Velkommen til Gråsælerne

Gråsælerne er for alle medlemmer af Virksund Lystbådehavn både aktive og passive medlemmer.
Vi startede i 2010 og har siden mødtes hver anden onsdag i vinterhalvåret og starter kl. 12.00 med ”en bid brød”.
Arrangementerne veksler mellem samvær i klubhuset, besøg på virksomheder, museer og udstillinger hvor vi bl.a har besøgt TV Midt/Vest i Holstebro, Hobro Træskibsværft og Lystfartøjsmuseum, Silkeborg Bad og Bunker Museum, El museet i Tange, Viborg Domkirke og den nye Landsret i Viborg.
Eller vi får besøg af spændende foredragsholdere hjemme i klubhuset.

Vi betaler ikke kontingent, men tilmelding og betaling sker ved det enkelte arrangement.

Er det noget for dig, så hold øje med hjemmesiden, hvor vores program løbende opdateres.

 

Gråsælernes sommertur.

Mandag den 19. juni 2017 kl. 09.00 mødtes besætningerne fra 8 både fra Virksund lystbådehavn, hvor der var inviteret til en hygge sejltur rundt i Limfjorden, hvor turen i den kommende weekend skulle slutte sig til havnens årlige sommertur til Fur.
Tilrettelæggere af turen var Ulla og Gudrun.
I det dejligste sommervej med sol, skyfri himmel og ingen vind var der fælles morgenkaffe, hvor turens indhold blev drøftet.
Aftalen blev at det skulle være en hygge tur, hvor man dag for dag fastlagde dagens program.
Målet for dagens sejlads blev Ejerslev havn.
Ingen vind så det blev 5 timer for motor i bagende sol, hvilket kunne ses 
i folks ansigter om aftenen.
Fælles spisning på broen i form af grill med diverse tilbehør.
Aften kaffen blev indtaget i havnens nybyggede restaurant/cafeteria, der bestyres af en flink indvandre familie.
Igen var det hyggen, der var i højsædet. Det blev til flere Irish Coffie, hvilket resulterede i, at bestyreren ret så hurtigt løb tør for whisky. Det blev klaret med kaffepunch.
Det blev en rigtig hyggelig aften. Bestyreren var af samme opfattelse, så han bød på brændevin på husets regning.
Det hyggelige samvær fortsatte videre på broen, hvor drengene samledes ved et bord, medens pigerne indrettede sig i cockpittet på en af bådene.
Hyggen sluttede officielt omkring midnat, men desuagtet kunne man først på natten høre blide pigestemmer fra før nævnte båd, hvor der blev sunget, blandt andet ” I østen stiger solen op”.
En dejlig dag.

Tirsdag den 20. juni.
Morgen møde på broen kl. 09.00.
Det var blæst meget op i løbet af natten, hvilket betød at 4 af bådene, der lå yders mod molen, havde vinden ind på tværs.
Bortset fra en kuling fra nordvest var det en dejlig dag med solskin.
Alle var enige om, at vi skulle have en overliggerdag.
Dagen blev brugt til 2 spadsere ture i området. Specielt turen på de l,2 kilometer omkring indsøen med de meget høje skrænter var en oplevelse af de helt store.
De der endnu ikke har været sejlende til Ejerslev kan varmt anbefales at aflægge havnen et besøg. Det er en perle af de helt store. I en af de nyopførte bygninger er indrettet et mindre museum, hvor der med tekst og billeder fortælles om tidligere tiders udgravning og udskibning af moler. Meget spændende.
Om eftermiddagen blev der afviklet en mindre petang turnering, der blev vundet af Erik Jacobsen og Steen vognmand.
Aften fællesspisningen blev grundet den hårde vind henlagt til ”hytten”, hvor menuen igen var grill mad. Som noget helt specielt havde Erik saxofon med og Ulla havde sange med, så der blev sunget på livet løs.
Igen en rigtig hyggelig dag og slet ikke nogen dum ide med en overligger dag.
Nu skulle det blive hyggeligt af komme i køjen i ordentlig tid. Det spændende var for de 4 yderste både, hvorvidt dem der sov i luv side, kunne holde sig i køjen.

Onsdag den 21. juni.
Morgen møde kl. 09.00.
Vinden havde lagt sig noget i løbet af natten og alle havde fået sig en god nats søvn.
Det blæste fortsat 8- 9 sekundmeter fra nord/nordvest, hvilket betød, at de 4 yderste fortøjede både fortsat havde sø og vind ind på tværs og blev presset ind mod broen.
Selv om der var enighed om, at Ejerslev er en dejlig havn var stemningen alligevel, at nu skulle vi videre.
Solen skinnede og det blev aftalt, at alle ville stikke af med Nykøbing som mål.
Afgangen for de 4 yderste både gav en del arbejde. Dels fordi vinden og søen på tværs stadig pressede bådene mod broen, men alle 4 både havde også boven ind mod land.
Med assistance fra alle mænd, både på bådene og fra land på broen, lykkedes det alle både at komme ud fra havnen.
Sejlturen til Nykøbing blev lidt at en hurtig sejlads udelukkende for forsegl med en rigtig fin halv vind.
Indsejlingen fra Østersfabrikken og indtil havnen i Nykøbing blev lidt af en prøvelse for motor for de mindre både, idet både strøm og vind var lige imod, men alle både kom vel til Nykøbing.
Over en havne pilsner blev det bestemt, at der skulle være fællesspisning om aftenen i klubhuset, hvorfor pigerne i samlet flok gik på indkøb i Nykøbing.
Indkøbet kom til at bestå af blandt andet en ordentlig omgang nye kartofler, som mændene til stor glæde for pigerne, frivilligt gik i gang med at skrabe.
Middagen om aftenen – stegt svinekarm, nye kartofler og diverse tilbehør (kuvertpris 40 kr.!) - blev en rigtig hyggelig middag i havnens klubhus med efterfølgende irish coffie og kammeratlig samvær.
Igen en rigtig dejlig dag.

Torsdag den 22. juni.
Dagen startede med regnvejr og vejrudsigten lovede kraftig vind for de kommen dage. Dette bevirkede en ændring af planerne for de kommende dage.
Det var om morgenen blev meddelt, at klub turen til Fur sandsynligvis ville blive aflyst grundet manglende tilslutning, To både besluttede derfor at vende hjem medens vejret var rimligt god. Fire både besluttede at blive i Nykøbing og to både tog ”den lange tur” til Glyngøre.
Igen en god aften i klubhuset i Nykøbing hvor forholdene for klubmedlemmer og gæstesejlere er utroligt fine.  

Fredag den 23. juni – Sct. Hans
Opbrud fra Nykøbing. To satte kurs mod Glyngøre for at mødes med Ailos og to både tog mod Fur.
Sct. Hans aften blev fejret i henholdsvis Fur og Glyngøre. I Glyngøre bød klubben på gratis kaffe og æbleskiver i klubhuset efter bålet. Som sædvanligt var der stor tilslutning og god stemning i deres dejlige klubhus.
Så det blev en fin dag trods vejret.

Lørdag den 24. juni – søndag den 25. juni.
Fire både sejlede hjem til Virksund lørdag i en stigende vindstyrke, medens båden med ”den største erfaring” tog fra Glyngøre til Fur og sejlede først hjem søndag i særdeles frisk vind.

Søndag middag lå alle 8 både trygt i deres fortøjninger i Virksund Havn og alle besætninger var hjemme i god behold 

Tak til alle for nogle gode dage.

Forgasterne

Gråsælerne.
Program for marts.
Onsdag den 14. kl. 12.00:
Hyggelig samvær i klubhuset, hvor vi gerne vil have forslag til nye aktiviteter til næste sæson.
 
Onsdag den 28. kl. 12.00:
Afslutning i klubhuset.
gudrunhvam@gmail.com eller 4019 5802 
 
 
Ungdomsafdelingen

Ungdomssejlads

Formål
Skabe interesse for og levendegøre sejlsporten for ungdommen i lokalområdet.
Skabe sejlersikkerhed og tryghed på vandet.
Skabe sociale relationer på tværs.
Stille spændende og velholdte joller til rådighed.
En velfungerende ungdomsafdeling med sejlsport for sjov.
Sejlsport med mulighed for alle sociale lag.
Sikkerhed og tryghed i højsædet.

Sejlerskole

Sejlerskolen

Sejlerskolen

Sejlerskolen henvender sig til voksne uden sejlerfaring men med lyst til at lære at sejle med sejl. Undervisningen foregår som en blanding af teori og praksis og der sejles i klubbens båd, en Polaris Drabant, samt afhængig af deltagerantallet i lignende sejlbåde, der er trygge, velsejlende og nemme at tumle, og der er altid en erfaren instruktør med.

Der undervises 10 aftener á ca. 3 timer gennem hele sæsonen, og undervisningen omfatter bl.a. mand-over-bord øvelser, havnemanøvrer, sejltrim, vigepligtsregler samt almen sejladsteori.

Pigesejlads

Pigesejlads

Pigesejlads er for voksne piger, der har gået på sejlerskole eller på anden vis har erfaring med sejlads for sejl, og som gerne vil hygge sig med ligesindede en gang om ugen i sæsonen.  Der sejles altid med en erfaren skipper om bord, og normalt er der højst 3-4 personer på hver båd, så alle på skift får lejlighed til at styre, trimme sejl og navigere.

Man skal være medlem af klubben for at deltage i pigesejlads.

Gråsæler

Gråsæler

Klub for alle, der har mere tid i hverdagen, end så mange andre med relation til Virksund
lystbådehavn. 
Klubben er tænkt som en social- og vedligeholdelses klub for Virksund

lystbådehavn med vægten lagt på det sociale samvær.