Handikapregler

Handikapregler i Virksund Sejlklub

Kapsejlads i Virksund Sejlklub gennemføres efter Dansk Sejlunions Kapsejladsregler og efter DS handicapsystem.
Kun både med gyldig målerbrev kan kapsejle.

Dansk Handicap 2009

Her kan du se Dansk Handicap
For adgang til websejler benyt dette link, men læs dog nedenstående først!

Dansk Handicap, DH2009

Den ny version af målereglen til DH/LYS kapsejlads for kølbåde er nu tilgængelig i Dansk Sejlunions Båddatabase.

Båddatabasen indeholder i øjeblikket beregnede handicapværdier, som for nogle bådtypers vedkommende ikke er de endelige. Dette skyldes, at Dansk Sejlunion opdaterer Båddatabasen med ny “Standardskrog-DS” til de bådtyper, som ikke tidligere har haft et sådant beregnet.

Mens denne opdatering pågår, kan det forekomme, at nogle bådtypers handicapværdier ikke er vist.

Disse handicap værdier kan dog beregnes på følgende måde: Gå ind i Båddatabasen (websejler) og klik på “Både”

  • “Søg” den ønskede båd, fx ved hjælp af “Cert.nr.” eller “Bådtype”
  • Klik på det røde sejl i venstre side af bådlisten for at åbne bådens datablad
  • Klik på “Beregn” og bådens DH2009 handicapværdier beregnes og vises nederst på siden
  • Indsæt evt. andre måledata og klik på “Beregn” igen for at teste, hvad der sker, når fx et sejl gøres større eller mindre (de originale måledata kan ikke ændres ved denne testberegning)

Ved udgangen af februar 2009 afsluttes opdateringen og girokort til fornyelse af bådenes målebreve for perioden 2009 og 2010 udsendes til bådejerne.