Til Gråsælerne - også havnens øvrige medlemmer er velkomne.
 
Vi starter sæsonen 2018 - 2019 med fælles bustur til Thorsminde Strandingsmuseum
og Bovbjerg Fyr onsdag den 24. oktober 2018
med følgende program:
 
Kl. 8.30 Fælles morgenkaffe i klubhuset i Virksund - 
                Forgasterne sørger for rundstykker - Medbring selv  kaffe/the
Kl. 9.30 Afgang i bus til Thorsminde
Kl. 11.30 Rundvisning med guide på Thorsminde Strandingsmuseum
Kl. 12.30 Afgang til Bovbjerg Fyr
Kl. 13.00 Frokost i Fyrmesterboligen.
        Her skal vi smage på stedets specialiteter
Kl. 15.00 Afgang hjem med ophold på havnen i Lemvig
Kl. 17.00 Forventet hjemkomst.
 
Pris kr. 350,00 pr. person der dækker: rundstykker, bus, entre, guide og frokost
dog excl drikkevarer.
 
Af hensyn til reservation af bus, rundvisning på Strandingsmuseet og frokost på Bovbjerg Fyr 
er det nødvendig med tilmelding og betaling senest søndag den 7. oktober 2018.
 
Tilmelding og betaling til: Ulla Worsøe på 2947 1848 eller e-mail.  upworsoee@hotmail.com
Indbetaling kan ske på konto i Danske Bank: reg. nr. 4770 kt. nr. 4772780699
 
Turen kan kun gennemføres såfremt vi bliver min.  25 deltagere.
Vi håber på mange deltagere til turen.
 
Forgasterne:
Karen, Martin og Inger, Mette og Mogens, Kirsten og Jørgen, Ulla og Peter og Gudrun og Sjas

Velkommen til Gråsælerne

Gråsælerne er for alle medlemmer af Virksund Lystbådehavn både aktive og passive medlemmer.
Vi startede i 2010 og har siden mødtes hver anden onsdag i vinterhalvåret og starter kl. 12.00 med ”en bid brød”.
Arrangementerne veksler mellem samvær i klubhuset, besøg på virksomheder, museer og udstillinger hvor vi bl.a har besøgt TV Midt/Vest i Holstebro, Hobro Træskibsværft og Lystfartøjsmuseum, Silkeborg Bad og Bunker Museum, El museet i Tange, Viborg Domkirke og den nye Landsret i Viborg.
Eller vi får besøg af spændende foredragsholdere hjemme i klubhuset.

Vi betaler ikke kontingent, men tilmelding og betaling sker ved det enkelte arrangement.

Er det noget for dig, så hold øje med hjemmesiden, hvor vores program løbende opdateres.

 

Gråsælernes forsommersejlads fra 11.juni til 15. juni 2018

Der var 9 både tilmeldt med en besætning på 17 personer

Mandag bød ikke på særlig godt sejlervejr, så i stedet mødtes vi kl. 17.00 i klubhuset, vi tændte op i grillen og dækkede langbord i klubhuset – så vi fik en hyggelig aften og aftalt hvor vil skulle sejle hen, valget faldt  på Glyngøre havn.

Tirsdag startede vi med fælles morgenkaffe og var klar til afsejling omkring kl. 10.00, det blev en fin sejlads hvor vi både så solen og vinden passede ind i mellem. Da alle både var i havn mødtes vi til en ”bindebajer” på broen og fik aftalt hvornår grillen skulle tændes, det blev en fin aften hvor vi kunne nyde solnedgangen udendørs. Vi gik dog indenfor til kaffen, hvor sanghæfterne blev fundet frem og Erik spillede til skønsangen.

Onsdag bestemte vi os for at blive i Glyngøre og havnefogeden spurgte om vi havde lyst til at besøge Marineforeningen - besøget blev aftalt til kl. 11.00, vi blev budt velkommen af formanden, der fortalte  om foreningen og Alfred (havnefogeden) supplerede med fortælling om deres udstilling og små historier. Vi var blevet budt på øl og vand.

På hjemvejen blev der foretaget fælles indkøb til aftensmaden, som blev tilberedt i klubhuset, meget fine forhold.

Torsdag slap vi fortøjningerne og satte kursen mod Fur, en kort sejltur og heldigvis for det, for det blæste kraftigt op og efter alle både var blevet fortøjret viste vindmåleren 20 m/s og suppleret med nedbør var det rart at være i havn. Det blev aftalt at aftensmaden skulle være på Fur Færgekro. Aftenen sluttede af med Irish coffee i sejlerstuen, hvor alle var enige om at vi havde haft en fin tur, selv om vi ikke havde sejlet så meget.

Fredag satte vi kursen mod Virksund i fint vejr, dog med vinden imod gennem Lovns.

På forgasternes vegne

Ulla og Peter

Forgasterne er i gang med planlægning af en efterårstur, så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Onsdag den 24. oktober 2018

Ungdomsafdelingen

Ungdomssejlads

Formål
Skabe interesse for og levendegøre sejlsporten for ungdommen i lokalområdet.
Skabe sejlersikkerhed og tryghed på vandet.
Skabe sociale relationer på tværs.
Stille spændende og velholdte joller til rådighed.
En velfungerende ungdomsafdeling med sejlsport for sjov.
Sejlsport med mulighed for alle sociale lag.
Sikkerhed og tryghed i højsædet.

Sejlerskole

Sejlerskolen

Sejlerskolen

Sejlerskolen henvender sig til voksne uden sejlerfaring men med lyst til at lære at sejle med sejl. Undervisningen foregår som en blanding af teori og praksis og der sejles i klubbens båd, en Polaris Drabant, samt afhængig af deltagerantallet i lignende sejlbåde, der er trygge, velsejlende og nemme at tumle, og der er altid en erfaren instruktør med.

Der undervises 10 aftener á ca. 3 timer gennem hele sæsonen, og undervisningen omfatter bl.a. mand-over-bord øvelser, havnemanøvrer, sejltrim, vigepligtsregler samt almen sejladsteori.

Pigesejlads

Pigesejlads

Pigesejlads er for voksne piger, der har gået på sejlerskole eller på anden vis har erfaring med sejlads for sejl, og som gerne vil hygge sig med ligesindede en gang om ugen i sæsonen.  Der sejles altid med en erfaren skipper om bord, og normalt er der højst 3-4 personer på hver båd, så alle på skift får lejlighed til at styre, trimme sejl og navigere.

Man skal være medlem af klubben for at deltage i pigesejlads.

Gråsæler

Gråsæler

Klub for alle, der har mere tid i hverdagen, end så mange andre med relation til Virksund
lystbådehavn. 
Klubben er tænkt som en social- og vedligeholdelses klub for Virksund

lystbådehavn med vægten lagt på det sociale samvær.