Gråsælerne.
Afslutning på sæsonen afholdes i klubhuset onsdag den 27. marts kl. 12.00.
Vi slutter af med buffet - som Tine fra kiosken vil lave til os.
Pris for buffet - en snaps til silden- øl/vand og kaffe: 150 kr.
Tilmelding til Gudrun og Sjas senest søndag den 24. marts 
til gudrunhvam@gmail.com eller 4019 5802.
Program for Gråsæler 2018 - 2019
 
November:
 7/11 kl. 12.00
Hyggeligt samvær i klubhuset
Kirsten og Jørgen samt Ulla og Peter vil fortælle om sommerens togter
 
21/11 kl. 12.00
Hyggeligt samvær i klubhuset.
Mogens Hansen vil fortælle  om sin bog "Fra fødsel til pensionist"
 
December: Vi tilslutter os Havnens julefrokost
 
Januar:
16/1 kl. 11.45
Vi mødes kl. 11.45 i Bowl'fun.
Bowling fra 12.00 - 13.00. Derefter frokost i deres lokaler. 
Pris: 159 kr. For frokost incl. øl/vand og kaffe med kage. 40 kr. for bane og skoleje 
 
30/1 kl. 12.00
Besøg i Hjarbæk Sejlklubs/havns klubhus
Tegner og forfatter Ole Utoft vil fortælle om bogen "En sommergæst i Hjarbæk"
Evt. besøg på Vordegård - nærmere senere
 
Februar
13/2 kl. 12.00 Hygge i Klubhuset 
 
27/2 kl. 12.00
Tur til Saltmuseet i Mariager. Nærmere program senere.
 
Marts:
13/3 kl. 12.00
Samvær i klubhuset - Evt. forslag til arrangementer i næste sæson.
 
27/3 kl. 12.00 Afslutning med spisning i klubhuset.
 
Tilmelding til arrangementerne er søndagen før til gudrunhvam@gmail.com 
eller 4019 5802

Velkommen til Gråsælerne

Gråsælerne er for alle medlemmer af Virksund Lystbådehavn både aktive og passive medlemmer.
Vi startede i 2010 og har siden mødtes hver anden onsdag i vinterhalvåret og starter kl. 12.00 med ”en bid brød”.
Arrangementerne veksler mellem samvær i klubhuset, besøg på virksomheder, museer og udstillinger hvor vi bl.a har besøgt TV Midt/Vest i Holstebro, Hobro Træskibsværft og Lystfartøjsmuseum, Silkeborg Bad og Bunker Museum, El museet i Tange, Viborg Domkirke og den nye Landsret i Viborg.
Eller vi får besøg af spændende foredragsholdere hjemme i klubhuset.

Vi betaler ikke kontingent, men tilmelding og betaling sker ved det enkelte arrangement.

Er det noget for dig, så hold øje med hjemmesiden, hvor vores program løbende opdateres.

 

Gråsælernes forsommersejlads fra 11.juni til 15. juni 2018

Der var 9 både tilmeldt med en besætning på 17 personer

Mandag bød ikke på særlig godt sejlervejr, så i stedet mødtes vi kl. 17.00 i klubhuset, vi tændte op i grillen og dækkede langbord i klubhuset – så vi fik en hyggelig aften og aftalt hvor vil skulle sejle hen, valget faldt  på Glyngøre havn.

Tirsdag startede vi med fælles morgenkaffe og var klar til afsejling omkring kl. 10.00, det blev en fin sejlads hvor vi både så solen og vinden passede ind i mellem. Da alle både var i havn mødtes vi til en ”bindebajer” på broen og fik aftalt hvornår grillen skulle tændes, det blev en fin aften hvor vi kunne nyde solnedgangen udendørs. Vi gik dog indenfor til kaffen, hvor sanghæfterne blev fundet frem og Erik spillede til skønsangen.

Onsdag bestemte vi os for at blive i Glyngøre og havnefogeden spurgte om vi havde lyst til at besøge Marineforeningen - besøget blev aftalt til kl. 11.00, vi blev budt velkommen af formanden, der fortalte  om foreningen og Alfred (havnefogeden) supplerede med fortælling om deres udstilling og små historier. Vi var blevet budt på øl og vand.

På hjemvejen blev der foretaget fælles indkøb til aftensmaden, som blev tilberedt i klubhuset, meget fine forhold.

Torsdag slap vi fortøjningerne og satte kursen mod Fur, en kort sejltur og heldigvis for det, for det blæste kraftigt op og efter alle både var blevet fortøjret viste vindmåleren 20 m/s og suppleret med nedbør var det rart at være i havn. Det blev aftalt at aftensmaden skulle være på Fur Færgekro. Aftenen sluttede af med Irish coffee i sejlerstuen, hvor alle var enige om at vi havde haft en fin tur, selv om vi ikke havde sejlet så meget.

Fredag satte vi kursen mod Virksund i fint vejr, dog med vinden imod gennem Lovns.

På forgasternes vegne

Ulla og Peter

Forgasterne er i gang med planlægning af en efterårstur, så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Onsdag den 24. oktober 2018

Ungdomsafdelingen

Ungdomssejlads

Formål
Skabe interesse for og levendegøre sejlsporten for ungdommen i lokalområdet.
Skabe sejlersikkerhed og tryghed på vandet.
Skabe sociale relationer på tværs.
Stille spændende og velholdte joller til rådighed.
En velfungerende ungdomsafdeling med sejlsport for sjov.
Sejlsport med mulighed for alle sociale lag.
Sikkerhed og tryghed i højsædet.

Sejlerskole

Sejlerskolen

Sejlerskolen

Sejlerskolen henvender sig til voksne uden sejlerfaring men med lyst til at lære at sejle med sejl. Undervisningen foregår som en blanding af teori og praksis og der sejles i klubbens båd, en Polaris Drabant, samt afhængig af deltagerantallet i lignende sejlbåde, der er trygge, velsejlende og nemme at tumle, og der er altid en erfaren instruktør med.

Der undervises 10 aftener á ca. 3 timer gennem hele sæsonen, og undervisningen omfatter bl.a. mand-over-bord øvelser, havnemanøvrer, sejltrim, vigepligtsregler samt almen sejladsteori.

Pigesejlads

Pigesejlads

Pigesejlads er for voksne piger, der har gået på sejlerskole eller på anden vis har erfaring med sejlads for sejl, og som gerne vil hygge sig med ligesindede en gang om ugen i sæsonen.  Der sejles altid med en erfaren skipper om bord, og normalt er der højst 3-4 personer på hver båd, så alle på skift får lejlighed til at styre, trimme sejl og navigere.

Man skal være medlem af klubben for at deltage i pigesejlads.

Gråsæler

Gråsæler

Klub for alle, der har mere tid i hverdagen, end så mange andre med relation til Virksund
lystbådehavn. 
Klubben er tænkt som en social- og vedligeholdelses klub for Virksund

lystbådehavn med vægten lagt på det sociale samvær.