Indmeldelse

Indmeldelse i Virksund Sejlklub sker nemmest ved at sende en mail eller brev til sejlklubbens kasserer:

Karin Henriksen,
Illerisørevej 44, Hvalpsund,
9640 Farsø. Email:  
kbh1959@hotmail.dk
Heri oplyses navn, adresse, fødselsdato, telefonnumre samt e-mailadresse. 
Samtidig overføres års-kontingentet til klubbens konto i Den Jyske Sparekasse:
9261 – 4190026421.

Årskontingent i 2018 er kr. 550.