et halv års regnskab.

Omlægning af forsikring skyldes, at der skulle være dækning for alle faciliteter, som bla. vogn og kran.

            Der er foretaget nedskrivning på klubhus og havn.

            Regnskabet: blev godkendt.

Ad.4    Budget: blev godkendt.

Ad.5    Thomas: Orientering om sejlklubbens aktiviteter, samtidig gjorde han opmærksom på at sejlklubben er åben for alle, også for ikke medlemmer.

På hjemmesiden kan man i oversigten finde alt hvad der foregår af kurser, ture, foredrag, udlægning af bøjer og meget andet.

Mogens: Om klubbladet og om små tilpasningsproblemer som vil rette sig hen ad vejen.

Poul Erik: Gråsælerne er for personer som det fremgår af navnet, med lidt gråt på toppen, som har tilknytning til havnen og som har tid og lyst til at mødes.

Ud over hyggen, kan man også hjælpe til med rep. og vedligehold på havnen.

Man mødes hver 14. dag kl 1200 til en bid brød, for egen regning, da der ikke er nogen kontingent, eller tilførsel af penge fra havnen.

Ad.6a  ingen.

      6b  ingen.

      6c  ingen.

 

Ad.7    Valg af bestyrelse: Genvalg.

            Valg af suppleant: Genvalg.

            Valg af revisor: Genvalg.

            Valg af suppleant: Genvalg.

 

Ad.8    Thomas: Molefyrs konkurrencen er afsluttet og der er udpeget en vinder efter gennemgang af de fire meget forskellige forslag.

Afgørelsen faldt på forslaget fra Gerda, en sommerfugl, bestyrelsen foreslår af den bliver placeret som skulptur ude på den nye jorddæmning ved bro fire.

Gerda blev som vinder begavet med seks flasker rødvin.

På opfordring fra Gerda blev Jakob Jensen bedt om at komme med et forslag til nye molefyr, det ville han meget gerne, og det er Jakobs design som er en kombineret fyr og vejrstation som nu er valgt til opstilling.  På de nye molefyr kan der købes sponsorplads.

Gerda: Om man i sommerperioden kunne arrangere fredag aften som hygge, fællesskab med åben grill.

Thomas: Det vil være en god ide, evt. en liste med tilmelding.

Ole: Afslutning af generalforsamling, tak til dirigent for god styring.

            Tak for god ro og orden.

Refr. Erik B. Jacobsen.                                            Dirigent Mogens Hansen